COSTACHE IOANID: Ce-i viața ta?

1. Ce-i viața ta? E o peniță
Cu care-i scris mereu pe-un drum
Și-apoi la ultima portiță
Ce-ai scris pe-a drumului tăbliță,
Nu se mai șterge nicidecum!

2. Și vorbe-n vânt și fapte rele
Se scriu pe veci ca-ntr-un album
Păzit e scrisul tău de stele,
De-ai pune mări întregi să spele,
Nu se mai șterge nicidecum!

3. Să nu te minți că-n veșnicie
Trecutul se preface-n scrum!
Căci Dumnezeu stă mărturie
Și tot ce-n fața Lui se scrie,
Nu se mai șterge nicidecum!

4. În ceasul greu de judecată,
Îți vei citi întregul drum
Și-i izbucni în plâns deodată;
Dar nici o slovă-nlăcrimată,
Nu se mai șterge nicidecum!

5. Nu poate șterge decât sânge
Și sânge sfânt, dar nu oricum.
Ce înger trupul și-l va frânge,
Și-astfel, ce-ai scris, oricât ai plânge,
Nu se mai șterge nicidecum!

6. Azi adu-ți vina ta și greșul
Hristos îți șterge-al vieții drum
Cum trece pe nisip vârtejul.
Dar dacă azi nu prinzi prilejul,
Nu se mai șterge nicidecum!

7. Isus, pe lemn, răbdând arșița!
Isus e prețul tău acum!
Te face alb ca lămâița
Și tot ce-a scris, pe drum, penița
Nu mai rămâne nicidecum!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.