Adrian Botez – DE CE NU MĂ DUC AZI LA VOT…

Adrian Botez[Cele ce urmează mai jos conţin răspunsul meu, adresat cuiva care îmi scrie un e-mail, din partea unei asociaţii, fundaţii etc. (nu am înţeles prea bine!), îndemnându-mă să-mi exercit “dreptul cetăţenesc la vot”; evident, domnia sa este acel “cineva”, care încă mai crede, avântat şi romantic, în “puterea democraţiei şi a votului” – în lume şi, cu osebire, în România de după anul 2012…]

…Stimate şi dragă domnule –

Sunt un om bătrân. Am trăit şi sub comunismo-stalinismul lui Dej, şi sub ciudatul regim naţionalist (sic!)-comunist (ce struţo-camilă, foarte interesantă de studiat!) al lui Ceauşescu, am apucat, din pedeapsa Lui Dumnezeu, şi regimurile celor trei monştri apocaliptici (Iliescu-Constantinescu-Băsescu), regimuri ale celei mai cumplite crime morale: Trădarea şi Pidosnicirea Limbii Strămoşeşti, Trădarea Pământului Patriei şi al Neamului, Trădarea Istoriei Neamului, Jefuirea Patriei şi a Neamului – şi Asasinarea (…o nouă tentivă, în istoria seculară, a umanităţii “moderne”!) Ideilor de Dumnezeu, Patrie şi Neam…de Adevăr, Dreptate, Bine şi Frumos…

…Nu am părăsit ţara. Nu ştiu de ce, dar nu mi-a trecut prin gând. Eram/sunt cu ai mei, lângă ai mei. Aici. Unde este FRONTUL CEL MARE. Nicăieri în lume nu este un front mai mare şi mai pervers, decât în Valaho-România. Trebuie să-mi asum condiţia de român şi de om. Altfel, nu ştiu dacă aş rezista să trăiesc, pe planeta Pământ: nu mi-aş afla, altundeva, ROST şi VIAŢĂ CU ZARE DE LUMINĂ. Da, probabil că sunt un om foarte slab…vinovat de slab, pentru că nu am plecat spre alte zări – şi pentru că am de gând să rezist, până când mă va lua Dumnezeu, spre o lume, cu adevărat, mai bună! O lume care (pentru că “liberul arbitru” l-am exprimat/epuizat, în trăirea vieţii noastre pământeşti!) – a rămas să fie, probabil, una COMPLET “NEDEMOCRATICĂ”! Adică, splendid-extatică…întru admirarea IERARHIILOR DIVINE!

DUMNEZEU NU ÎNSEAMNĂ “DEMOCRAŢIE”, CI ASCULTARE DE LEGI SUBLIME, ABSOLUT ONESTE, VITALE – PENTRU MÂNTUIREA DUHULUI ŞI PENTRU AFIRMAREA DEMIURGIEI SPIRITULUI UNIVERSAL!!!

…Ar însemna că degeaba am trăit, până acum, pe acest pământ, dacă aş mai crede în “democraţia votului”, la vârsta mea şi având, “colac peste pupăză“, şi experienţa micţionării pe votul meu, din 2012…micţionare “efectuată” nu doar de către SLUGA (Neguţătorilor şi a Cămătarilor, a Iudeo-Masoneriei mondiale-mondialiste-globaliste!)-Băsescu, nu doar de către SLUGILE (Neguţătorilor şi ale Cămătarilor, ale Iudeo-Masoneriei mondiale-mondialiste-globaliste!)-Ponta-Antonescu (cei care TREBUIAU să facă în în aşa fel încât oamenii “votanţi” să ştie câţi există, VII CU ADEVĂRAT, în România anului 2012! – şi să lupte pentru votul acestor oameni, VII ŞI REALI, din România) – ci chiar de către înalţii iudeo-masoni, “părinţi şi străji ale democraţiei”, de la CONDUCEREA U.E. (şi a S.U.A.!), în care domnia voastră credeţi atât de avântat şi de necondiţionat…

Conducere U.E. lângă care “catindaţii” de azi (adică, de la “euro-parlamentarele” din 25 Mai 2014!!) vor să stea, cu care vor să devină complici mârşavi (prin PASIVITATE GRAS PLĂTITĂ!), întru asasinarea voinţei popoarelor, ca expresii ale Neamurilor Divine!

NU VREAU SĂ DEVIN COMPLICELE UNOR…COMPLICI, LA NIŞTE TICĂLOŞII MAJORE, ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA EUROEI NEAMURILOR ŞI ÎMPOTRVA TERREI!!!

…”Democraţia“, aproape de cum s-a născut (sub Solon şi Pericle), l-a şi asasinat pe purtătorul celui mai înalt Duh de pe Terra (afară de Hristos, fireşte): pe SOCRATE…Iar când “s-a făcut mai mare“, aşa-zisa “democraţie” a fost preluată/confiscată de către iudeo-masoni, şi s-a produs fenomenul “democratic” – deicid şi homicido-genocidic!, numit “Revoluţia Franceză“. Azi, “democraţia” pregăteşte, cu asiduitate (sub “îndrumarea” aceloraşi iudeo-masoni), TERRACIDUL!!!
…Nu fac propagandă contra “democraţiei” iudeo-masonice şi nici împotriva “votului democratic“: doar afirm (în cărţile, scrisorile şi articolele mele) poziţia mea moral-spirituală, în raport cu minciunile ticăloase, ascunse în spatele acestor cuvinte fascinant-lucitoare…

…Eu cred doar în forţa Culturii Spirituale/Educaţiei şi Artei-Muncii (pentru că MUNCA şi PROFESIA trebuie să re-devină ARTE, adică motive de PASIUNE/ÎMPĂTIMIRE MISIONARĂ şi de MÂNDRIE şi ONOARE/ONORABILITATE – iar nu “oportunităţi” de hoţie, de impostură luciferică şi de înşelare a semenului pe semen!), rodite întru visul atenian al kalokagathiei şi, apoi, cu legi stabilite spiritual, pentru vecie, întru Forţa Duhului Dumnezeiesc-Hristic (pentru curăţare de iluzie şi pentru luminare de inimă şi privire!!!), dar şi în purtarea ARMEI “FIZICE, precum “biciul Lui Hristos” (…pentru cazurile de eventuală solidaritate socială ÎNTRU REACŢIE/REACŢIONARE DEMNĂ, de revoltare comună şi COMPLET ONESTĂ, împotriva  unui rău, cotidian şi terestru, din ce în ce mai pervers, mai tentacular şi mai agresiv-asasin… – …prin aceasta, eu nu mă consider DELOC înafara Lui Hristos, ci dimpotrivă: pentru că Dumnezeu-Hristos REACŢIONEAZĂ, în fiecare clipă: la prostie, la ticăloşie, la minciună, la impostură, la ipocrizie…).

…Nici măcar în teocraţie nu mai cred cu tot sufletul… – …ci, eu însumi, am lansat un nou concept (cu vechi/bimilenare esenţe ideatico-senzitive şi trăiri gestual/expresiv-comportamentale!): HRISTOCRAŢIA. Numai urmând, cu maximă fidelitate, îndemnurile hristice (în cadrul euharistic al unei “celule de criză” moral-spirituală, numită “parohie“, şi având, ca”păstor” al ei, deci în frunte, /pe PREOTUL DE PAROHIE!) – omenirea se va putea salva. TOTAL ŞI DEFINITIV!

...Asta este şi-n asta cred. Nu fiţi prea supărat pe mine, vă rog tare frumos!
Doamne,-ajută!

Cu preţuire şi prietenie,
Adrian Botez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.