Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă

Tree-Faith-Commitment

 

 

 

 

Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?“. Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta“.

Fapte 16: 30-31

 Într-o ţesătorie de stofă foarte fină, muncitorii au primit indicaţia să apese imediat pe un buton când observă că apare un deranjament în procesul de ţesere. Atunci va veni specialistul care va remedia deranjamentul. Într-o zi s-a întâmplat ceva la maşina unui lucrător demn de încredere. Dar în loc să apese pe buton, s-a încrezut în cunoştinţele sale şi a gândit că va putea repara defecţiunea. Dar nu a reuşit şi aceasta a adus o pagubă considerabilă. Lucrătorul s-a scuzat faţă de şeful unităţii prin cuvintele: „Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă“. Dar răspunsul acestuia a fost: „În acest caz aţi fi făcut mai bine, dacă aţi fi chemat în ajutor specialistul“.

Tot astfel, mulţi caută să rezolve singuri problemele vieţii. Cu toate eforturile lor, paguba devine tot mai mare. Ar fi mai bine să-L cheme pe Mântuitorul care este gata să-i ajute. „Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima“ (Psalmul 145.18); „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11.28).

Ești gata să-L chemi în ajutor pe Singurul care îți poate rezolva problema vieții tale?

Nu uita, Isus Cristos Domnul, bate răbdător la ușa inimii tale și așteaptă să-L lași să-Și împartă viața Lui cu a ta!

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20)

(Text adaptat din “Sămânța Bună”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.