Cristian Tudor Popescu și piatra de poticnire

Nu judecati...Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul

.

Domnul Iisus a făcut despre Sine mai multe afirmații pline de har pentru om:

.

  • “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan, 14.6)
  • “Eu sunt învierea și viața.” (Ioan, 11.25)
  • “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan, 8.12)
  • „Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi.” (Ioan, 10.17-18)

Prorocul Ioan Botezatorul inspirat a prorocit cine este Iisus: “Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan, 1.29)

Apostolul Ioan a afirmat: “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan, 20.31)

*

În ce mă privește, din întreaga pleiadă de ziariști și analiști politici, nici unul dintre ei nu-mi acaparează atenția ca și Cristian Tudor Popescu. Domnia sa găsește aproape totdeauna, prin discursului său jurnalistic,  răspunsul cel mai apropiat de realitatea obiectivă,  pentru subiectele la care face comentarii.

Dar iată că de această dată face o remarcă surprinzătoare vis-a-vis de Învierea Domnului Isus:

“Stimaţi credincioşi în Iisus, presupunând că tot ce scrie în Noul Testament este adevărat, de ce e nevoie de Învierea Lui ca să credeţi în El?” (Sursa:  Gândul)

*

Câteva precizări din Noul Testament care arată de ce e necesară învierea lui Iisus

  • Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi (de mai multe ori) că va învia a treia zi – ce spune Iisus și Cuvântul, se împlinește întocmai;
  • Iisus “a  a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Trad. Cornilescu, Romani, 4.25) – a înviat deoarece Jertfa Lui a fost primită de Dumnezeu și, prin credința în El, creștinii sunt socotiți ca neprihăniți (îndreptățiți);
  • “V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;  că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;  şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.   După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. […]

Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.  Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. […]

Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.  Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.  Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; […]

De aceea este scris: “Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.  Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă.  Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea este din cer.”(1 Corinteni, 15.3-6; 13-14; 19-22; 45-47) – ceea ce denotă că învierea Domnului Iisus este strict necesară, e un act profețit și împlinit după Scripturi, e o problemă de credință, e un act al voinței divine fără de care nu ar exista nici creștinii, nici învierea, nici viața veșnică pentru credincioși.

Advertisement

2 thoughts on “Cristian Tudor Popescu și piatra de poticnire

  1. Pingback: Hristos a înviat! | ARMONIA MAGAZINE - USA

  2. Pingback: Cristian Tudor Popescu și piatra de poticnire | ARMONIA MAGAZINE - USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.