Spiritul Crăciunului

George Danciu

ISUS –  SPIRITUL CRĂCIUNULUI

Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. (Luca, 2.7)


În zilele din Decembrie, mai mult ca oricând, îndeosebi în decada nașterii Pruncului Isus, în lume e o mare forfotă pentru Shopping. E un spirit de Shopping si de a face si de a primi Cadouri.

Oamenii de afaceri cu această ocazie urmăresc să-și rotunjească frumos cifra de afaceri. Numai la băuturi alcoolice cifra se ridică la peste 75 milioane de $, iar consumul de curcani se ridică la 10… 15 milioane în zilele de sărbătoare, numai în SUA, deci ne  imaginăm ca enormă cifra per global!

Peste tot în lume vezi reclame privind oferte care să ne aducă un plus de fericire, să ne aducă bucuria în casă și să ne determine să consumăm cât mai mult, că doară suntem în Luna Cadourilor!

***

În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August  să se înscrie toată lumea, fiecare în cetatea lui.  Iosif s-a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, – pentru că era din casa și seminția lui David, – să se înscrie împreună cu Maria,  logodnica lui, care era însărcinată (umbrită de la Duhul Sfânt). Și, pe când erau ei acolo s-a împlinit vremea când Maria trebuia să nască. 

Dar, lucru extraordinar,  Pruncul  Isus (Creatorul) n-a găsit loc în casa de poposire (han) și nici într-o altă casă!

El s-a născut într-un loc smerit, mama sa L-a așezat în iesle, un loc  destinat animalelor, curate de altfel. Ele și-au primit Creatorul, întrupat, și au împărțit cu El locul, încălzind prin suflarea lor Copilul de curând născut și pe mama ostenită de aducerea în lumea noastră a Mântuitorului slăvit!

Așa cum și atunci oamenii erau ocupați de problemele lor, de satisfacerea egoismului propriu, de bunăstarea personală, și azi omul este mai mult preocupat de ceea ce izbesc ochii, reclamele materiale și spirituale, de-o calitate și nevoie îndoielnică, iar problema cea mai importantă (pentruorice om), e lăsată în plan secund.  Și astăzi, nașterea și  poposirea Sa în lumea noastră – în viața oamenilor- , nu-și mai găsește loc. Nu avem  și nu găsim un  timp prielnic, fiind prea ocupați cu imitații de religiozitate, iar inimile noastre (reci,   egoiste și nespirituale) nu-L doresc, deoarece le  umplem cu lucruri care, în final, vedem că nu ne satisfac și nu ne aduc fericirea promisă și dorită.

După cum vedem în Biblie, păstorii au avut o cu totul altă atitudine. Simpli oieri, ei au fost mai înțelepți, inima lor nu a fost alterată nici umplută până la refuz de lumea aceasta, ei erau săraci în duh. Lor li  se înfățișează îngerii și le aduc  vestea bună a Nașterii Mântuitorului Isus în cetatea lui David. Doar celor smeriți, păstorilor de pe câmp (nu celor îmbuibați de ceea ce oferă această lume), li se dă acest minunat har. Simpli, dar, cum am spus, înțelepți: ei s-au dus să vadă dacă e adevărat ce le spusese Domnul cu privire la El. Această veste îi interesa foarte mult, nu era o simplă curiozitate. Țăranul așezat știe să cântărească bine lucrurile.

Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.”   (Luca, 2.8-20)

Puteți verifica, și astăzi Domnul Isus se va naște și va trăi în orice inima smerită care-l caută și care-L primește!

Magii I se închină. DarCând a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.

Evanghelia după Matei vorbește despre magii care au venit de departe ca să i se închine.

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.” (Matei, 2.1-3)

Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi (…) şi le-a zis: (…) când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.

Irod nu voia să I se închine, dar a spus ce s-ar fi cuvenit să spună. Și astăzi mulți spun de pe buze ce e normal să vorbească un creștim, dar, practic, caută să-l omoare pe Isus, ca nu care cumva să se nască și să trăiască în inima lor ca rege, pe locul în care tronează eul lor!

Dumnezeu așteaptă de la om, ceea ce i se cuvine:  închinare!

 Magii i s-au închinat și i-au adus daruri. Văduva săracă a dat doi bănuți, tot ce avea, pentru a-L onora pe Isus și împărația Lui. Nu s-a gândit la altceva, decât să i se închine ea cu tot ce are, trup și suflet.

Asta e reacția normală a celor Cel cunosc pe El: închinare în duh și în adevăr, înaintea Creatorului și Susținătorului tuturor lucrurilor..

Maria încă dinainte de nașterea Copilului, dar și după aceea, a fost stăpânită și călăuzită de un duh de închinare:

Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale.”

Maria a scris o ntare de laudă, un Psalm,  prin care aduce laudă și închinare lui Dumnezeu, Mântuitorul.

Lauda ei nu e doar de pe buze,  ci e din suflet, din inimă. Ea, ca orice creștin autentic, are o închinare din interiorul ei spre înafară, permanentă, exprimarea în textul biblic  e la prezentul continuu. Vine din inimă spre exterior. E o stare de spirit.

Spiritul Crăciunului e nu e altceva decât o stare de închinare din suflet, dintr-o inimă smerită, plină de bucurie, care dă înafară din preaplinul inimii (sufletului),  pentru a-L  onora  pe Dumnezeu Domnul (Isus) ca Domn și Mântuitor personal, că a privit la starea sa … smerită!

Dacă suntem mândri, Domnul Isus nu va poposi în acea inimă.

Maria și-a însușit toate calitățile necesare unei inimi plăcute lui Dumnezeu: un suflet care mărește pe Domnul, o stare smerită, de roabă a lui Dumnezeu, și L-a găsit și L-a numit Mântuitorul meu

Închinătorii în duh și adevăr (Ioan 4.23-24) Îl cunosc personal pe Mântuitor și au o relație de comunicare și de părtășie permanentă, deoarece El S-a întrupat în inima lor smerită.

***

Luca, 1.36-55

Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.  Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.  Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.  Maria s-a sculat chiar în zilele acelea şi a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda.  A intrat în casa lui Zaharia şi a urat de bine Elisabetei.  Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.  Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.  Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?  Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.  Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.”  Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul  şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,  pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt,  şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.  El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.  A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi.  Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.  A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa  cum făgăduise părinţilor noştri – faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.