Recenzie de Octavian Constantinescu, la vol. lui Adrian Botez: “Cavalerii Apocalipsei: Psalmodieri în vârful muntelui”

cavalerii apocalipticiDESCÂNTEC DE PLÂNS CU INIMA LA GURĂ1

de Octavian Constantinescu

Volumul domnului Adrian Botez, “Cavalerii Apocapliptici: Psalmodieri în vârful muntelui”, nu este unul de poezie obişnuită. Spiritul ludic, bine temperat (un fel de râsu’-plânsu’ mai “particular”), pare să-şi fi ocupat un loc bine meritat, în creaţia acestui autor original, aparte, cu un parfum aşa de particular, încât critica ar putea numai cu greu să-l circumscrie unui “curent”, unei “tendinţe”, sau “şcoli” literare anume. Titlul volumului nu este peiorativ, aşa cum am fost tentat să cred, la prima luare de contact cu cartea, contaminat fiind eu de lecturi mai vechi (vezi Topârceanu, cu al său roman “Minunile Sfântului Sisoe”, unde putem citi, negru pe alb, “Şi iată, şi iată, pe vârful muntelui ne-am aşezat…”) – ci el reprezintă un strigăt de alarmă, o prevestire a unor realităţi cu adevărat de apocalipsă, trecute, însă, printr-un filtru special, cu parfum uşor ludic, uşor autoironic, dezbărat de imprecaţie.

Volumul, alcătuit, în mare parte, din poezii cu formă fixă (sonete “clasic-italiene”: 4+4+3+3), conţine, însă, şi destule versuri/poeme fără rimă, dar pline de o muzicalitate de soi, cu care autorul ne-a obişnuit deja, ba chiar “balade”, pe care ai fi tentat să le consideri inspirate din versul popular, dacă n-ar fi cu totul şi cu totul altceva, anume spirit ludic auctorial, condensat în ziceri memorabile, sentinţe uşor de înghiţit şi de acceptat, în această formă, plină de invenţii semantice, de metafore absolut proaspete (vezi “Balada genurilor”):

“…lorderie lordereasă

hematomul de mireasă

amantlâcuri de mătasă

au căzut stele pe casă

am băut lumină grasă…”

Aşa cum a fost structurată, în patru mari capitole, respectiv: “I. Psalmodieri în vârful muntelui: Cavaler al soarelui privirii”, “II. Spital: Cavalerul, Moartea şi Diavolul”, “III. Leac frumuseţii: Cavaler Iubirii” – şi, în fine, “IV – Doar Herald Focului” cartea nu este uşor de citit, solicitând nu numai auzul muzical, ci şi inima şi mintea lectorului, căci e adresată, simultan, tuturor acestor facultăţi umane. În mare parte, “concluziile” din sonete spun adevăruri dureros resimţite, tragic trăite, din greu plătite, de conştiinţa poetică, veşnic trează:

un vârf de munte este pisc de cântec

de-aceea m-am oprit – oprindu-mi lume:

jertfesc minunea – pieptu-adânc mi-l sfârtec”

(Psalmodieri în vârful muntelui)

Peste toată durerea lumii, resimţită, uneori, patetic – apare, însă, un fel de cântec ghiduş, schiţat numai, dar perfect detectabil, o luare în răspăr a propriei realităţi şi vieţi, a propriului destin de om lucid, într-o lume nebună şi debusolată. Autorul înfrânează, cât poate, această tendinţă, o reprimă, parcă, fără succes:

“PRICINAŞI

Îmi frec – cotul meu de

cotul Morţii – până ies

flăcări

cu aceste flăcări între noi

venim – eu şi Moartea

pricinaşi – să ne împace

Dumnezeu”

Uneori, însă, această joacă de-a lumea şi de-a desluşitul rostului Creaţiei capătă accente mai serioase, ca în “Ultimul ceai”, unde, după “mărturisirea” autorului, “am citit până la rădăcina cititului – am scris / până la rădăcina scrisului: şi ce s-a întâmplat – şi / oare ce s-a schimbat în cerurile – în zilele şi / nopţile şi-n înşiruirile acestei / lumi?”.

Îmblânzirea verbului poetic, domesticirea, îndulcirea lui, până la parabolă, apare, însă, cu atât mai pregnant, într-o poezie absolut remarcabilă, după părerea mea, dedicată de autor. în mod explicit, lui Marin Sorescu (căruia, însă, nu-i plăteşte niciun fel de tribut!) – anume poemul “Era unul”, un fel de poveste a creării lumii, spusă, însă, ca un basm, ca o relatare a unei întâmplări banale, “de la mine din sat”.

Alteori, ghiduşia se manifestă în inventarea unor idei-metafore: “…gându-n lampă se termină…” (Baladă sanchie), ori a unor sonorităţi “cu totul osebite”, prin muzicalitatea desăvârşită, în cântec-joc: “… strai de plai verde de nai / însorite ploi de mai / strai de munte – strai de frunte / cu bucium de gânduri multe / strai de flori cu trei miori…”(Letopiseţ de primăvară).

Punctele cardinale ale acestor cântece şi jocuri rămân, însă, serioase, grave: Dumnezeu, Creaţia, Moartea, Suferinţa, Nordul (ca o prefigurare a Lui Hristos şi a Morţii/Transfigurare), Logos-ul, Golgota, Hristos, Marele Întuneric etcaetera etcaetera, căci penelurile cu care acest veritabil “pictor prin cuvinte” descrie lumea sunt multiple, paleta sa de verbe şi imagini, inepuizabilă. Neputinţa mea de a descrie ar fi trebuit să mă oprească de la a comenta – nu m-a putut opri, însă, bogăţia de sunete, lumini şi culori, dar şi de umbre şi cotloane, ale acestei adevărate lumi, descoperite nouă, cu farmec şi patimă, de către autor.

Ar fi, încă, foarte multe de spus, despre unele tendinţe aproape “eretice”, din punct de vedere social – “simţul enorm şi văzul monstruos”, asupra unor nedreptăţi “post-revoluţionare”, despre care e imposibil să taci, căci, nu-i aşa, vorba poetului pus, aici, în “judecată” : “o viaţă întreagă m-am antrenat pentru / acest neant – somptuos şi / savant / în toiul luminii – neînţelegătoare omeniri / întregi refuză a se / arunca”(O viaţă întreagă). Mă opresc, însă, aici, îndemnându-vă, fără sfială, a citi, căci veţi descoperi, cu siguranţă, ceva care să vă placă, în mod deosebit, fiecăruia (oricât aţi fi de diferiţi de acest Poet, ca structură interioară!).

————————

1 -Adrian Botez, Cavalerii Apocaliptici: Psalmodieri în vârful Muntelui, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2014.

 2 – Volumul Cavalerii  Apocalipsei: Psalmodieri în vârful muntelui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.