Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume – Starpress 2014

Coperta Antologia scriitorilor romani 2014Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume.

Starpress 2014

L’Antologia degli scrittori romeni contemporanei del mondo intero”,

Coord. Ligya Diaconescu

 

Recent, la Editura Fortuna, Râmnicu-Vâlcea a apărut „Antologia scriitorilor români din întreaga lume. Starpress 2014”, ediţie bilingvă română-italiană, sub coordonarea Doamnei Ligya Diaconescu, jurnalist, poet, publicist, economist, maestru Reiki.

Doamna Ligya Diaconescu este deja cunoscutăîn ţară şi în străinătate pentru inspiratele şi neobositele iniţiative de promovare a culturii şi artei româneşti în întreaga lume, în calitate de: director al S.C. Starpress SRL Râmnicu Vâlcea şi al Asociaţiei Internaţionale de Cultură şi Turism, „STARPRESS”, proprietar al revistei internaţionale româno-canado-americane „STARPRESS”, proprietar al Centrului de Informare şi Promovare a Turismului Românesc „Starpress”, membru al Clubului de Presă Transatlantic, membru fondator al „Association des mass-medias et journalistes d’expression roumaine sans frontiere.”

Începând cu anul 2011, pentru promovarea talentului românilor din întreaga lume a iniţiat şi coordonat apariţia unei serii de antologii internaţionale, bilingve, ale scriitorilor români contemporani, din care au apărut până în prezent ediţiile: română-engleză, 2011, română-franceză, 2012, română-germană, 2013, română-italiană, 2014.

Antologia română-italiană, proaspăt scoasă de sub tipar, are două prefeţe, una semnată de Mihaela Cristescu, una de Elena Buică şi două secţiuni, una de poezie şi una de proză, reuşind să strângă laolaltă creaţiile a treizeci şi nouă de autori, din care douăzeci şi cinci sunt poeţi: Cristiana-Maria Purdescu, Virgil Ciucă, Ionela Flood, Ligia-Gabriela Janik, Daniel Ioniţă, Ionela Elena Ciobanu, Melania Rusu Caragioiu, Adalbert Gyuris, Mihaela Cristescu, Dorin Moldovan, Tatiana Dabija, Rodica Calotă, Ştefania Bîcu, Elena Armenescu, Dumitru Găleşanu, Daniela Bejan, Gabriela Lavinia Ninoiu, Gheorghe Vicol, Elena Trifan, Victoria Milescu, Olimpia Sava, Emil Lungeanu, Zina Bivol, Stelian Platon, Lavinia Huţişoru Dumitriu, nouă prozatori: Elena Buică, Claudia Partole, Dora Alina Romanescu, Ion Croitoru, Teresia Bolchiş Tătaru, Tudosia Lazăr, Milena Munteanu, Andreea Elisa Roff, Elena Adriana Răducan, şi cinci cuprinşi în ambele secţiuni: Ligya Diaconescu, Ioan Adrian Trifan, Mariana Zavati Gardner, Luca Cipolla, Iacob Cazacu-Istrati.

Autorii, persoane de vârste şi de profesii diferite, majoritatea de origine română, selectaţi pe principiul calităţii, trăitori în România sau în Republica Moldova, Germania, Italia, Anglia, Statele Unite, Canada, Australia, sunt uniţi de licărul harului dumnezeiesc, de dragostea faţă de pământul românesc şi faţă de limba română.

O apariţie singulară şi binevenită în paginile cărţii o constituie domnul Luca Cipolla, „italiano vero”, născut la Milano, împătimit de România şi limba română, poet, prozator, traducător din română în italiană şi din italiană în română.

Sub magia cuvântului spaţiile parcă se comprimă şi cartea Doamnei Ligya Diaconescu ni-i aduce vii în faţă, ca nişte zvâcniri de inteligenţă şi talent, cu gândurile, sentimentele, atitudinile şi aspiraţiile lor, într-o diversitate de profiluri spirituale individuale, care ca într-un joc de puzzle se îmbină într-un profil spiritual colectiv.

Graţie Doamnei Ligya Diaconescu, „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume. STARPRESS 2014” va fi amplu mediatizată în ţară, în mod deosebit la Mangalia unde va avea loc şi premierea Concursului Internaţional de Poezie şi Proză STARPRESS, 2014, cât şi în străinătate, Toronto, Sidney, Viena, Londra şi la Roma, cu ocazia întâlnirii românilor din diaspora, „CALLATIS”, din luna septembrie 2014.

Cartea rămâne un mesager şi un simbol al harului revărsat în cuvânt, indiferent de locul şi timpul unde a răsărit, al creativităţii şi expresivităţii limbii române, al legăturii românilor de pretutindeni, al relaţiilor culturale româno-italiene, un fapt de nobleţe sufletească şi literară, o rază de lumină într-o lume în care aprecierea şi promovarea valorilor se tot întunecă.

Apariţia ei ne-a creat o emoţie vie, modestă şi sinceră, ne-a întărit convingerea că pretutindeni există oameni dispuşi să îşi valorifice talantul dat de Dumnezeu, să comunice în limba lui Mihai Eminescu şi a lui Dante Alighieri, ca o dovadă permanentă a latinităţii a două limbi surori.

Gânduri de recunoştinţă şi de admiraţie se îndreaptă către toţi cei prezenţi în paginile ei, autori şi traducători, slujitori ai artei cuvântului, şi în mod deosebit către Doamna Ligya Diaconescu, personalitate complexă, care prin muncă, talent şi pasiune, a reuşit să ofere lumii întregi încă o dovadă a frumuseţii morale şi spirituale a poporului român, spre o mai bună şi corectă înscriere a acestuia în patrimoniul universal de valori.

 Elena Trifan

 

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.