Seminar despre caracter (1)

Isus Hristos este acelaș, ieri, azi și în veci!

Sfântul apostol Pavel

El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.

  Sfântul apostol Petru (1 Petru, 2.22)

 1. Caracterul este ceea ce eşti în întuneric. – Dwight Moody
 2. Caracterul îi dă omului libertatea interioară. – Titu Maiorescu
 3. Mă încred doar în Cineva de caracter. – George Danciu
 4.  Un caracter deosebit este cea mai buna piatra de mormânt. Cei care te-au iubit si cei pe care i-ai ajutat isi vor aminti de tine atunci cand florile de nu ma uita s-au ofilit. Scrijeleste-ti numele in inima lor si nu in marmura mormantului.- Charles Haddon Spurgeon
 5.  Caracterul nostru este prevestirea destinului nostru, şi cu cât avem şi vrem mai multă integritate, cu atât va fi destinul nostru mai simplu şi mai nobil. – George Santayana
 6.  Caracterul este izvorul vieţii din care izvorăsc acţiunile viitoare. – Zenon
 7.  Caracterul este temelia demnităţii personale. – La Rochefoucauld
 8.  Caracterul constă în tăria hotărârii cu care cineva vrea să facă ceva şi pune acel ceva în execuţie. – Immanuel Kant
 9.  Un caracter este o voinţă perfect educată. – Novalis
 10.  Caracterul e alcătuit din minte și din suflet; așa că el depinde de educație și, prin urmare, poate fi îndreptat sau îmbunătățil – Giacomo Casanova
 11. Nici roșcata vulpe, nici leii care rag nu-și pot schimba firea. – Pindar
 12. Suma principiilor viitoare de acțiune alcătuiește caracterul. – Titu Maiorescu
 13. Cu cât se adaugă experienţa vieţii, cu atât pun caracterul mai presus de ştiinţă şi de talent. – Titu Maiorescu
 14. Puterea caracterului întrece pe cea a inteligenţei. – Emerson
 15. Talentul se formează în singurătate, caracterul în societate. – Goethe
 16. Cine n-are caracter, nu-i om, e un lucru. – Chamfort
 17. Este mai important să se dea oamenilor moravuri şi obiceiuri bune, decât legi şi tribunale. – Mirabeau
 18. Autoritatea este un fel de geniu; sau o ai, sau nu o ai. – George Bernard Shaw
 19. Caracterele sunt puncte de interferenţă între temperamentele determinate de complexiunea fiziologică şi înrâurirea educaţiei. – George Călinescu
 20. Câteodată laşitatea dă aceleaşi efecte ca şi caracterul. – George Călinescu
 21. Omul de caracter este nu numai concret în purtările lui, dar exprimă individualul, umanitatea în accepţia ei cea mai nobilă. – George Călinescu
 22. Un gentleman trebuie să aibă păreri clare, însă este preferabil ca el să se gândească bine înainte de a şi le exprima cu glas tare. El recunoaşte că şi părerile altora sunt valabile. Va contrazice pe altcineva doar dacă este vorba de salvarea unei vieţi. – John Bridges
 23. Educația și conștiința, împreună, lucrează la modelarea caracterului. – George Danciu
 24. Doar omul,  însuși,  își poate ruina caracterul său. – George Danciu
 25. Dumnezeu se uită la caracterul nostru. – George Danciu
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.