ÎNTÂLNIRE LA NIVEL ÎNALT

 George Danciu

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.

Serafimii (…) Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”” Isaia, 6.

 .

Vai de mine! Sunt pierdut…!”

Democrația ca doctrină a societății, atât cât poate ea să existe, are părțile ei bune și rele. Dacă în epoca comunistă nu aveai voie să-ți manifești nemulțumirea față de conducătorii suspuși, acum, în democrație, în anumite limite o poți face fără să te aștepți că vei da vreodată socoteala cuiva.

Ca exercițiu, acest joc democratic, are și neîmpliniri majore, nu doar că democrația e relativă, dar și imoralitatea părților implicate în disputele politice – pe fondul existenței unei Justiții fără conștiință -, a ajuns să fie regula, iar nu excepția.

Nu trebuie să fii mare economist să constați că strategiile economiilor din Europa, USA, Asia…, care timp de un secol au funcționat, acum ele nu mai sunt o soluție pentru economie. Iar economiștii se văd nevoiți să caute disperați noi soluții, însă rezolvarea e în mâna Monarhului.

***

ISAIA – una din cărțile profetice din Biblie

E numită și Evanghelia Vechiului Testament. Profetul Isaia fusese ales (probabil) dintr-o mulțime de bărbați de către împăratul Ozia pentru a scrie cronica de la Palat. Și s-a achitat foarte bine de sarcina sa. Viața cronicarului mergea foarte bine, zilele-i treceau una după alta în mod fericit, iar el era mulțumit. Împăratul Ozia și Israel erau în culmea gloriei, cum citim în 2 Cronici, 26. Însă a venit o zi când Ozia a murit, când totul s-a schimbat pentru Isaia. Posibil să fi rămas și fără serviciu. Se simțea frustrat și era într-o oarecare depresie, căci cel mai faimos împărat al utimelor două secole, în slijba căruia se aflase, nu mai era.

Dar tocmai aceste circumstanțe excepționale, și providența lui Dumnezeu, îi prilejuiesc o vedenie celestă!

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.

Isaia vede că Dumnezeu nu e așa cum și-l închipuie omul. Dumnezeu nu e după asemănarea omului. Abia acum – când are harul unei întâlniri la nivel înalt -, are o imagine măreață a Domnului Dumnezeu!

Adesea, abia după moartea cuiva iportant în viața noastră și după ce ne eliberăm de unele superstiții putem vedea deslușit. O meditare adâncă la acel om (Ozia) pe care noi îl vedeam atât de sus și acele superstiții care ne blocau vederea adevărului lui Dumnezeu, ne va lua în cele din urmă vălul de pe ochi.

Isaia a meditat la viața lui Ozia, cum Israel a prosperat nespus de mult:

A făcut la Ierusalim maşini iscodite de un meşter, care aveau să fie aşezate pe turnuri şi pe unghiuri ca să arunce săgeţi şi pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic.”2 Cron., 26.15

Însă, împăratul Ozia ajuns sus, plin de putere și slavă, s-a îngâmfat și a intrat în Templu să aducă tămâie pe Altar, lucru care nu era îngăduit decât preoților și, îndată, s-a umplut de lepră (un simbol al păcatului):

Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii.” 2 Cron., 26.15

Lepra și moartea lui Ozia, în circumstanțe de excepție, i-au dat mult de gândit lui Isaia și i s-au deschis ochii de L-a vazut pe Dumnezeu.

Când ești foarte sus, o personaă suspusă, crezi că toate ți se cuvin. Primești laude și slavă de peste tot. Crezi că nimic nu te va atinge. Și nu știi că mândria merge înaintea căderii. Și Steve Jobs, e un nume care-mi vine în minte, un om care a ajuns să fie lăudat și dat ca pildă peste tot, dar și el avea nevoie de atingerea lui Dumnezeu cu balsam vindecător. Dar Jobs avea alte gânduri.

Și au fost mulți oameni mari, puternici, care n-au avut totdeauna o atitudine bună față de Dumnezeu.

Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ, nu s-a temut să aibă o mare mulțime de neveste, însă ele i-au aplecat inima spre idoli și nu a slăvit cu viața sa întrutotul pe Domnul.

Apoi cel mai puternic om, Samson, plin de sine, a uitat de Domnul și s-a lăsat dominat de dorințele carnale, fiind înfrânt de delicata Dalila.

Și împăratul David, conducătorul lui Israel, aflat în fruntea unei armate puternice, având de partea sa bunătatea lui Dumnezeu, s-a lăsat amăgit de plăcerile de o clipă ale păcatului, privind de pe acoperișul casei cum se scălda Batșeba… David, cel care l-a învins pe uriașul Goliat, a fost învins de … David!

Isaia – când a văzut culmea puterii lui Ozia, apoi lovirea de Dumnezeu cu lepra pe frunte, acolo unde trebuia să primească cinste și slavă, a fost foarte contrariat, dar a învățat bine lecția. Domnul este bun și drept, el arată păcătoșilor calea pe care trebuie să meargă. În prezența Domnului s-a văzut așa cum era:

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”

În vedenia sa, Isaia vede un Dumnezeu viu și Măreț, poala manitiei Lui acoperea Templul. În preajma Sa nu mai e loc de altceva, slava Sa umple întreg spațiul. El e Sfânt, Sfânt, Sfânt. Aceste cuvinte sunt spuse fără încetare în ceruri:

Fiecare din aceste patru făpturi vii (…) Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” (Apocalipsa, 4.8)

În Biblie este scris de peste 400 de ori expresia „Viu este Domnul”, Creatorul nostru este un Dumnezeu viu. Glorie Lui! De aceea apostolul Pavel scrie efesenilor:

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa.”

…Odată un era elev mergea cu autobuzul. A auzit cum o tânără cerea unui domn să-și ridice bocancul pus peste al ei, c-o durea. Și ea tot își repeta durerea. Dar se vedea că bărbatul acela nu auzea, era surd. Poti să te tot rogi în fața unui ghișeu, închis, în care lipsește persoana de serviciu. La fel, degeaba te-ai ruga unui Dumnezeu mort.

Un tânăr l-a întrebat pe un preot aflat în vizită la cineva:

Domnule preot, ce ziceți, avem un Dumnezeu viu?

Sigur că Dumnezeu este viu, nu a întârziat să vină răspunsul preotului.

Dar, de ce , dacă e viu, vă rugați la cruce și la icoane?, însă această întrebare nu a mai primit nici un răspuns…

Mulți zic că avem un Dumnezeu viu, dar îl tratează ca și cum ar fi mort.

Până și împăratul Nabucadnețar l-a cunoscut mult mai bine pe Dumnezeul cel viu decât preoții noștri de azi.

După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam.

Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” (Daniel, 4.34-35)

Nimic nu se întâmplă fără știrea și fără îngădunița lui Dumnezeu. El ridică împărați și conducători după voia Sa. Nouă nu ne rămâne, ne place nu ne place, decât să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii.

În mai puțin de 3 ani, în URSS au decedat 3 președinți (Leonid Brezhnev 1965-1982, Vladimir Andropov 1982-1984, Konstantin Ustinovich Chernenko 1984-1985). De ce? Se crede că puseseră gând rău Israelului pe care voiau să-l atace, iar Dumnezeu n-a îngăduit asta. Contemporanii, cei care nu iubeau URSS, și erau mulți, au simțit că Dumnezeu le stă împotrivă, că ei nu pot să facă ce vor. Dumnezeu e suveran peste marii conducător ai lumii!

Dumnezeu stă liniștit pe tronul Său. El șade plin de pace, pe El nimic nu-L ia prin surprindere. El are totul sub control.

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!

 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar.

Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” (Isaia, 6.5-7)

Oricine cheamă Numele Domnului va fi mântuit. Sângele lui Isus Cristos ne curăță de orice nelegiuire.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. (1 Ioan, 1)

Ce bine e să știi că ai în cer un Tată. Asupra-ți orice ar veni, nu-ți va fi teamă!

Avem un Dumnezeu viu, Atotpunternic, care este Monarhul Universului.Glorie Lui!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.