ADRIAN BOTEZ: AMURG FĂRĂ BURG

UN AMURG DE RUGĂCIUNE

       7 Ianurie 2023 – în memoria Tatălui meu pământesc – IOAN…

Motto :

     Amurg fără Burg

     Amurg Demiurg

     Stă la sfat cu Craiul Murg…

Un Amurg de Rugăciune

Curge peste Cer și Lume

Un Amurg de Rugăciune

Multe arde – multe spune…

Umbre de Părinți – smerite

Intră-n Dangătul de Clopot :

Sub Cuvintele Trezite

Sub Cuvintele în Ropot…

Tot ce-a fost Cenuși – se spală

Tot ce-au fost Lacrimi – se-aprinde…

…A trecut – de Vânt – o Pală :

Amurgul – blând – o cuprinde…

…Se-nserează Liniști Line

Ne-mpăcăm în Strune Pline…

Vom dormi la Crist în Casă :

Rai  – CU STELELE PE MASĂ !

***

SPECTACOL DE  FINAL

Asmute Câinii Vântului – Berbecii Apei

Precum și Șerpii Focului Mistuitor

Și vei obține-Apocalipsa Bietului Pământ – AL SAPEI !

…Dovada că – și Zeii  – Afundați în Bezne – -s Muritori…

Nu cântări – nu măsura – iar Viperele nu le număra

Căci Timpul se topește – -n Lumânări… – …a Lumii Mahala…

Mistèrele se-azvârl – cum Disperații Ruinați – în Hău de-Ocean

Și smulg – în Tumba lor Funestă – Chiscuitorii Pui : COCONI NOULUI AN !

…În toată Fatala Mascaradă-a Morții și-a Privirii

Se-nalță – Neclintit – un BRAD MAJEST – șters din Hârțogăraia Firii :

Prin Luminoasa-i Cetină – au fulgerat HERALZII : VENIREA LUMII NOI !

Deci – voi ! – VOI ! – Saltimbancii Neantului  ! – întoarceți-vă-n Burta Lumii : CATAROI !

…Întreaga Recuzită-Nvolburată – -Apelpisită – a Pieirii

Transfigurată  – cu Histrionică Emfază ! – -n Luminata Prăpastie-a-Nvierii – SFÂNT VENIRII !

***

SCHIMBĂRI ALE UNGHIULUI DE VEDERE

Plouă de o Săptămână – un Om s-a sinucis…

Nici nu vă iau în seamă – de-aceea n-am mai scris…

În juru-mi – zac Bimilenare Cărți – ”Idei cu Dop:

Ori toate-s Mincinoase – ori eu sunt Mizantrop…

Am scărmănat și Cerul – strivit-am Stele Toate !

Pe Zei îi las în Ploaie – cu Fețele Zebrate :

Să se mai răstignească – Martiri pe Crăci de Pom :

Atunci – abia – ei fi-vor egali c-un …”Pârlit Om” !

Prea multă Răzgâială – și Slavă Deșucheată :

Hei ! – Zei ! – prindeți – în Mână – o Coadă de Lopată !

M-am săturat să vă tot rog – iar voi să mă scuipați :

De Azi – cum Ceruri nu mai sunt – PĂMÂNTUL îl săpați !

Și de veți semăna Recoltă  –  și ROADE vor ieșì

Luați și-mpărțiți la ”Orbii Lumii” – chiar de…”vă vor greșì”…!

***

TABLOU CU TOAMNĂ TÂRZIE

…Un Moșnegel – c-un

Toiegel…

Un Moșneguț de 

Lumină  – tremură – Furios – întinzându-și 

Aluatul – rostogolindu-se

Spongios – pe 

Zidurile Lumii : abia în Amurg – Ploaia s-a

Plictisit – Norii s-au 

Lehămetit 

Moșneguț

Ațipit…

…O Uriașă

Saramură – Mlaștina 

Pământeană : calci pe

Oasele Apei : Blasfemator  – Delirant

Pus pe Vomă – pregătit de

Comă 

SAURIANUL SUBPĂMÂNTEAN  – se

Încordează Exasperat – Ofensat : toată

Țărâna-Vaselină  – Oarbă – s-a strâns pe

Capul lui – ca-ntr-un

Azil  de

Nebuni – Plutitor :

O Zvâcnitură din

Coada-i Enormă – și-ntreg Peisajul se

Năruie – se dăruie Banalei

Antichități  – Oceanului Abisalei 

Anxietăți…

…Aș zăcea – așa – Toropit

Marinat – până la

Sfârșitul Lumii – reconvertit 

Canibal  – înotând în

CIORBA ORIGINARĂ : OASE DE

MEDUZĂ – ȘI-O

GHEARĂ… 

TOAMNA

TÂRZIE – expiază – Cinic

Amuzată – mai să dea-n

Extază – sâsâind  – cu Obrajii

Umflați – Comic și

Hiperbolic – parcă să sperie

Copiii : TOAMNA – ȘARPE

ABRAȘ  – sâsâie – ABRAȘ – de fapt – spre toți

Zeii – strânși

Ciotcă (…terorizați – ținându-se – unii de

Alții – Strângându-se  – reciproc – de 

Mâinile  – Bietele lor

Mâini ! – stoarse de orice Urmă de

Lumină…) – în jurul

PRINCIPIULUI LICHID

MOȘNEAGUL – de mult

și-a pierdut

TOIAGUL…

***

DACĂ

Dacă Adevărul  e

Nebunie  – eu sunt

Supremul – Sublimul 

Nebun !

…Și-mi sunt – mie însumi

Străbun ! – iar vouă

Licoarea Fermecată – de

BUN !

***

NU MAI TOCIȚI LA EVANGHELII

Nu mai tociți la Evanghelii :

Priviți spre Mine – Întâiul Prinț ! – suit în

Perihelii !

Totu-i Poveste – cu-Ncununări de

Trandafiri ! – …iar Răstignirea e doar

Răspândirea  – Clarvăzător Vădirea

Firii între

Firi !

***

PLATĂ ȘI RĂSPLATĂ

Zei Lași – voi ce mi-ați dat ?

Și unde m-ați lăsat ?

Mi-ați dăruit doar CRIMĂ : FLOAREA NEBUNIEI !

Mai Albă  – Halucinant Înmiresmată

Decât IMPERIUL IASOMIEI !

…Și m-ați lăsat – m-ați părăsit

Pe mine – COPIL NEPRIHĂNIT !

Într-un Tufiș de

Bezne – Blesteme și-Umiliri  – Cinic 

Cumplit rânjind : SECETE DE

IUBIRI !

Deci – …și-”Așadar” ! – ce pot eu a vă 

DA-AJUTA ? – …cu ce și 

RĂSPLĂTÌ  ?

Păi – tot Blesteme veți primi

Și – fără preget

Înghițì : nu vă voi – Regește

Răstigni – ci v-oi topi-n

NEANTUL VEȘNIC – ca pe 

SUPREME – ale Lumii

PÂNGĂRIRI !

***

A FOST CÂNDVA – SAU A PĂRUT SĂ FIE…(rubaiyat) 

     în Spitalul de Urgență CLUJ-NAPOCA – Marți, 13 Decembrie 2022 – ora 9 a.m. – 14 p.m. – …intervenția chirurgicală…

A fost cândva – sau a părut să fie…

Să cred că s-a-ntâmplat – mi-e tot mai greu – și mie…

…A fost cândva – dar Pasărea de Fier 

Îmi croncăne : să uit – sau – pe deplin – să pier !

***

RĂZMERIȚĂ

…Cu popasuri – cu răgazuri

Cu năcazuri – am șontâcăit prin Viață…

Mă întreb : ”De ce-am făcut-o ?” – …dar – deja…”e-o altă rață”…

…Vreau să-ntreb – dar n-am pe cine :DOAR AȘA – la min’ – se poate ?

…Gloatele rânjesc – PE FAȚĂ ! – și-și dau (MAHALA !HÂD !) – …Coate…

Toți se-agâmbă – se răsfață

Se răzgâie – -n Marea Piață :

Fac pe ei ! – de Fericire… – …și li-e Mintea – pururi – Creață…

…Eu – Truverul de Serviciu – devenii Sac de-Ncasat :

Nu putem să facem Schimburi ?   –  …cine-mi hotărăște mie  :  <<NIMIC  FIE-I  LUI  IERTAT !>>…???

…Draci se cațără pe mine – deci încep cu-o RĂZMERÌȚĂ :

N-am vrut Rege –Avuție – m-am sfiit de-orice Domnìță…

Ce-ar fi să vă iau la Palme ? – Hulitorii-mi să se-nșire :

Să vă-mpart din Suferința-mi – de care n-aveți la Știre !

…De-ar fi Zeul cu Dreptate – nu cu Mofturi – Părtinire

Fiecărui Om din Gloată i-ar ”DOZÀ” o…RĂSTIGNIRE !

*

Așa – Filfizonii Lumii – ce-și clocesc ”FRĂȚÌI DE ZEI

Ar pricepe și DUREREA-mi – UMILINȚA :

Tot ce a făcut – din mine – ALTCEVA decât sunt ei…

…N-aveți grijă : Zeul doarme – din Boscheți făcând Cetate :

N-are El – în ”Cerebelu-”i – Gând să facă…”SFÂNT’ DREPTATE” !

…Răstorn Visu-mi – îl fac STRUNĂ  

și îl scad c-un SEMITON :

Sus – în Cer : ABURI DE BÀRURI ! – …nicidecum un SACRU TRON !

ZEU-a dat ”în Doaga Gloatei” : un PLEBEU   –  UN FILFIZON !

***

COLECȚIE DE CRUCI 

La Răspântie – Trei Cuci

Și-un Moș nemișcat – de Tuci…

Eu m-așez – mă plâng nătâng

De Poveri care mă frâng…

Moșu-așteaptă – eu termin

Să-mi clăbucesc Răni-Venin…

…Iar la ultimu-mi Suspin 

Își umflă – de Nori – Mustața

Întorcând spre mine Fața :

În Lumea care se duce

FIECARE poartă-O CRUCE !

…Eu – smerit – privind spre Cuci 

Murmur – către Moș de Tuci :

E ușor vorbe s-arunci…

N-am doar Două Aripi Lungi :

Am…COLECȚIE DE CRUCI !

***

ORFAN SUNT DE CHIPURI

N-am avut prea mulți Prieteni – dar s-au dus și-aceia :

I-au luat luat Valurile Mării – și le-au stins Scânteia…

E o Mare Nevăzută – -n Nevăzut îi trage…

…Crezi că schimbi Vorbă – c-un Frate : el dispare – tace…

…Una s-au făcut cu Spuma – cei ce-mi erau Martori

Că mai suflu – ard Triumfuri – în Lupte cu Tartori…

…Acum – singur – stau pe Maluri – și m-ascund Nisipuri…

N-am pierdut numai Tovarăși : ORFAN SUNT DE CHIPURI !

***

                                                     Adrian Botez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.