PROIECT EDUCATIV

“INTERFERENTE CULTURALE INTERNATIONALE”
Orice iubitor de muzica are deopotriva nevoie, ca oricare alt om,
de limba, de cuvant, de vorbire
Festivalul- Concurs
“PAUL POLIDOR,,
Sectiuni
Muzica de camera                    Creatie literara   (clasele I-XII)
Proiecte educationale
Avizat,
Inspectoratul Scolar Judetean Buzau       Liceul de Arta  Margareta  Sterian Buzau
Inspector General,                                                               Director,
Prof. Stoian Florina                                          Prof. Stanculeanu Constantin
-Membru al THE ACADEMY OF
INTERNATIONAL INTERFERENCES
<<PAUL POLIDOR>> BUCHAREST-
Fundatia „Paul Polidor” pentru UNESCO
Presedinte,
Paul Polidor – Master in ,,Romania in relatii internationale,,

DIRECTOR MANAGEMENT CULTURAL,
Prof. Ghizdeanu Carmen
Membru al THE ACADEMY OF INTERNATIONAL INTERFERENCES
,,PAUL POLIDOR,, BUCHAREST – ROMANIA  –

Coordonatori proiect, consilieri ai Fundatiei „Paul Polidor”
Sectiunea Muzica de camera
Prof. Duguleana Cristiana
Prof. Atodiresei Veronica
Sectiunea  Creatie literara
Prof. Androne Georgeta- Dir. adj.
Prof. Negoita Eugenia
Sectiunea  Proiecte Educationale
Prof. Nechita Nicoleta             CPPE
Prof. Tudose Veronica             CEAC

THE FOUNDATION <<PAUL POLIDOR>>
FOR UNESCO BUCHAREST – ROMANIA
THE ACADEMY OF INTERNATIONAL
INTERFERENCES <<PAUL POLIDOR>>
Text pentru teritoriul Romaniei
A.Denumirea proiectului:
Festivalul-Concurs „Paul Polidor” de Interferente Culturale Internationale
a.Mesajul:
„In imaginatie si talent sta puterea noastra”
b.Domeniul si tipul de educatie :Management educational si interferente
Educatie artistica
b.Tipul proiectului:  international

B.Aplicantul
-Centrul International de Management Educational si Interferente Culturale,
Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau al Fundatiei „Paul Polidor”.
-Inspectoratul Scolar Judetean Buzau.
-Fundatia „Paul Polidor” Academia de Interferente Internationale-Bucuresti
-Universitatea Nationala de Muzica  „Ciprian Porumbescu” -Bucuresti
C. Context:
Argument
Acest parteneriat sprijina dezvoltarea unei atitudini creative,pozitive,autonome,
care sa armonizeze prin arta,relatiile cu sine si cu ceilalti.Dorinta noastra este de a stabili
reale punti de comunicare-prin sunet,culoare si cuvant-intre copii, parinti,cadre didactice
si reprezentanti ai comunitatii.

D. Descrierea proiectului:
Obiective specifice
a. Privind copiii implicati in proiect:
-Stimularea creativitatii elevilor din tara noastra,alaturi de talente din alte tari
-Formarea si dezvoltarea creativitatii prin muzica si literatura la nivelul tuturor ciclurilor scolare.
-Incurajarea actului creator literar,ca semn sincer de recunoastere si pretuire atat a talentului copiilor,cat si a pasiunii cadrelor didactice indrumatoare ;

b.Privind cadrele didactice  :
-promovarea domeniului de cercetare si proiectare din invatamantul prescolar,gimnazial si liceal.
-incurajarea cadrelor didactice pentru creearea unui mediu educational care sa favorizeze dezvoltarea sensibilitatii copiilor prin arta literara si prin arta muzicala
c.Privind parintii si ceilalti parteneri educationali :
-constientizarea parintilor cu rolul pe care-l au in educarea copiilor in perspectiva dezvoltarii sensibilitatii lor artistice.
-cresterea implicarii parintilor si a celorlalti parteneri in actiunile promovate de scoala,liceu, pentru creearea unui mediu familial si social pozitiv sanatos.
Grupul tinta
-elevi ai Liceelor de Arta inscrisi in concurs.
-elevi ai claselor I-VIII din tara cu rezultate remarcabile pe linia creatiei literare
-cadrele didactice din invatamantul primar antrenate in derularea unor proiecte educationale.
-cadrele didactice din Liceele de Arta implicate in proiect.

Durata proiectului    2 ani scolari      2010-2012
Contract de colaborare- asociere in participatiune.- Anexa 1
Calendarul activitatilor si regulamentul Festivalului-concurs de creatie literara,de muzica de camera si proiecte educationale + Anexa 2.
Metode si tehnici de lucru
-scriere reflexiva,interpretare artistica,activitati cultural-artistice,
– sectiunea muzica pe formatii (duet,trio,cvartet,cvintet)
Forme de organizare: frontal,in perechi,pe echipe.
-sectiunea proiect: grupuri de lucru parinti-copii
-sectiunea creatie literara-individuala.
Rezultate
-sincronizarea in cadrul formatiilor camerale
-creatii literare,portofolii,prezentari Power-Point
-publicatii ale creatiilor literare si a proiectelor educationale-sinteza in lucrarea Fundatiei Paul Polidor-„Management educational si Interferente”

Resurse umane
– Paul Polidor Presedintele Fundatiei Paul Polidor-Bucuresti
– Prof.conf.univ.dr. Marcel Frandes -Presedintele Juriului,U.N.M. –Bucuresti
-Inspector Paula Mihai – Presedintele Juriului Sectiunea Proiecte educationale
-Profesori Ghizdeanu Carmen,Atodiresei Veronica,Duguleana Cristiana,Coteanu           Maria,Zainia Cornelia, Tudose Veronica, Nechita Nicoleta
-Elevi din clasele I-XII din tara si strainatate
-Parintii elevilor cuprinsi in proiect
-Reprezentanti ai comunitatii locale care pot sprijini proiectul
-Profesori colaboratori din Liceul de Arta-Buzau:  Zecheru Anca,Stelea Emilia,Barbu Cristian,Rosioru Veronica, Costea Nouras, Nedef Elena, Diaconu Mihaela, Coroiu Aurora, Nitescu  Emil , Mitrea  Doina

Parteneri
-Centrul International de Management Educational si Interferente Culturale Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau al Fundatiei ,,Paul Polidor,,
-Inspectoratul Scolar Judetean Buzau
-Fundatia Paul Polidor,Academia de Interferente Internationale Bucuresti
-Editura Fundatiei ,,Paul Polidor,, Bucuresti
-Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti
-Casa de Discuri a Fundatiei ,,Paul Polidor,, Bucuresti

Evaluare
-calitatea interpretarii artistice in ansamblul cameral
-lucrari,potofolii,materiale ilustrate,prezentari PPS
-albume de fotografii,CD-uri
-publicatia Management educational si Interferente Edit Fundatiei Paul Polidor
-diplome,carti,premii.

E.Sustenabilitatea proiectului

-continuarea si extinderea proiectului si in anii scolari urmatori
-realizarea unei cooperari bune intre parteneri.

G. Bugetul proiectului:

-surse de autofinantare si finantare din partea fundatiei

H. Anexe:

-Contract de colaborare-asociere de participatiune.
-Calendarul activitatilor
-Regulamentul de organizare a Festivalului-Concurs pe cele 3 sectiuni
-muzica de camera
-creatie literara
-proiecte educationale.
-Criteriile de evaluare ale proiectelor educationale aflate in concurs
Parteneriate in cadrul proiectului:

Consiliul Judetean Buzau    Gilmeanu Raul

Inspectoratul Scolar Judetean Buzau                  Davidescu Maria
Membru al THE ACADEMY OF INTERNATIONAL
INTERFERENCES „PAUL POLIDOR”
BUCHAREST – ROMANIA

Casa Corpului Didactic Buzau    Vasile Iulian

Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu    Burlacu Sorin

Programul activitatilor din anul scolar 2010-2011
Semestrul I
27 Noiembrie 2010
-Participarea la Festivalul Paul Polidor  Sectiunea Interpretare Instrumentala
Centrul Scoala de Muzica nr.4- Bucuresti
Responsabili:
Prof. Ghizdeanu Carmen

Semestrul II
12 Februarie 2011
– ora 9,30 deschiderea Concursului de Interpretare-sectiunea Muzica de camera
– ora 10,30-derularea concursului.
13 februarie 2011
– Lansari de materiale fonografice si tipografice ale Fundatiei „Paul Polidor”
– Recital sustinut de elevi ai Liceului de Arta Buzau
– Recital cvintetul Caprice- Bucuresti

Programul activitatilor la sectiunile  „Creatie literara” si „Proiecte educationale”
Lucrarile vor fi depuse la sediul Liceului de Arta  M. Sterian Buzau, pana la data de 31 ianuarie 2011, in vederea jurizarii. Participantii din afara judetului Buzau vor expedia proiectul pana in data de 31 ianuarie 2011
In data de 12 februarie 2011 ,ora 10,30,are loc festivitatea de premiere
Persoane de contact pentru relatii suplimentare
Director adjunct prof. Androne Georgeta           tel. 0744.66.24.11
Prof. Nechita Nicoleta
Prof. Tudose Veronica
Prof. Inv. primar  Negoita  Eugenia
Gala  Festivalului  (sectiunea muzica de camera) va avea loc duminica- 13 februarie 2011

I. Sectiunea     Muzica de camera

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Conditii de participare
Taxa de participare este de 25 RON si va fi depusa in contul
HVB TIRIAC BANK. FUNDATIA „PAUL POLIDOR” Sucursala IZVOR, B-dul LIBERTATII, Nr.20 bl.3, tronson I si II, sector 5 Cod 050707  BUCURESTI: RO.75.BAC.X.00.00.00.300.188.6000
pana la data de 31 ianuarie 2011, iar fisa de inscriere conform modelului anexat,
precum si o copie xerox  a partiturii vor fi expediate la Liceul de Arta ,,Margareta Sterian,, Buzau. In cazul neparticiparii la concurs, taxa nu se returneaza. Cheltuielile de cazare si masa vor fi suportate de catre participanti.

Adresa
Liceul de Arta „Margareta Sterian”-Buzau,str. Bucegi,nr.6

Desfasurarea concursului
Concursul este deschis tuturor elevilor liceelor de arta si scolilor de muzica din tara si din strainatate.
Concursul se va desfasura intr-o singura etapa, constand in interpretarea unei piese cu minutaj prevazut pentru fiecare ciclu, dupa cum urmeaza:
Clasele I-IV      -5 minute
Clasele V-VIII   -8 minute
Clasele IX-XII   -15 minute
Concursul prevede premii pentru fiecare formatie si un singur premiu special pentru cea mai buna interpretare
Notarea formatiilor se va face de la 1 la 10, pe baza urmatoarelor criterii:
-respectarea textului muzical
-realizarea tehnica
-realizarea artistica
-personlitatea interpretilor
Juriul isi rezerva dreptul de a nu acorda toate premiile.
Hotararile juriului sunt definitive si inatacabile.

******************************************************************************

Sectiunea Creatie literara

Regulamentul concursului
-TEMA CONCURSULUI :    Cantec de nea venit din amintiri…
-lucrarile vor avea maxim o pagina si vor fi tehnoredactate in format A5 la 1 rand, cu margini egale de 2 cm, folosind Times New Roman si diacritice
IN FORMAT ELECTRONIC pe cd
-fiecare lucrare va fi insotita de o fisa de inscriere care va cuprinde urmatoarele date personale ale concurentului:  numele si prenumele, clasa, scoala, adresa scolii, numele si prenumele profesorului coordonator, numar de telefon contact.
-lucrarile vor fi depuse la secretariatul Liceului de Arta Margareta Sterian, Buzau, str.
Bucegi, nr.6 pana la data de 31 ianuarie 2011.
-Taxa de inscriere a fiecarei lucrari este de 30 RON, reprezentand contravaloarea unei carti cu titlul Management educational si interferente , in care vor fi publicate creatiile literare ale elevilor castigatori.
Nota: Copiii parintilor care fac dovada directionarii pe 2011 a 2% din impozit catre Fundatia „Paul Polidor” participa la aceasta sectiune GRATUIT.
-Jurizarea se va realiza pana la data de 10 februarie 2011  de catre o comisie formata din
inspectori de specialitate si profesori cu gr didactic I.
*******************************************************************
Sectiunea Proiecte educationale

Regulamentul concursului

Criterii de redactare
-fiecare proiect trebuie sa fie avizat de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si va fi prezentat sub forma unui portofoliu, cuprinzand obligatoriu si fotografii cu aspecte din activitatile desfasurate cu elevii.
-fiecare proiect va fi redactat conform structurii aprobate de MECTS  (vezi anexa)
-fiecare portofoliu va fi insotit de un CD care sa cuprinda
– o prezentare Power Point de 5-7 min.
– o sinteza a proiectului de maximum 2 pagini tehnoredactate in format A5
la 1 rand, cu margini egale de 2 cm, folosind Times New Roman, 12  si diacritice.
Criterii de evaluare    Vezi Anexa 1
Conditii de participare
-Proiectele pot avea unul sau mai multi coordonatori, taxa de 30 Ron achitandu-se individual, cu exceptia cadrelor didactice ce fac parte din aceeasi familie.
-fiecare participant trebuie sa trimita prin posta, in afara lucrarii si a fisei de inscriere si un plic A4 autoadresat.
-portofoliile insotite de CD vor fi depuse la sediul Liceului de Arta Margareta Sterian str. Bucegi nr.6 pana la data de 31 ianuarie 2011 –dir.adj. prof. Androne Georgeta
– participantii din afara judetului Buzau vor expedia portofoliile pana la 31 ianuarie 2011.
-coordonatorul fiecarui proiect declarat castigator va achita, in plus, suma de 60 Ron, reprezentand contravaloarea a doua lucrari Management educational si interferente  in care vor fi publicate sintezele proiectelor aflate pe CD.

-Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de concurs atrage dupa sine eliminarea lucrarii/proiectului din concurs.

-Jurizarea se va realiza pana la data de 10 februarie 2011  de catre o comisie formata din
inspectori de specialitate si profesori cu gr didactic I.
-Deciziile juriului sunt definitive. Nu se accepta contestatii.
Pentru informatii suplimentare se pot contacta organizatorii acestui  festival-concurs:
Dir.adj.prof.. Androne Georgeta     tel 0744662411    e-mail        androneart1@yahoo.com
Prof.Nechita Nicoleta                       tel 0742482328                     nicoletanichita@yahoo.com
Prof. Tudose Veronica                      tel 0723577570      tdsveronica@yahoo.com
Prof. Inv. primar. Negoita Eugenia  tel 0726364559                       eu_enya66@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.