Klaus Iohannis (creștin lutheran) și starea de urgență declarată!

În fața pericolului iminent, în fața unei pandemii, fără îndoială că fiecare om se gândește la Dumnezeu. Medicina ajută mult în fața acestui viurus ucigaș, însă nu atât de eficace cât este de dorit. Ne uităm în istoria medicinei și în istoria omenirii să vedem ce avem de făcut să depășim acest mare val care vine și trece peste omenire.

O parte importantă din istorie o găsim scrisă în Biblie, din istoria omului și  a lui Dumnezeu. Inclusiv a Omului Isus Hristos care a plătit cu sângele Său pedeapsa care ar fi trebui să cadă peste omul păcătos, dar El ne-a înlocuit în pedeapsă și moarte. De ce? Pantru ca să ne răscumpere din mâna lui Satan, vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului.

Omul răscumpărat din păcat este sub stăpânirea Domnului Isus, pe care Dumnezeu L-a înviat a treia zi din morți, primind jertfa Sa, când credincioșii Săi au fost socotiți astfel îndreptățiți înaintea dreptății Sale.

În consecință, Dumnezeu se așteaptă de la om – creația Sa – să-i acorde cinstea cuvenită de Domn și Stăpân al vieții:

căci în El avem viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17:28)

Avem multă școală, dar totuși puțini știu că omul este triunic (duh, suflet, trup), precum și Dumnezeu este Triunic (Duh, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl). Încă de la procrearea sa, a embrionului copilului în pântecul mamei  prin unirea crmozomului bărbătesc cu cel al femeii, Dumnezeu creează și pune acolo duhul viitorului copil (duh și materie), ceea ce numim genă și moștenire de la părinți, din care crește viitorul copil (duh, suflet, trup).

Din Sfânta Scriptură înțelegem că atunci când Adam și Eva au ascultat de Diavol, mâncând din acel măr al cunoștinței binelui și răului, duhul lor a murit din punct de vedere spiritual, întrerupându-se astfel comunicare și părtășia pe care o avusese Adam până atunci cu Dumnezeu. A fost încălcat de om planul perfect al lui Dumnezeu, făcut pentru binele omului. De-acum, autoritatea pe care Adam o avea (de la Dumnezeu) peste întregul Pământ și tot ce cuprindea el, a trecut de facto sub autoritatea lui Satan, conform cu economia prestabilită de Dumnezeu.

De atunci, pentru om plata păcatului este moartea; iar omul, prin propria sa putere și moarte, nu mai avea cum să se îndreptățească față de Dumnezeu și nici să iasă de sub stăpânirea Diavolului. De aceea, Dumnezeu, care este bogat în bunătate și iubire față de om, L-a trimis în lume pe Fiul Său, co-Dumnezeu, una cu Tatăl, Dumnezeu Triunic. Astfel, în fecioara Maria, Dumnezeu l-a creat pe Omul Isus care, după cum știm, a plătit vinovăția noastră (El trăind fără păcat, jertfa Sa a fost primită, ca Mielul de jertfă care ridică păcatul lumii – cf. Ioan 1:29).

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Pe scurt, Isus a spus ucenilor Săi:

Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. (Ioan 15:7)

Însă Domnul Isus a spus în repetate rânduri,  să cerem de la Dumnezeu Tatăl, orice (după voia Sa) “în Numele Meu”, El va face.

si orice veti cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl sa fie proslăvit in Fiul. (Ioan.14:13)

Daca veti cere ceva în Numele Meu, voi face. (Ioan.14:14)

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfant, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, va va invata toate lucrurile si va va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan.14:26)

Nu voi M-ati ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; si v-am rânduit să mergeti si să aduceti rod, si roada voastră să rămână, pentru ca orice veti cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. (Ioan.15:16)

In ziua aceea, nu Mă veti mai intreba de nimic. Adevărat, adevărat va spun ca orice veti cere de la Tatal, în Numele Meu, va va da. (Ioan.16:23)

Până acum n-ati cerut nimic în Numele Meu: cereti, si veti căpăta, pentru ca bucuria voastră sa fie deplină. (Ioan.16:24)

In ziua aceea, veti cere in Numele Meu, si nu va zic ca voi ruga pe Tatal pentru voi. (Ioan.16:26).

De aceea, noi venim la Dumnezeu în Rugăciune în Numele lui Isus, nu în alt nume, pentru că suntem învățați de Duhul Sfânt, nu de oameni sau sfinți părinți, ci direct de Cuvântul scris de sfinții apostoli ai Domnului, care au lăsat scrise Evangheliile. Glorie Domnului Dumnezeu.

Rugăciune:

«Venim Doamne, Tatăl nostru din Ceruri, Dumnezeu Atotputernic, Creator desăvârșit, în Numele lui Isus Hristos (Domnul nostru) și recunoaștem păcatele noastre, ale părinților și înaintașilor noștri, ale poporului roman că nu Te-am onorat ca Dumnezeu, ca Tată, ca și Creator și susținător al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, ci, dimpotrivă, ne-am întors spatele față de Tine, Te-am ponegrit și ofensat prin purtarea noastră mândră și egosistă față de Tine și față de semenii noștri; dar venim acum cu o pcăință sinceră înintea Ta și ne recunoaștem nevoia de Tine, de răscumpărare, de putere, de oertare a tuturor greșurilor noastre, față de Tine și față de aproapele nostru;

Dragă Tată, venim și noi în Numele lui Isus azi în fața Ta să-Ți implorăm iertarea și să Te rugăm sa ne dai înțelepciunea și călăuzirea Ta. Știm că în Cuvîntul Tău este scris: ”Văi de cel care numește răul, bine”,   dar noi aceasta am făcut!

* Ne-am pierdut echilibrul spiritual și valorile.

* Am neglijat Adevărul Cuvîntului Tău și l-am numit Pluralism.

* Ne-am închinat la idoli și l-am numit Multiculturalism.

* Am acceptat perversiunea si am numit-o alternativă.

* Am neglijat săracii și am ne-am făcut  insensibili la nevoile lor.

* Am promovat lenea și am numit-o binefacere.

* Ne-am avortat pruncii și am numit-o dreptul de a alege.

* Am susținut avortul și l-am numit ajutorare.

* Am eșuat în a ne disciplina copiii si am denumit-o “construirea sentimentului de independență“.

* Te-am înlocuit pe Tine, ca autoritate absolută, crezând în diferite filozofii și ideologii, în autoritatea statului, mai mult, sau alte crezuri aleatorii.

* Ne-am folosit de putere și am numit-o politică.

* Am delapidat finanțele publice sub pretextul cheltuielilor importante.

* Am instituționalizat mita si am numit-o “cireașa de pe tort“.

* Am poftit bunul aproapelui și am numit-o ambiție.

* Am poluat aerul cu obscenitatea și pornografia și am numit-o “dreptul la opinie“.

* Am încălcat valorile înaintașilor noștri și am numit-o iluminare și progress, liberalism.

Cercetează-ne Doamne și cunoaște-ne inimile. Curățeste-ne de orice păcat si eliberează-ne de necredință și de duhurile celui rău și viclean. Păzește-ne de lucrările neroditoare ale întunericului, dirijate de Satan, de orice boală, inclusiv de acest virus ucigaș, Coronavirus (Covid-19). Dă Doamne Tată, poporului român, pocăință și credință, pentru a ne îndrepta înspre Împărăția dragostei Fiului Tău Iisus. Amin!»

***

Foto: Klaus Johannis și Episcopul Reinhart Guib la Palatul Episcopal Luteran ianuarie 2014

_______________

Ciriți și?

Peter Costea: Suedia, locul în care „să nu ucizi” devine „ucide”!

_________________

Toni Berbece: De ce îngăduie Dumnezeu o molimă

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.