Vavila Popovici: Stele pe pământ, stele în cer

Stele pe pământ, stele în cer

        „Porni luceafărul. Creşteau
           În cer a lui aripe,
           Şi căi de mii de ani treceau
           În tot atâtea clipe.
.                            – M.Eminescu

Stele pe pământ se nasc din vreme-n vreme,
– „oameni luceferi” – ei ne sunt.
Asemeni stelelor din cer
aprind lumini în viața noastră,
pași prin istorie conduc,
minți luminează întru mărginit.
Pleacă apoi, când Cel de Sus socoate
că misiunea și-au îndeplinit.
Vin alți luceferi, luminând alt secol!
Și tot așa… la infinit!
Pământu-i de oameni luminat
precum cerul de soare și de stele.
Din fruntea Celui prea Înalt, prin ei,
vin daruri ce mintea noastră cere.

 

Stars on earth, stars in the sky

.          “The evening star begins. Grew
           In the sky on your wings,
          And a thousands of years passed
          In as many moments.”
.                         – M. Eminescu

Stars on earth are born from time to time,
– “Luciferous people” – they are us.
Like the stars in the sky
turn on lights in our lives,
steps through history lead,
minds shine in a limited way.
Then leave, when the Most High counts
that they have accomplished their mission.
Other lights are coming, illuminating another century!
And so on … to infinity!
The earth is illuminated by people
like the sky of the sun and the stars.
From the quiver of the Most High, through them,
gifts come what our minds demand.

_________

Din volumul GLASUL INIMII /  THE VOICE OF THE HEART – 2020

Vavila Popovici – Amazon

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.