Iubirea Care S-a Jertfit

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

                     Evanghelia după Ioan, 3.16

George Danciu

Despre nefericita întâmplare, repovestita mai jos, citisem cândva-demult!

Iubirea unei mame

Într-un sat, o tânără mamă își lăsă copilul micut acasă în pătuț, doar pentru câteva minute, timp în care ea va da fuga la magazin să cumpere pâine. Lipsind numai puțin de lângă comoara ei, Alin- căci acesta-i era numele, cu pași iuți îndreptându-se spre casă, observă fum, mult fum, dar când se mai apropie vede căci casa lor este cuprinsă de flăcări. Inima-i bate năvalnic, aleargă, scapă pâinea din mână și, fără nici o ezitare, intră prin flăcări în casă după “inima” ei, Alin! Cu propriul corp își ascunde băiețelul iubit la piept și-l scoate teafăr afară la loc sigur. Dar pe ea nu s-a putut proteja. Mâinile și fața îi sunt arse și rămân așa,  dizgrațioase,  și peste ani.

Băiatul, prin grija plină de iubire a mamei, a ajuns mare și, în aceste zile, curând, va absolvi Universitatea…  dintr-un mare oraș. Va fi o mare festivitate, cu  înmânarea unor diplome de premiere a celor mai buni, unul din premianți fiind Alin. Părinții tinerilor sunt fericiți, ei sunt anunțați pentru participare la festivitate. Numai mama lui Alin nu fusese și ea invitată, deoarece  lui Alin îi era rușine de ea. În urma incendiului rămăsese cu cicatrici urâte pe față și pe mâini!

Însă,  nu mai rețin prin ce minune, s-a aflat despre curajul și dragostea extraordinarei mame tocmai în acele zile, poveste care ajunsese într-un ziar de mare tiraj și, întâmplător, aflase și Alin. A rămas perplex aflând că acea poveste minuntă vorbește despre el și mama sa, eroina!

  Abia  atunci a  înțeles sacrificiul mamei si dragostea sa! A trimis o telegramă fulger prin care și-a invitat mama pentru ziua absolvirii.

Cu emoție, primind diploma de premiere, în fața tuturor a început să spună că, de fapt, toate mulțumirile lui, odată cu respectul cuvenit profesorilor care l-au îndrumat, sunt pentru minunata sa mamă  care, cu prețul vieții ei, l-a scos din foc, când era doar un bebeluș. Și-a îmbrățișat mama cu dragoste, sărutând acele  mâini și fața, arse de foc; de emoție, vărsând împreună și câteva lacrimi ale bucuriei și mulțumirii!

***

Din iubire de oameni, din Cer a coborât Isus – Fiul lui Dumnezeu, sa ne salveze din focul mortii !

Ca plata a pacatelor noastre, ale fiecarui om, înlocuindu-ne în moarte si suferinta,  Fiul lui Dumnezeu, Isus,  a luat asupra Lui ocara care trebuia sa cada peste noi, întreg supliciul rastignirii pe lemnul Crucii ridicat pe Dealul Golgotei.

Evanghelia dupa Matei ni-L prezinta pe Isus, Regele, nascut nu doar din Dumnezeu, ci si ca urmas al regelui David, caruia Dumnezeu i-a zis cu legamânt: împaratia ta va dainui vesnic înaintea Mea:

 Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”, 2 Samuel 7.14-16

Matei consemnează celebra Predica de pe Munte (capitolele 5-7) unde Isus aduce ucenicilor (poporului Său) promisiuni care întrec orice așteptări.

Rugăciunea “Tatăl nostru”

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.

Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;

şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;

şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.

Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. (Matei, 6.7-17)

Apoi, în aceeași împrejurare le vorbește despre Adevăratele comori. – Neputinţa de a sluji la doi stăpâni. – Grijile şi îngrijorările:

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. (…)

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?

Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

Înțelegem că Tatăl nostru și Regele Isus ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Să nu fim îngrijorați ce vom mânca, ce vom îmbrăca și ce vom bea, că, așa cum păsărilor – care nu seamănă, nu ară, nu strâng vara pentru iarna –, Dumnezeu le dă hrana de care au nevoie (preaiubiților lui El le dă hrana ca prin somn); apoi, cum sunt de frumos îmbrăcați crinii, nici chiar Solomon nu s-a îmbrăcat atât de bine, iar copiii Săi sunt mult mai importanți decât iarba de pe câmp, care azi e și mâine nu mai e!

Deci cu cât mai mult va purta de grijă de toate nevoile omului credincios, copilul Lui? De aceea, prin credință, trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, iar toate celelalte ni le va da El pe deasupra.

Dar ce este împărăția lui Dumnezeu?

Apostolul Pavel clarifică problema noastră în Epistola sa către Romani:

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (Romani, 14.17).

Dar în versetele anterioare spusese și faptul demn de cunoscut și de luat în seamă:

În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii. (Romani, 14.7-9)

Să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Să umblăm și să trăim prim credință, nu prin vedere, și atunci, Tatăl nostru va fi Cel care ne va da hrana și îmbrăcămintea necesară!
Glorie Domnului! Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.