Cuvânt pentru atei

Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

                                                                                                 IEREMIA, 9.23-24

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

                                                                  PSALM, 14.1

 .

Ideile ateilor, preconcepute –

fără cercetare, analiză sau experimentare

.

ATEII: „CRED” FĂRĂ A CERCETA!

“Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele. Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Şi-au pierdut mintea toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă, când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul. O! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.”   Psalm 14

Cu ce se laudă omul? Cu orice, numai cu Dumnezeu nu!

Dar, dta, cu ce te lauzi? Puțini știu însă că practic nu au cu se lăuda, căci tot ce au,  au primit de la Dumnezeu, la crearea lor, prin naștere, toate abilitățile care le dau un sentiment de superioritate, sunt un dar apriori de la Dumnezeu. Fără merite, ca să nu se laude nimeni, prin har divin!

Și încă două observații. Prima, e aceea a lui Constantin Noica care zice: Nu te lăuda cu frumusețea limbii (române) dacă nu cunoști și alte limbii. El spunea că era de notorietate faptul că românilor nu le era dragă limba rusă, din cauza epocii de tristă amintire, dar deoarece n-avea ceva mai bun de făcut, în pușcărie, a învățat limba rusă. Și a constatat că limba rusă ar fi chiar foarte plăcută, deoarece pe unele cuvinte accentul cade pe silaba a patra. Și eu o găsesc melodioasă, plăcută în cântece.

Ca să ne definim punctul de vedere trebuie să ne raportăm la ceva stabil, neschimbător. Trebuie să ne raportăm la adevăr, la ceea ce este imuabil. Dumnezeu și adevărul Său, Isus Hristos și Cuvântul Sfânt, sunt același ieri și azi și în veci.

***

Psalmul 14 ne arată cum gândesc ateii

De atei vorebește însă și Psalmii 10 și 12. Acești psalmi ilustrează imaginea vie a atitudinii lor mândre, caracterizați fiind ca nelegiuiţi (10). Cuvintele lor sunt înșelătoare (12), iar faptele lor sunt corupte (14).

Ce sunt ateii, vine din aroganța şi ignoranță lor, din credinţa că “nu este Dumnezeu.”

Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul. Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme; judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire!” Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri; şi sub limbă are răutate şi fărădelege. Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui: se îndoaie, se pleacă şi-i cad săracii în gheare! El zice în inima lui: „Dumnezeu uită! Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea!” (Psalmul 10, 2-11)

Trăsăturile de bază ale ateilor

Nebunii intenţionat îl ignoră pe Dumnezeu. Cuvântul prost (tâmpit, idiot, absurd, redus) în limba engleză provine de la un cuvânt latin care înseamnă “burduf”, sugerând că prostul este o persoană “plină de aer cald.” În limba ebraică există trei cuvinte de bază pentru “prost”: kesyl: prost, plictisitor de prost; ewiyl: nebun, nerezonabil, pervertit; Nabal: un prost, care este ca un animal încăpătânat.

Nabal este cuvântul folosit în 14:1 şi a fost utilizat ca nume al unui om care a fost prost şi a refuzat să ajute pe viitorul împărat David, răspunzând binelui oferit și primit, cu rău. (1Sam. 25)

Oamenii care spun “Nu este Dumnezeu” nu sunt lipsiti în mod necesar de inteligenta normala, de fapt ei pot avea o minte ageră, bună. Cu toate acestea, le lipseşte înţelepciunea şi înţelegerea spirituală. Nebunul Nabal are o problemă morală, în inimă, nu o problemă mentală, în cap.

Evanghelistul american Billy Sunday a spus: „criminalii păcătoşi nu-L pot găsi pe Dumnezeu din acelaşi motiv prin care nu pot fi găsiți de poliţişti – lipsa căutăii, din ambele situații!

Proştii, gen Nabal, sunt auto-neprihăniti şi nu au nevoie și nu vor să audă de Dumnezeu. Ei vor să-și trăiască propriile vieţi, fără Dumnezeu. Problema lor este ignoranţa voită şi nu lipsa de inteligenta normala.

În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi.” (2 Petru, 2.3-5)

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.” ( Rom.1:18-25).

Decizia lor, ateistă, și a necercetării tuturor lucrurilor de sub soare, produce consecinţe triste, atât în caracterul lor, cât şi în comportamentul lor. Prin refuzul implicării lui Dumnezeu în viaţa lor, persoana lor interioară devine coruptă în inima (v. 1), în minte (v. 2, 4) şi decizii (viață, v. 3). Cuvântul folosit, în ebraică, are înțelesul de putred, putrezire.

Același cuvântul este folosit de Ieremia pentru a descrie un brâu inutil (putred, stricat, Ier. 13:7).

Când Dumnezeu se uită pe pământ pentru a-l investiga pe om, creația Sa(Gen. 6:5, 11-12), El vede cât de murdari și cât de netrebnici sunt oameni (v. 3), folosind un cuvânt care descrie și laptele care a devenit rânced. S-au întors cu spatele la Dumnezeu (Ier. 2:21) şi refuză să îndeplinească scopul pentru care au fost creati – acela de a-L glorifica pe Dumnezeu.

Actul de acuzare a lui Dumnezeu, pentru om, este universal: toţi oamenii, individual sau împreună, nu pot face nimic, nu este nici măcar unul care să facă binele, niciunul măcar. Nimeni nu este destul de bun pentru a merita Cerul.

Pavel citează din acest pasaj în Romani 3, ca dovada că toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu şi pot fi salvati numai prin harul lui Dumnezeu, aşa cum este revelat de Isus Hristos (Rom. 3:9-26).

Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.

Depravarea și decăderea umană nu înseamnă că toate persoanele sunt la fel de rele, aceasta înseamnă pur şi simplu că toate au o natura decăzută și nu se pot schimba prin ei înșiși, prin puterile și faptele lor şi că e nevoie de Cineva din afară, de harul lui Dumnezeu, nimeni nu poate fi salvat de la judecata veşnică, decât prin Isus Hristos.

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca, 11.13)

Acum, – pe timpul cât aleg să fie atei –, asupra lor stă gata să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu, și, vor avea parte de o frică bruscă când îl vor întâlni pe Dumnezeu Toți oamenii Îl vor vedea, chiar și cei ce L-au străpuns …

Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa, 1.7)

Cineva l-a întrebat pe filosoful britanic agnostic Bertrand Russell ce ar spune dacă, atunci când va muri, brusc el însuşi se va aflat înaintea lui Dumnezeu (la picioarele Lui).

Russell a răspuns: “Tu nu ne-ai dat suficiente dovezi!

În cazul în care cerurile de deasupra noastră, pământul de sub picioarele noastre, minunile naturii din jurul nostru,   viaa şi conştiinţa din noi, nu ne conving de existenţa unui Creator înţelept şi puternic, ce alte dovezi și cât de multe dovezi mai trebuie să ne dea Domnul?

Un cosmonaut rus a spus ca a cercetat cu atenţie în timp ce se afla în spațiu și nu L-a văzut pe Dumnezeu!  Cineva a comentat: “Dacă el ar a deschis uşa la capsula spaţială, el l-ar fi  întâlnit atunci pe Dumnezeu!

Va veni pentru fiecare om momentul când Dumnezeu şi păcătosul, brusc se vor întâlni, indubitabil. Iar Judecata Sa va fi dreaptă. Celor care L-au onorat, crezând în Atotputernicia și Creația Sa, li se va da dreptul să ajungă în Rai acolo unde Domnul Isus S-a dus să le pregătească un loc veșnic alături și împreună cu El, Lumina lumii, iar celor atei, care nu cercetează și nu-și armonizează viața cu aceea a Creatorului a toate, le este pregătit locul unde va fi găzduit Înșelătorul lumii, împreună cu îngerii decăzuți care s-au îngâmfat și nu au ascultat de Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.” (Psalm 8.1)

Doamne Isuse, ajută-ne să ne ridicăm ochii și să vedem măreția lucrărilor Tale minunate, căci toată natura strigă și bate din palme glorificând Numele Tău. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.