Poți să faci pasul credinței?

Matthew9_2Păcatele îţi sunt iertate

Matei 9:2

Domnul Isus i-a spus unui slăbănog ce stătea pe pat: „îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!

Poate te întrebi: „Ce păcate putea slăbănogul acesta să facă?” Există trei moduri de a păcătui:

1) Comitere: lucrurile pe care le facem.

2) Omitere: faptele bune pe care nu le facem.

3) Dispoziţie: atitudinile noastre greşite.

De ce nu a spus Isus simplu: „scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”? Deoarece când ştii că păcatele îţi sunt iertate, ai încrederea de a-i cere lui Dumnezeu lucrurile de care ai nevoie şi curajul de a te ridica prin credinţă şi de a face ceea ce îţi spune El. Ştiind că păcatele îi sunt iertate, acest om a putut face ceea ce toată lumea a crezut că este imposibil. Putem învăţa o lecţie importantă de aici.

După ce Adam a păcătuit, el s-a ascuns de Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus: „Unde eşti?“, el a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică” (Geneza 3:9-10). Cum îţi dai seama că ceva nu este bun pentru tine? Când lucrul acela te face să te ascunzi de Dumnezeu! Când lucrul acela te face să eviţi rugăciunea, citirea Bibliei şi părtăşia cu poporul lui Dumnezeu.

Biblia condamnă păcate precum furtul şi pofta, dar cum rămâne cu lucrurile care nu sunt formulate explicit în Scriptură? Pentru a şti dacă ceva este bun sau rău pentru tine, trebuie să-ţi pui o singură întrebare: „Cum va afecta lucrul acesta încrederea mea în Dumnezeu?” Nu vei greşi niciodată dacă îţi vei pune această întrebare.

Dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 loan 3:21-22).

*

Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte.

 Psalmul 119.140

Cineva spunea cândva: „Există în mine o teamă care îmi strică orice plăcere a vieţii: mi-e teamă că Biblia este totuşi adevărată“.

Oricine trebuie să ştie că Biblia este:

 Cartea care cuprinde ansamblul gândurilor lui Dumnezeu şi al căilor Sale cu privire la om, în lumina planului Său alcătuit înainte de întemeierea lumii;
• Cartea care face cunoscut cine este Dumnezeu, care este răspunderea omului faţă de El, ce a făcut Dumnezeu pentru om şi noua relaţie cu Dumnezeu, în care omul intră prin credinţa în Hristos;
• Cartea care revelează Fiinţa lui Dumnezeu şi perioadele în care El S-a glorificat înaintea cerurilor şi a celor care le locuiesc;
• Cartea care dezvăluie secretele inimii omeneşti şi dă pe faţă starea reală a inimii;
• Cartea care analizează toate problemele în lumina desăvârşită a lui Dumnezeu;
• Cartea care arată starea de păcătoşenie a omenirii şi imposibilitatea ei de a se îmbunătăţi prin propriile mijloace;
• Cartea care ne oferă cunoaşterea Mântuitorului şi a mântuirii Sale oferită tuturor care cred în El.

____________________________________________

MEDITAȚII –  primite prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.