Seminar despre modestie

ARMONIA MAGAZINE - USA

Când are a face cu cei mândri și batjocoritori, Dumnezeu îi disprețuiește, însă celor smeriți le dă har.  Intelepții vor moșteni gloria veșnică cu El, dar partea celor nebuni este rușinea.   (Solomon, Proverbe 3:34-35)

  1. Modestia înseamnă să faci o estimare corectă a propriei persoane. (C. H. Spurgeon)
  2. Modestia acoperă întotdeauna meritul, fără însă a-l ascunde. (Benjamin Franklin)
  3. Graniţa între demnitate şi orgoliu o asigură modestia. (Aurel Baranga)
    Ştiinţa puţină îi face pe oameni pretenţioşi, în timp ce ştiinţa multă îi face modeşti. (Leonardo da Vinci)
  4. Înţeleptul e modest. El cunoaşte imensitatea necunoscutului. (Valeriu Butulescu)
  5. Toţi oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modeşti. (Tudor Arghezi)
  6. Cei siguri pe ei, care tocmai de aceea sunt oameni de nimic, se impun mereu în faţa celor modeşti, şi care de aceea sunt demni, deştepţi, morali, tocmai fiindcă omul modest, judecând după sine…

View original post 940 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.