Seminar despre “piatra de poticnire” (2)

Piatra de poticnirePrima datorie a fiecărui suflet este să-și găsească Stăpânul, nu libertatea.

 Peter T. Rorsythe

.

TOT CE NU ÎNȚELEGI sau nu vrei să urmezi, poate fi o piatră de poticnire.

În lumea noastră a coborât Însuși Creatorul – în Persoana lui Isus Hristos – pentru a-i da omului șansa de-a fi într-o relație plină de har cu Dumnezeu și cu semenii săi.

“Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”  (Ioan, 8.12)

Ce îl poate elibera pe om din chingile superstițiilor și gândirii sale imperfecte? Adevărul, numai adevărul îl poate elibera pe om de ură și răutate, de gelozie, minciună și nedreptate.

“Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Evanghelia lui Ioan, 8.31-32)

Isus a spus “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

„Pe de-o parte, respect drepturile omului, știu că libertatea mea se termină acolo unde eu pot să afectez libertatea dumneavoastră, dar în același timp fiecare avem o misiune pe pământul acesta…” (Ecaterina Andronescu)

“Sa nu ne mai judecam, dar, unii pe altii. Ci mai bine judecati sa nu faceti nimic care sa fie pentru fratele vostru o piatra de poticnire sau un prilej de pacatuire.” (Rom.14:13)

“Luați seama însă ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă o piatra de poticnire pentru cei slabi.” (1Cor.8:9)

“Stimaţi credincioşi în Iisus, presupunând că tot ce scrie în Noul Testament este adevărat, de ce e nevoie de Învierea Lui ca să credeţi în El?“ (Cristian Tudor Popescu)

“Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul si pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” (Mat.5:18)

“Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească; dar a treia zi va învia.”” (Matei, 20.18-19)

„Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi.” (Ioan, 10.17-18)

“Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, “Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”, si “o Piatra de poticnire si o Stanca de cadere”. Ei se lovesc de ea, pentru ca n-au crezut Cuvantul, si la aceasta sunt randuiti.” (1Pet.2:8)

“Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (Romani, 10.4)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.