Recenzia domnului CONSTANTIN STANCU, la volumul ”VEZI OMENIREA CARE PIERE ?”, de Adrian Botez

O PUNTE DE LUMINĂ ȘI POEZIE, ÎNTRE ÎNCEPUT ȘI SFÂRȘIT

În cartea Vezi omenirea care piere?, apărută la Editura Rafet, Rm. Sărat (în anul 2021) – scriitorul Adrian Botez ne provoacă, prin această întrebare, adresată direct, celor care citesc și sunt interesați de evoluția (sau involuția?) omului, de vremurile de pe urmă. Este o carte cu o anumită dimensiune misionară, Poetul punându-se pe poziția celui care vede evenimentele și prezice un final omului, ca specie – iar societății, ca organizare a ființelor vii, după un model, cât de cât, coerent. Versurile sunt calibrate ca fiind Poezie, eseu, analiză socială, dinamică istorică. Autorul își asumă riscurile acestui demers, abordează tema de pe poziții elevate, trece prin viziunea joasă, mundană, apelează la sonet, vers liber, rubaiyat, limbajul are influențe spirituale evidente etc. 

Continue reading “Recenzia domnului CONSTANTIN STANCU, la volumul ”VEZI OMENIREA CARE PIERE ?”, de Adrian Botez”