Claudia Darie – ATITUDINI DE PAȘTE

Jesus-is-CrucifiedGândul de dimineață

Mărturisirea ateului 
La un predicator al Evangheliei veni un ateu şi zise:
– Domnule predicator, eu n-am avut de-a face niciodată cu Evanghelia. Asupra sufletului meu apasă ceva şi nu ştiu cum să scap de această stare.
– Calea de scăpare este simplă. Smeriţi-vă înaintea lui Dumnezeu, pocăiţi-vă şi mărturisiţi-vă păcatele, cum a făcut tâlharul de pe cruce. Sângele lui Isus Hristos vă poate curăţa de toate păcatele.
– Nu ştiu câte păcate a făcut tâlharul, dar eu am făcut multe. De câţiva zeci de ani sunt ateu. Am fost profesor universitar şi peste o mie de studenţi mi-au ascultat expunerile în care i-am învăţat că nu există Creator, nici Dumnezeu, nici cer, nici iad. Astfel am ucis mult mai mulţi oameni decât un ucigaş. Am otrăvit sufletele oamenilor şi am format criminali, care duc mai departe ce am început eu. Chiar dacă m-ar ierta Dumnezeu, lucrarea mea va continua. Pentru oameni ca mine nu există mântuire.
Epuizat de cele mărturisite, fostul profesor universitar, care a predat ateismul, şi-a plecat capul şi a început să plângă ca un copil.
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” (Geneza 6.5)

*

Tâlharul de pe cruce

Pe cruce, Domnul Isus a fost batjocorit de oameni, dar şi de cei doi tâlhari, care erau răstigniţi împreună cu El. De la aceşti tâlhari, nimeni nu ar fi putut să se aştepte la milă sau respect. Chiar dacă vreodată ar fi fost în inima lor astfel de simţăminte, totul a fost năpădit de mult timp de stricăciunea păcatului.

Unul din tâlhari s-a adresat lui Isus: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!“.

Ce s-a întâmplat însă cu celălalt tâlhar? Dintr-o dată, amărăciunea cu privire la soarta sa a dispărut. El s-a osândit pe sine însuşi şi a recunoscut nevinovăţia Celui din mijloc. Acest tâlhar a privit faţa senină a Mântuitorului care Se ruga pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“. Acest tâlhar a văzut suferinţele Domnului şi probabil a comparat răbdarea Lui liniştită cu gândurile sale rele. Deodată a înţeles: Cel răstignit în mijloc este Hristos, adevăratul Împărat al poporului Său! În ultimele momente ale vieţii, acest tâlhar s-a adresat lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!“. Primul rod al suferinţelor Domnului Isus era vizibil tuturor.

“Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” (Luca 23.41)

*

Sfatul celor răi

Geneza 37

Căutându-şi fraţii, Iosif s-a expus unui mare pericol. Iosif putea să nu se mai ducă după fraţii săi plecaţi din locul indicat de tatăl său. Iosif a dorit să meargă pe calea împlinirii hotărârii tatălui ca şi Acela al cărui simbol este el.

Fraţii lui Iosif au fost nepăsători faţă de osteneala lui şi faţă de ceea ce părăsise ca să-i poată întâlni. Ei l-au dezbrăcat de haină, l-au aruncat în groapă şi l-au vândut unor ismaeliţi aflaţi în trecere pe acolo.

Evangheliile vorbesc despre multe împrejurări, în care evreii şi conducătorii lor s-au sfătuit împotriva Domnului, ca să-L omoare, însoţindu-se cu naţiunile în această acţiune. Şi Isus a fost dezbrăcat de haine, de cămaşa fără cusătură. Iuda L-a vândut pe Învăţătorul său cu 30 de arginţi. Iosif a fost dat în mâna ismaeliţilor, iar Isus în mâna romanilor.

Totuşi, în relatările Evangheliilor, iudeii sunt înfăţişaţi cu precădere ca fiind autorii reali (atât cât ţine de om) ai morţii Domnului. Zeloşi pentru puritatea lor din punct de vedere ceremonial, însă indiferenţi cu privire la dreptate, ei au ales să-L omoare prin mâna romanilor, căci întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu trebuia împlinit.

Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.” (Geneza 37.18)

*

Claudia DarieClaudia Darie

Sursa: http://neclintit.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.