Emilia Țuțuianu: Mariana Gurza, toujours!

Mariana Gurza, toujours!

La marea plecare, nu poți fi decât, neinspirat şi bulversat, desigur! Verbul ,,a fi” folosit la trecut, apasă… Cum să spun, fără  strângere de inimă că Mariana Gurza a fost? În ciuda nefiinţării, cu siguranţă va rămâne, în amintire, acel suflet ales, generos şi implicat în orice înseamnă echilibrarea oamenilor şi a daimonilor lăuntrici. 

Menirea sa a fost să facă  bine, să  limpezească  asperitățile, oriunde ar  fi fost acestea, să aprindă lumina iubirii fiecăruia dintre noi! În vremurile potrivnice cum mai preţuim prietenia…şi atunci când ne este bine dăm la o parte recunoştinţa, închipuindu-ne că poate suntem fericiţi prin noi înşine, iluzii… Omenia a fost prima dintre virtuţile Marianei Gurza iar tot ceea ce lasă în urmă acum este rezultatul a ceea ce a gândit, simțit şi realizat cu sacrificii, trudă şi multă, multă dăruire.  

A fost o fiinţă discretă, iar formula sa de vieţuire, ca şi confruntările din cultură au ţinut-o retrasă în penumbră, înţelegând profund, întotdeauna peste ceasurile vremilor. De aceea s-a străduit să lase pentru urmași, frumoase şi curate daruri de suflet.

Dacă pentru ea, a vieţui,  a fost ,,stânca,,  a cărei însufleţire  a trecut pe lângă clipe asemenea unei vântoase potolite, pentru mine Mariana Gurza a fost fiinţa care mi-a stat aproape de fiecare dată în lunga şi rodnica colaborare din paginile revistei Melidonium; a fost sora de suflet, prietena, care m-a cunoscut destul de profund şi mi-a prezis multe-multe afirmări care în timp s-au dovedit a fi fost adevărate. 

Menirea ei a fost aceea de a Scrie. Asta i-a fost un scut, iată, rezistă şi va rezista în faţa anilor. Vor rămâne cărțile sale, cuvintele, pentru că lumea sa rămâne bună, onestă, iubitoare. Aşa a fost prin structura sa: Poeta cu Suflet de Înger!

Acum, din nostalgice doruri şi tristeţi caut întrebări fără răspunsuri. Trei personalităţi importante, pe care le-am cunoscut împreună cu poeta Mariana Gurza ne-au stat alături în devenirea noastră. Arhimandritul Ciprian Zaharia, stareţ al Mănăstirii Bistriţa, cel ce adăpostea în „perioada neagră” oamenii ce-l slujeau pe Dumnezeu şi care suferiseră prin închisori, şi care l-a omenit pe cel ce era una dintre personalităţile culturii şi literaturii române – Artur Silvestri. Specialist în literatură medievală, preocupat de filosofia religiilor, de patrimoniul istorico-religios al patriei, acest neobosit cercetător a cunoscut oameni şi locuri ce au format nucleul meditaţiilor sale în studii, eseuri şi articole. O altă personalitate a lumii ştiinţifice şi literare cunoscută împreună cu poeta Mariana Gurza a fost şi poetul Boris David, cel care i-a dedicat ,,Doamnei poeziei Bucovinei” volumul de versuri ,,Postume vii”, Editura Muşatinia, 2013.

O prietenie ce s-a cimentat în Timp, în gânduri, cărţi şi amintiri de neuitare. Aşa cum spuneai tu, dragă Mariana ,,Ce ne-a apropiat? Totul! ,,Nihil sine Deo!” ( Nimic fără Dumnezeu!)

       Revista pe care a iniţiat-o şi a condus-o, Logos si Agape, a construit un drum de cuvinte, de artă poetică. A lăsat o moștenire tinerilor literați,  așa încât putem să  îndrăznim a crede că Mariana Gurza, prietena  noastră, a rămas, şi continuă să fie mereu în mintea şi sufletul nostru. Dacă îngerii vor dori cuvinte de slavă şi lumină părintească, vor avea un dar de la ea. Poate acolo o vor întâmpina cu muzica versurilor sale. Doamne, fă cumva ca Mariana, atât de iubitoare aici pe pământ, să aibă parte dincolo, în veșnicii, de iubirea şi pacea ta! A fost atât de credincioasă ție, încât, slava ta credem că o va apăra acolo, în ceruri la nesfârșit!

            Mariana Gurza – expresie a disponibilității umane, a sensibilității  și receptivității  față de frumos, capabilă de a plăsmui valori spirituale și de a vibra odată cu ele.  Un om care a înțeles să pătrundă adevărul, realitatea și să dăruiască, prin delicateţea etică ce o caracterizează, sensibilitate  și iubire, tuturor  celor din jurul său:     

 

Minunea mea, iubirea

 

,,Mă caţăr tot mai sus, să pot atinge cerul

Cu mâinile însângerate,

Cu ochii plini de lacrimi,

Mă amestec printre nouri

Şi chiar dacă nu văd nimic,

Simt cum aripi nevăzute mă poartă

Spre uşile albe,

Unde mă aşteaptă în cântec,

O mantie argintie,

Pe care, o voi purta

multă vreme…

Durerea ce o simt o voi lăsa în prag

Şi-mi voi regăsi zâmbetul pierdut,

Dincolo de nori.

Ştiu că iubirea,

Doar ea, nu mă va părăsi

Ea fiind minunea mea.” 

                                                                           Mariana Gurza

 

Poeta, editoarea şi eseista creştină Mariana Gurza  s-a născut pe 2 octombrie 1955 în localitatea Oţelul Roşu, jud. Caraş Severin. 

Debutul literar are loc în revista Semenicul din Reşiţa, în anul   1975.                                          

,,Versuri ce combină un material sufletesc neoromantic şi metodologie imagistă în cărţi reprezentative de poezie,,, notează prietenul şi colaboratorul cel mai preţios al poetei, publicistul Artur Silvestri.

Volume  publicate:

Paradox sentimental – poeme, Ed. Augusta, Timişoara, 1998;

Gânduri nocturne – poeme, Ed. Augusta, Timişoara, 1999;

Nevoia de a sfida tăcerea – poeme, Ed. Augusta, Timişoara, 2000;

Lumini şi Umbre – poeme, Ed. Augusta, Timişoara, 2001;

Lacrima iubirii – poeme, Ed. Artpress, Timişoara, 2003;

Ultimul strigăt – poeme, Ed. Eubeea, Timişoara, 2006;

Şoapte gândite – poeme, Ed. Atticea, Timişoara, 2006;

Vasile Plăvan: Boabe de lacrimi, ediţie îngrijită de Mariana Gurza, Ed. Carpathia Press, 2007;

Petru Ciobanu, un iubitor de neammemorialistica, Timişoara, 2007;

Destine umbrite – eseuri, Editura Atticea, 2008.

Pe urmele lui Zenon /On Zeno’s footsteps – poeme, volum bilingv, Timişoara, Editura Timpolis, 2012, traducerea prof. univ. dr. George Anca;

Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovineirestituiri, Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici şi Eurostampa,  Timişoara, 2013, consilier editorial: prof.univ.dr. Dumitru Mnerie; 

Mariana Gurza – Apropieri pelerinaj prin idee, gând şi suflet, Ed. Muşatinia 2017

Dumnezeu şi umbră/ God and shadow – volum bilingv de versuri (română-engleză), Editura Singur, Colecţia Scrisul de azi, 2016.

În antologii:

Poeme Hai-Hui, o antologie de poezie, Editura Grinta&Singur, 2012);

Antologia ASLRQ 2015 – volum editat de Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec;

–  Poetical Bridges – Poduri lirice, antologie bilingvă, româno-engleză, apărută în anul 2016, Editura Scripta manent din Napier, Noua Zeelandă, editor şi translator Valentina Teculici.

Icoane vii, Ed. Muşatinia 2020

În volume colective:

Al cincilea patriarh – volum colectiv, Editura Intermundus, 2007;

Înţeleptul din America – volum colectiv, Editura Intermundus, 2008;

Mărturisirea de credinţă literară – volum colectiv, Editura Carpathia Press & Production, 2008;

In memoriam: Artur Silvestri – Mărturii tulburătoare – volum colectiv, Editura Carpathia Press, 2009;

Promovarea valorilor culturale româneşti în contextul globalizării – volum colectiv, Editura PIM, Iaşi, 2009, Coordonatori: prof. Elena Anuşca-Doglan, prof. Cristian Anuşca-Doglan;

Pro Memoria: Artur SilvestriAsa cum l-am cunoscut – volum colectiv, Editura Carpathia, 2010;

Părintele Adrian Făgeţeanu şi crucea Rugului Aprins – Omagiu la un secol de la naşterea sa – volum colectiv, ediţie îngrijită de Andrei Dirlau, Editura Lumea credinţei, 2012;

Poetical Bridges – Poduri lirice, ediţie bilingvă (engleză-română), translated and Edited by Valentina Teclici, 2017, Editura Scripta manent din Napier, Noua Zeelandă şi tipărită la PIM, Iaşi, România, 2016.

Membră a   Societăţilor Literare:

Asociaţia Scriitorilor de Limba Română din Quebec, Montreal, ASLRQ, 2015;

Emilia Ţuţuianu

 

__________________

https://revistafloarealbastraccsvaratic.wordpress.com/2021/03/29/emilia-tutuianu-mariana-gurza-toujours/?fbclid=IwAR0rirZvY-uRMqpedsa8J9Qx6-EeWE55J0ljitCiXm5UdNCeZav5Np8LD5E

 

                                                 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.