Atitudinea ta față de crucea lui Isus

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU E VIU ȘI LUCRĂTOR!

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. Evrei, 4.12

Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! Evrei, 13.8

Odata un predicator din Anglia a predicat într-un sat. Seara, în drum spre casă a fost atacat într-un loc întunecos de un hoț care i-a pus un pistol în piept și i-a cerut toți banii. Fără împotrivire, predicatorul i-a dat ceasul și portmoneul, iar hoțul l-a căutat în buzunare. În buzunarul de la piept a găsit niște hârtii pe care le luă în speranța că sunt hârtii de valoare. Intristat, predicatorul se întoarse acasă. După un timp a fost vizitat de un bărbat îmbrăcat îngrijit și a fost întrebat dacă el este predicatorul care a fost atacat într-o seară și căruia i-au fost furate mai multe lucruri. Când răspunsul a fost afirmativ, bărbatul a spus: „Eu sunt hoțul!” si a pus pe masă ceasul și portmoneul. „Printre hârtiile furate s-a găsit și o predică cu cuvintele: <Să nu furi>. Am citit-o si ea a devenit sabia care mi-a străpuns sufletul și m-a urmărit până când am căzut în genunchi și am recunoscut în fața Domnului Isus vina mea și am devenit un om nou. Acum am o slujbă cinstită și îmi câștig existența”, a relatat fostul hoț.

CELE TREI CRUCI

Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stânga. Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. (…)

 Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: „Acesta este Împăratul iudeilor.” Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”” Luca, 23.32-43

Toată Mântuirea s-a făurit pe Crucea de la Golgota unde a fost răstignit Isus Hristos, de aceea trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo și ce putem învăța noi. Să vedem ce atitudine trebuie să avem față de cele petrecute acolo, în istorie.

Fiul lui Dumnezeu, Isus, Cel fără de păcat, neprihănit, înălțat pe cruce între doi tâlhari, aflați la rândul lor, fiecare ridicat pe o cruce.

Istoria consemnează cum unii au avut șansa să fie de față la acel moment istoric unic. Unii trebuiau să fie acolo, soldații romani care îndeplineau sarcinile de serviciu, răstignindu-L pe Domnul vieții. Altii poate din întâmplare, alții din curiozitate sau ură, însă doi tâlhari erau acolo împotriva voii lor.

Cel care putea să ofere mântuirea se afla acum acolo, în mijlocul lor, într-o situație specială, căci tocmai de aceea venise în lume: să ne înlocuiască în moarte, El cel nevinovat, să plătească pentru toți: căci plata păcatului este moartea!

Pe crucea răstignirii lui Isus, deasupra Sa, stă o inscripție scrisă în trei limbi: „Acesta este Împăratul iudeilor.

Iată-i așadar, pe cei aflați în fața Lui! Dar ce fac ei?

Cum reacționează cei care sunt în fața Mântuitorului?

Unii sunt indiferenti, dar alții au o atitudine de batjocură.

– „Norodul stătea acolo şi privea”.

– Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” Nu răspunde, pentru că ei nu cer un lucru serios! Dar slavă Domnului, că nu S-a mântuit pe Sine, că avea la îndemână 6.000 de îngeri (iar la trecerea Marii Rosii i-a ajutat doar un singur înger), ci a venit să ne mântuiască pe noi, toți cei care cred.

– „Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El”: necredincioșii păgâni. Care au amânat să se împace cu El și să primească salvarea sufletelor lor.

În lumea evanghelică baptistă era de notorietate comportamentul extravagant al pastorului Marcu Nechifor, om foarte credincios și foarte bine instruit, cunoscător al mai multor limbi. Într-o dimineață de duminică, pe vremea de dinainte de ’89, în Gara din Iași se întâlnesc mai mulți tineri evanghelici care așteaptă ora plecării lor în misiune. La apariția pastorului Marcu Nechifor toți se foiesc deoarece acesta era imprevizibil, cum va fi și de această dată.

– Pace, fraților!, aproape că zbiară pastorul, iar ei făcându-se mici, mormăie fiecare în barbă, abia auzit…

 – Pace..., după care sunt întrebați de M.N.:

 – V-ați rugat?

  – Daaa!

 – Bine! Ne mai rugăm odată, dar pe genunchi. Toți tinerii, se uită unul la altul, apoi în stânga și-n dreapta, dar n-au ce face și, fiecare cum poate, se apleacă, pe un genunchi, pe doi, mai de voie de nevoie. Unul mai îndrăzneț, gândind că într-adevăr pastorul M.N. cam exagerează, se roagă așa:    

  – Doamne, ai milă de fratele Marcu! La care fratele M.N. zice „Amin!” și „dă-i înțelepciune”, continuă tânărul, iar fratele M.N. „Amin!”   După încheierea momentului de rugăciune, M.N. îl mustră frățește pe tânărul confrate:

 – Odată ai avut ocazia să ceri   înțelepciune de la Domnul Isus, cu seriozitate,  și ai ratat-o, n-ai cerut pentru tine!

Cât de neinspirat fusese și: „Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!

Acest tâlhar nu s-a lăsat cercetat de conștiința sa, nu s-a văzut în ce stare de plâns se află. El nu a cerut milă, nu a cerut să i se șteargă păcatul și vinovăția, nu a cerut iertare, s-a complăcut să rămână în aceeași stare, cu aceeași viață.

  1. Prima convingere: Teama de Domnul

Dar celălalt tâlhar, deși păcătos și vinovat, are o altă atitudine: Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!

Acestui tâlhar, conștiința sa l-a înștiințat că a comis acte de fărădelege, că trebuie să se teamă de mânia lui Dumnezeu care va căuta să facă dreptate. S-a văzut deja condamnat și s-a înfiorat că se va afla curând înaintea judecății lui Dumnezeu. Brusc și-a revenit din starea de nepăsare față de semeni și față de Dumnezeu.

  1. A doua convingere: convingerea vinovăției

    Își schimbă părerea că ar fi pedepsit prea greu, prea mult, pe nedrept, ci că „ pentru noi e drept”- judecata lui Dumnezeu e dreapta, înaintea Sa sunt vinovat! Până nu-ți recunoști vinovăția (bolnav) nu poți primi ieratrea (medicamentul). E drept sămerg în iad…. E drept că am încălcat legea lui Dumnezeu …. Sunt vinovat.

  2. A treia convingere: Convins de Unicitatea Jertfei lui Isus

Acest tâlhar, cum sunt mulți și azi, poate L-a observat doar de departe pe Isus. Însă acum are ocazia să-L aibă aproape. Auzise de El, ca și alții, azi. Că deși, nevinovat, El care făcuse atât de mult bine oamenilor, acum El moare ca oricare om și încă răstignit, pe cruce, plătind mult, pentru mine și pentru tine, s-a încărcat cu păcatul meu și al tău, suferind rușinea și durerea în locul nostru. Acum, dacă sunt convins, această convingere trebuie exprimată. Credința trebuie exprimată, într-un dialog cu Isus. După ce și-a recunoscut vina, că e drept să fie răstignit, acest tâlhar a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!

Credința mântuitoare e centrată doar la Domnul Isus. Nimeni altul nu te poate ajuta sau mântui. El, Isus e calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin El. Tâlharul i-a înțeles vorbirea, Cuvântul Lui, care e viu și lucrător. Și, Isus e același, ieri și azi și în veci. Tâlharul și-a ascultat glasul inimii, conștiința, simțul adevărului și-al bunului simț. Și-a dat seama că numai Isus îl poate salva.

Acest tâlhar s-a pocăit , și-a recunosct starea sa păcătoasă și L-a recunoscut pe Isus, Ca Domn. Vedeti dumneavoastra, dacă am avea un prieten ministru, și am merge la el cu o rugăminte, am putea avea mari speranțe în el că ne va ajuta. Însă dacă dl ministru, prietenul nostru ar fi bolnav, pe moarte, cum era Isus, nu prea ne-ar mai fi de ajutor. Însă Isus chiar și pe Cruce, El era Dumnezeu împăcând lumea cu Sine. La El totul e cu putință și totsuficient.

  1. A patra convingere: Credința mântuitoare e preocupată de veșnicie

Noi oamenii venim la Dumnezeu pentru multe nevoi: de hrană, pentru serviciu, pentru câștigarea pâinii, pentru familie, pentru sănătate etc

Însă, atunci când cineva are credință mântuitoare, acea persoană va căuta mai întâi mântuirea, împărăția lui Dumnezeu (apoi vin celelalte, pe deasupra…)

  1. A cincea convingere: Isus vine a doua oară

Cineva care are credința autentică, nu doar că mai întâi caută mântuirea, dar și înțelege Cuvântul. Nu-l răstălmăcește. Înțelege că Domnul Isus, așa cum a promis, S-a dus să ne pregătească un loc (tuturor credincioșilor), dar El vine a doua oară. „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!

  1. A șasea convingere: Mântuirea e sigură  (si prezenta)

Trebuie și avem convingerea că mântuirea e sigură, chiar de azi (din momentul în care am crezut în ceea ce a fost, este și va fi Isus pentru omenire): Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” Pentru că acest tâlhar pocăit n-a mai apucat să facă nimic, a crezut, L-a recunoscut pe Isus ca Domn și Mântuitor și și-a mărturisit vina. Apoi, Domnul Isus i-a garantat că azi va fi în Rai, deîndată. Cuvântul Său e viu. Ce spune se și face. A spus să fie …lumină, s-a făcut lumină, a zis că ești iertat, esti iertat, a zis astazi vei fi cu Mine în Rai, Amin, așa e!

  1. A șaptea convingere: convingerea nevoii de partasie

Mântuirea te face să intri în părtășie cu adunarea Sa și cu Dumnezeu (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt)

O viață mântuită are trei realități

a. Nespusă: tâlharului pocăit de viața sa rea, cel care primit de Isus iertarea, lui Domnul nu i-a mai reproșat nimic. Nu a mai fost cazul să facă public mărturisirea păcatelor comise. Și acele multe păcate comise și nespuse e într-adevăr o realitate nespusă. E cunoscută doar de el, cel în cauză, și de Domnul. Femeia prinsă în preacurvie, de farisei, nici ea nu a trebuir să mai vină cu întreaga ei istorie plină de păcate, căci Domnul Isus le cunoștea (Psalmul 139, Ioan, 2.24), ci i-a spus: Du-te , dar să nu mai păcătuiești, pentru ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău.

b. Nevăzută: prezența lui Dumnezeu, era nevăzută, deaorece El era în Cristos, împăcând lumea cu Sine (2 Corinteni, 5.19). Atunci doar un singur om – tâlharul, L-a recunoscut pe Isus ca Dumnezeu și s-a pocăit de viața sa imorală, de tâlhar. Doar acesta a apucat oferta și mâna întinsă a lui Dumnezeu.

c Nemaipomenită: ar fi fost de așteptat să auzim că un sfânt, unul cu fapte bune, să intre în Rai. Dar nu, a intrat un păcătos, un răufăcător, unul care amenința și poate chiar lua viața altora. Așa ceva e atât de nemaipomenit și extraordinar. Și dta poți face acest pas salvator, ate încrede pe deplin în Jertfa lui Isus, urmând pașii tâlharului care s-a încrezut în Isus, că El are o împărăție și poate să ducă și un tâlhar acolo. Câtă bunătate găsim la Tatăl ceresc. Glorie Lui!

Încercă și dta. Dumnezeu ascultă glasul celui care-L caută sincer. Spune-i cumva așa:

– Doamne, Tu mă cunoști. Nu vreau să vin decât așa cum sunt, păcătos și murdar. Sunt vinovat și merit pedeapsa Ta. Chiar moartea. Dar Tu ai murit în locul meu. Iartă-mă că Te-am ignorat și te-am batjocorit atât de mult, prin viața traita. Iartă-mă, și spală-mi murdăria și vina, în sângele Tău scurs pe Cruce la Golgota. Primește-mă în adunarea Ta, ca pe un copil al Tău. Lucrează în viața mea și îndrumă-mă prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.

Doamne, Adu-Ți aminte și de mine când vei veni în împărăția Ta! Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.