Autism religios

Joaca cu oaseAninoiu Constantin aduce în prim plan un subiect de mare actualitate.

Dumnealui este un creștin care impune respect. Dar  nu doar prin vârsta sa venerabilă, cât mai ales prin credincioșia arătată Domnului Isus.

S-a discutat la Trinitas despre sfinții canonizați. Cum că ei ar fi dorit ca după moarte trupurile lor să fie împărțite în cât mai multe părți ca să ajungă în cât mai multe biserici. Ca oamenii să se închine la ele, în timp ce Biblia spune că numai lui Dumnezeu trebuie să i te închini.”  (http://meditatii-crestine.blogspot.com/)

Însă apostolul Ioan care a umblat cu Isus Hristos Domnul, scrie acest cuvânt:

Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”  Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.   Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22.7-9)

Autismul religios este contagios

  •  Triburile sălbatice au fost superioare oamenilor religioși de azi căci au ales să se închine la forțe supranaturale cum e soarele sau alte energii.
  •  A considera că Dumnezeu are nevoie de ajutoare, pentru a proteja oameni, cetăți, armate…,  înseamnă o blasfemie la adresa Sa, ce nu poate rămâne nepedepsită.
  •  Numai păcatul este molipsitor, sfințenia nu este molipsitoare, este personală.
  •  Oameni se pot vindeca și dacă ei cred în oricine, chiar și în diavolul, cum a spus Domnul Isus:

Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul […]  Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.” (Matei, 12.28)
Cuvântul este cât se poate de clar: “Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.” (Luca, 11.20) GLORIE DOMNULUI!

Dar în V.T., Dumnezeu a spus prin prorocul Hagai:

Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfinţită şi atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, untdelemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinţite?” Preoţii au răspuns: „Nu!” Şi Hagai a zis: „Dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare?” Preoţii au răspuns: „Vor fi spurcate.

În sânul hainei noastre trebuie să purtăm credința și  ascultarea,  cuvântul și harul lui Dumnezeu. Acestea vor aduce sfințirea credinciosului și călăuzirea prin puterea Duhului Sfânt.

GLORIE DOMNULUI! Amin.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.