Bunul simț al oamenilor de la țară

Andreea-Marin-mi-s-de-la-taraAccesul la Adevăr

«În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: “Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.”» – Matei 11:25

Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.” ( 1 Corinteni 1: 21)

.
Dacă te afli în preajma oamenilor simpli, cu bun simț, de la țară, vei auzi cum se salută și cum vorbesc între ei:

– Slăvit fie Isus!
-În veci, Amin!

*

– HRISTOS A ÎNVIAT!
– ADEVĂRAT, C-A ÎNVIAT!

*

– Bună ziua!
– Mulțumesc! Bună ziua și ție!
– E bună, că așa a lăsat-o Dumnezeu!
– Slavă Lui!

*

Omul ne-alterat de cunoștințele lumești, el știe că viața și belșugul vieții vin din bunătatea lui Dumnezeu de care depind toate. Zilele merg unele după altele cum a rânduit Dumnezeu. Și anotimpurile la fel. Și anii. Și viața fiecărui om.

*

Modelul de Rugăciune, cât și învățătura neceasră despre aceasta, ni l-a lăsat Isus Hristos:

5.Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
6. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.
7. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.
8. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.
9. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: “Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Evanghelia lui Matei 6:9-13)

Această RUGĂCIUNE este un model atotcuprinzător pentru viața credincioșilor. Însă nu vom stărui  acum asupra tuturor aspectelor cuprinse și demne de urmat.

Dar să observăm că e vorba de „noi” și de Dumnezeu. Atât.

Și să nu uităm că Domnul Isus a spus „Adevărat, adevărat vă spun că [ …] orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” (Ioan, 14:12-14)

Isus a mai spus că El este Calea, El este Mijlocitorul (1 Timotei 2:5), deci se înțelege că Rugăciunea credinciosului creștin trebuie să se facă în Numele și pentru meritele lui Isus Hristos.

Să observăm câteva trepte pe care trebuie să călcăm atunci când ne rugăm:

(1) “Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău:  Numele lui Dumnezeu e Sfânt, nu al altora. Trebuie să dorim sfințirea Numelui Său, prin ceea ce vorbim, ne rugăm și facem.

(2) vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ:

a. trebuie să dorim împărăția lui Dumnezeu, s-o invocăm ca dorință;
b. voia lui Dumnezeu să se facă, precum în cer și pe pământ. În cer slava, cinstea, gloria, onoarea i se aduc prin închinare lui Dumnezeu și Mielului Isus Hristos. Punct!

Deci nu aducem cuvinte de cinstire în rugăciune, în cuvântul de propovăduire sau în cântări (imnuri) pentru nimeni înafară de Dumnezeu (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) – Precum în cer așa și pe pământ (a se vedea Apocalipsa  5 și 6).

Pentru nimeni altcineva înafară de Dumnezeu, nici sfinții apostoli sau alți sfinți sau oameni, cum ar fi mai marii poporului, înălțați în dregătorii sau oameni ai credinței, nu li se aduce închinare și laudă. Nimănui!

Celorlalți, doar cuvinte de  mulțumire, căci mulțumirea e duhovniceasă; apoi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, deci și pentru oameni, îndeosebi pentru aceia de care depinde binele ș și fericirea noastră.  Pe de altă parte, pe cei care sunt în viață, însă, îi respectăm și le dăm cinstea cuvenită vârstei, funcției, dar nu și închinarea, lauda sau cântarea noastră.
………………………………………………………………………………………….

(6) Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!: Trebuie să recunoaștem în intimitatea inimii noastre, dar și în cuvintele noastre de laudă, că Împărăția este a lui Dumnezeu, și puterea și slava. De aceea, fiindcă i se cuvine, dar și fiindcă avem nevoie de Dumnezeu, de izbăvirea Sa, venim cu rugăciune înaintea Lui.

Un Paște Fericit!

HRISTOS A ÎNVIAT!

 


Sursa foto: http://www.radardemedia.ro/experienta-inedita-la-mi-s-de-la-tara-pentru-andreea-marin-galerie-foto/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.