Seminar despre putere (1)

“Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este  puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (…) deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă…” 

        Epistola către Romani, 1.16-17

 1. Începem să murim când nu mai avem puterea de a opta. – Octavian Paler
 2. Când sunt bine alese, cuvintele au o putere atât de mare în ele, încât o descriere îți trezește adesea imagini mai însuflețite decât însăși vederea lucrului zugrăvit. – Joseph Addison
 3. Să avem convingerea că dreptatea face puterea și cu această credință să îndrăznim să ne facem datoria până la capăt, așa cum o înțelegem. – Abraham Lincoln
 4. Cel mai puternic nu este niciodată de-ajuns de puternic pentru a fi totdeauna stăpân, dacă nu știe să transforme puterea în dreptate și supunere față d el în datorie. – Jean Jacques Rousseau
 5. Celui ce s-a revoltat peste măsură îi este dat să nu mai aibă putere decât pentru dezamăgire. – Emil Cioran
 6. Adevărul lui Christos are puterea  să te elibereze din lanțurile păcatului. – George Danciu
 7. Credința ne conectează la puterea lui Dumnezeu. –  George Danciu
 8. Dacă vrei să dobândești  puterea de a suporta viața, fii gata să accepți moartea. – Sigmund Freud
 9.  Puterea, dacă are drept temelie dorința de a domina, este doar o ambiție stupidă. Dar dacă este act de om creator și acțiune de creație […] atunci slăvesc această putere. – Antoine de Saint-Exupery
 10. …cu cât ești mai puternic, cu atât mai mult pui pe seama ta greșelile. Ele îți slujesc drept învățăminte pentru biruință. – Antoine de Saint-Exupery
 11.  Puterea celor tineri stă în faptă, a celor bătrâni în chibzuință. – Euripide
 12. Orice putere care nu-i susținută de națiune cade asemeni unui copac fără rădăcină. – Victor Hugo
 13. Tăcerea înseamnă uneori putere și profunzime. – Victor Hugo
 14.  A spune că omul este un amestec de putere și de slăbiciune, de lumină și de orbire, de micime și de grandoare, nu înseamnă a-i face proces, ci a-l defini. – Denis Diderot
 15.  Începem să murim când nu mai avem puterea de a opta. – Octavian Paler
 16.  În fața amintirilor suntem egali cu zeii. Nici ei nu le mai pot schimba. Ceea ce s-a întâmplat nu mai stă în puterea lor și nici a destinului. – Octavian Paler
 17. Orice lucru se poate schimba în contrariul său, așa încât dăm din râs în plâns și invers, din iubire în ură, din putere în slăbiciune, din puritate în păcat. – Octavian Paler
 18. Un om care trăiește în spiritul valorilor ce sprijină viața, nu va încerca să dovedească nimic; nici sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. De aceea oamenii de acest calibru trăiesc mai degrabă în izolare,  dar  atunci când cerem exprimarea iubirii, s-ar putea să-i întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate schimba viața. – Octavian Paler
 19. Cu cât ai mai multă putere, cu atât trebuie să abuzezi mai puțin de ea. – Seneca
 20. Slăbiciunea femeilor, nu puterea lor, câștigă pe cei ce le iubesc. – Somerset Maugham
 21. Puterea nu corupe; dar ticăloșii, dacă ajung într-un post de conducere, corup puterea. – George Bernard Shaw
 22. Oricine poate fi mânios, căci e lucru ușor; dar să te mânii pe persoana indicată, în gradul potrivit, la timpul potrivit, pentru  pricina potrivită și în felul potrivit – aceasta nu se află în puterea oricui și nici nu e ușor. – Aristotel
 23. Cunoașterea este prin ea însăși putere. – Francis Bacon
 24.  Știința însăși e putere. – Francis Bacon
 25. Nu puterea marilor sentimente face oamenii superiori, ci durata lor. – Friederich Nietzsche
Advertisement

One thought on “Seminar despre putere (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.