Episcop anglican – aberații de neimaginat privind Căsătoriile Gay

Biserica  Anglicana din  SalisburyConform Huffingtonpost, episcopul anglican de Salisbury, Nicolae Holtam, a comparat atitudinea adversarilor căsătoriilor gay cu acei creştini care au folosit Biblia pentru a susține sclavia și că este timpul să-și revadă aceste  atitudini care să permită cuplurilor de același sex să se căsătorească, după cum creștinii au procedat cu sclavia și apartheidul.

Ba mai mult, într-o scrisoare adresată către Telegraph, episcopul anglican Nicolae Holtam susţine că atitudinea față de homosexualitate s-a schimbat “considerabil” în ultimii 50 de ani și că acceptarea căsătoriilor gay ar fi o “consoldare a instituției căsătoriei” (Sursa: Evenimentul zilei).

Și, privind în istoria creștină, episopul anglican pare a face și o remarcă  pilduitoare:  “Uneori, creștinii au trebuit să-și reconsidere prioritățile Evangheliei în lumina experienței” – afirmație la fel de dubioasă precum celelalte care încalcă flagrant învățătura lăsată de Sfânta Scriptură (Biblia),  de Sfinții Părinții ai Bisericii Creștine Primare și de călăuzirea Duhului Sfânt de-a lungul veacurilor.

Mântuitorul Iisus a avut și această prorocie:

Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” (Evanghelia lui Matei, 6.22-23)

Pentru a sumariza, putem spune că lumina episcopului anglican și al celor care agreează căsătoriile gay, nu este nimic altceva decât un întunerec gros care-i împiedică să vadă strălucirea adevărului Evangheliei lui Isus Hristos.

Lucrurile sunt evidente, oricine de bun simț poate face diferența între curat-murdar, duhovnicesc-neduhovnicesc, potrivit-nepotrivit, normal-anormal, corect-incorect.

Atât Nicolae Iorga cât și Lucian Blaga, titani ai culturii române, ambii au formulat aceeași idee-sfat pentru astfel de situații clare și totuși atât de întunecate pentru mulți dintre contemporani:

Nu discuta evidența. Lasă-i s-o afle pe calea tăgăduirii lor.

 

One thought on “Episcop anglican – aberații de neimaginat privind Căsătoriile Gay

  1. Pingback: Episcop anglican – aberații de neimaginat privind Căsătoriile Gay | ARMONIA MAGAZINE - USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.