Adrian Botez: ÎN RAI

Adrian Botez

JOCUL CIFRELOR

sus de tot – din vârf de piramidă
Satan priveşte furnicarul lumii:
e bântuită sumbra lui hlamidă
de trăsnete – schimbările furtunii

pionii s-au jertfit în alb şi negru joc
nebuni negociază cu ultimul noroc
din turnuri regii se aruncă-n vid
vădanele regine se-ascund în propriul rid

crispate-n hohot – beznele transpiră
din sânul lor cel sterp plodind lumină:
toţi cei ce cred că Lucifer dezbină

ascultă cântec ianus – din crucea de trifoi
…acum smerind cutremur – nu se miră:
pentru A FI – unu se răstigneşte-n doi
***
ÎN RAI

în rai trage curentul – bate
lumina – vraişte!
pădurile de pe margini
nemărginite nu-ndrăznesc să lase vreo
umbră – doar străfulgerări
uimite

sfinţilor tolăniţi le este lene să se
ridice de la rădăcina copacilor tei – să-şi mai
tragă vreo aureolă ceva
peste ei

dar în rai nu poţi
răci – căci ard prea multe păpădii şi
lumânărele şi mere roşii – prin pomii
bine-crescuţi – înviaţi şi
vii

dispreţuind cultul smaraldelor
ierbi – trifoiul rege-ametist e un pic
trist – da-i trece
imediat – pentru că se simte – până la
a zecea sferă de
foc – Singurul
Artist

libelula (calul dracului…) testează
terenul – zburând cu smucituri grozav de
intimidate – cu totul
noi – din corolă în
pagubă şi
înapoi

…e atâta linişte încât
cresc străbunii din
pământ – recoltă după recoltă – către
cei patru sori – până la Noul
Legământ – şi apoi
s-au făcut – toţi – chiloşi
moşi-strămoşi (cu
caii trecând ca un
sfânt gând – prin
pletele-n vânt ale Lui
Dumnezeu): cântec de
ninsori

…fân din rai – fân din
rai – nu căraţi la
serai?

…s-a făcut seară
împărătească: privighetorile aruncă – prin
văzduh – suliţe de raze mistice – către toţi
ne-cuminţii: toţi şerpii
să se facă iască

pe aici totul e doar
aur şi agheazmă – ba
vădit – ba într-ascuns – să-I fie
Domnului – totul
înaltă mireazmă
***
Adrian Botez

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.