ADRIAN BOTEZ: Povestea Duhului

POVESTEA DUHULUI

 

zeii de glod s-or aurì – curând

sânge ne-a curge-n mocirlos Pământ

din omeniri nu va rămâne urmă:

doar fâlfâiri şi zgreapţăne ce scurmă…

 

toţi se târăsc spre vizuini-văzduh

Domnul i-ascunde – deocamdată – -n stuh…

de-aici – din mlaştina celestă

zborul şi-or lua – -n vârtejuri de tempestă

 

doar Duhuri ce au ars – SUBLIM – în Vetre ca şi-n Munţi

doar Duhuri de Eroi – dedaţi Misticei Nunţi!

…ce vezi albastru-acum – va fi umil gunoi şi fi-va scrum

 

ce n-ai văzut (orbit de Faptă) – vor fi Sori Mistici REGAL DRUM

…gătiţi de preschimbarea-n ADEVĂR-IUBIRE! – …APELE SE DESPART!

ULCIORUL CRIMEI nu-ocroteşte  – iar – ca-n Meduze-Vremuri:

EL S-A SPART!

*

…nu mai sunt cumetrìi: Ultimă-i Judecată

dar nu pe părţi – pe ochi frumoşi – ori plată

ci Judecata asta va hotărî CUNUNA DE MESEAN

sau dezveli-va GHEARA DE MONSTRU: Slinos – Pitic  –  Viclean

 

…cu CRIST vor sta la Cină (sub Raze-Flori-Ninsori): Turma Luminii Blând-Harnicul Plăvan

cum şi Eroi-Iubirea  – Străbunii în Văpăi  –  Martiri Sfinţiţi de Neam

…pe treptele de  zoaie – în  Astre ale Ùrii

Şerpi – Scòrpii – Râioase Broaşte ori Lemùrii

s-or desfăta – -n plescăituri –

cu RÂVNA TÂRÂTURII

 

nici unii şi nici alţii nu-şi vor simţi DREPT-TREAPTA:

Răsplata ori Pedeapsa: Viaţa ADEVĂRATĂ-a lor  –

acuma oglindită în Ochi Judecător!

 

Vădirea Spiţei e doar Soarta-ţi – scoasă de pe MOSOR

…”cum îţi aşterni – aşa tu vei dormì” – grăiau Bătrânii

-n Vetrele Cetăţii:

nu-i la Zei vina: întru începuturi – ei asmuţit-au Stihia Sfânt-Dreptăţii!

*

…cine – trecut prin viaţă – Stihia Sfânt-Dreptăţii  – trufàş – nu şi-a văzut:

hulitu-şi-a Fiinţa – nu s-a iubit cu Sinea – în Àbis a Crezut!

***

 

MOARTEA ARTISTULUI

 

de câte ori văd verze-bălţi – mi-aduc – pe loc – aminte

de-Ocean – de Spumele-I turbate: Eroi şi-aflară-n El morminte!

dar ce măreţ mormânt – Oceanul – faţă de astă baltă

în care-azvârl cu pietricele – privind cum raţe saltă…

 

Hristos-Părinte – -s păcătos – cât nu pot a rostire

poţi să-mi spurci trup – dar la-astrucat – ‘mormântă după Fire:

n-am fost nici laş – nici trădător – Te rog să-mi afli-Ocean

să mă-nvălătucesc cu Valul – la Tine – către Cer:

Artist înseamn’ – hrisoave-adeveresc – CELESTUL CAVALER!

nu năzuiesc la Nunta Sfântă – „Al Treilea Cioban”:

Frământ râvnesc – Urgìi Măreţe – lipsite de-orice an!

 

n-aş vrea în Rai „democraţie” – să-i frec pe-irozi la coate

ci vreau să tulbur Omenire – cu Duhul – după Moarte!

Furtună – Uragan-Lumină – iar nu meschine vămuri

 

să-mi zici: „fii Vânt Turbat – pe dat’ să mături trup şi cărnuri!

…Armuri de Cavaler voi sparge – în lupta pentru Tine

dar nu-mi da Moarte-cu-Sictir –  ci Vrednicii Alpine!

***

 

LUMEA S-A FOST SFÂRŞIT ÎN MINE – CA ŞI-N LATRINA DE AFARĂ

 

…lumea s-a fost sfârşit în mine – ca şi-n latrina de afară:

va fi cândva – oare – Lumină – să cânte STRUNA LIREI – iară?!

…deşi-s Profet – zări se-nfierbântă – şi ochii-mi ard – mintea mi-e scrum…

…dar om-căposul (Zeul Crimei!) mă mustră – vrea să-i zic de-un Drum:

 

Poet eşti: garantezi – cu-Armonia-ţi – ce-a fost – iar ce va fi – tu ştii DE-ACUM…!

…şi dacă ştiu – ce pot să schimb? – cui pot să-i iau ori să-i dau nimb?

…da – sunt POET – deci sunt PROFET: chezaş pot fi  doar pentru LIRAROATA!

…în rest – nu eu învìi – nu eu vă scriu: HRISTOS cu MILA – nu cu gloata…

 

…un lucru să nu uiţi din CARTE: „de ce-ai făcut – vei avea parte!

…de Moarte n-ai de ce te teme: ea-i Poarta doar – spre Sinea ta:

de noi atârnă – să nu fim ucigaşi de frate: doar strune line-n lira Sa…

 

…deci n-o huli şi n-o-ncânta: ea – Moartea – te-o-nlesni spre STEA

…atunci – abia – SPECTACOLUL începe: „biet zăbovit smerit – trezind „memorii” –

OGLINDA-i:  Jude-arzând – în stil patetic – o Viaţă – cât mii belèle-istòrii!

***

 

NICI CU TELESCOPUL

 

nici cu Telescopul nu văd

nimic din mine: e timpul să intre în

funcţiune – armata

şobolanilor: numai ei pot

stârni – de prin colţuri

obscure – Adevărul – şi să-mi

actualizeze

extaza

***

 

CA MIASMELE DIN MLAŞTINI

 

…ca miasmele din mlaştini – otrăvindu-te Femeia

i te-nchini cu serafimii – şi-i predai – la suflet – Cheia!

…s-o clatini nu-ţi dă prin minte – ca s-auzi cum zornăieşte:

bani şi calcule şi crime… – …Cal Troian o-adăposteşte!

 

…iar tu – Laocoon fraier – când să crezi c-ai dovedit

Şerpii Vorbei-i te sufocă – dumicat şi-mbrobodit…

…unde-i Văpaia Iubirii? – iar Zeiţa… – …care-i scopul?

te-a orbit Venin-Balaur – supt în burţi de catifea

 

aiurit de zeii cinici – nu ţi-e bun nici Telescopul

să vezi Adevărul Veşnic: cine este? – ce vrea Ea?

…ce-i Femeia? – e Strămoaşa Amăgirii – Iluzia-Jumătate

 

a Sferei pe care Domnul a greşit-o în Cetate…

…ambalată fascinant – o admiră prostu-Adam

neştiind că: orice-Urgie iscă-se dincol’ de Geam!

***

 

LA FEL CA-N DRAGOSTE – ŞI-N URĂ

la fel ca-n dragoste – şi-n ură

destul s-ajungi la-ncepătùră:

tremuri şi strigi fără măsùră

(…scena o scrii dintr-o trăsùră…)

 

şi ai ucide pe oricine

ţi-ar dovedi că-aşa nu-i bine

şi ţi-ai ucide scopul vieţii

de-auzi de-alt preţ al tinereţii…

 

în dragoste – ca şi în ură

rişti să devii poem de zgură:

epilepsìi de egoism – cer strâmt

îţi strâmbă mădulare – gură

blèstemi – extatic – orice-i Măreţ – Demn – Sfânt…

 

…carne-n convulsii – Crist uitat

n-asculţi nici Cântec şi nici Sfat

iar dèmonii-ţi chirăi’ sub burtă:

eşti singur – şi bolnàv – în iurtă…

*

 

… grotesc! – nu-mi povestiţi de iaduri vagi:

chiar voi – galactici canibali – singuri săraci

frigeţi – la Vetrele din Lună – cam toate Rasele de Stele:

pios le mestecaţi – că-aud – de-aicea – scrâşnet de măsele…

 

…în Primăvara Revoluţionară: NOI ALTARE!Cotoare de Minciună

cât de-ndrăcit fierb vrăjile – Bolmoajele din Lună:

Iluziile dau în foc – habotnice flămânde

Hàrpii-Văpăi aţâţi în cărnuri sângerânde…

 

…dar după Timpul Încruşirii – se tace cu înverşunare

iar Ventrilocul Fericirii isc’-Artele Veterinare

umbre fantastice – -Androginul – magìi –  urgìi

jalnic se sting (…odat’ cu Iernile şi Vanii

odat’ cu Revelaţii şi-Adevăr – …tirànii!)

în Epopei Şobolăneşti – de sumbre umbre – cenuşìi

ferindu-se – prin pivniţi – de ochi vii…

…degeaba-ţi cheltui vieţi pe pânde:

stinghère – PLAGIATE TRAGEDII

cu tine mor de gât – plăpânde

*

 

…în Dragoste – ca şi în Ură

s-au pripăşit Şerpii Comozi

Groteşti Irozi

dar Criminali de-Uzură:

şi n-ar fi rău să-i scotociţi prin gură

***

 

NU MAI VREAU NICI SĂ FIU – NICI SĂ PAR

 

…am văzut pajiştea purpurie de-amurg

toate iubirile moarte aicea se scurg

cavaler păzind metereze – când duşmanu-a plecat

îmi bocesc camarazii: anii de chin nepăsat…

 

nu mai sclipesc – pe-adânci mări – luminatele pânze:

cine se-ncumetă-a salva – azi – un om făr de-osânze?

mii de iubiri şi de veghi am pierdut – nu mă cunoaşte pământul

şi iarăşi vă spun: să-nvingi singur – ferească-te Sfântul!

 

…rege am fost peste mii de popoare:

nu te uita la coroană – când cauţi zeul ce moare!

mii de pustiuri – în straniul lor Cânt – m-au mistuit

 

fără nopţi – după stea nevăzută-am fugit…

…acum sunt cărunt – şi sărac – şi barbar

limbi nu-nţeleg: nu mai vreau nici să fiu – nici să par

***

 

NOPŢI DUPĂ NOPŢI

 

Motto:

   aş muri şi n-aş muri

   vadul doar l-aş părăsi…

 

nopţi după nopţi – cu fruntea-nfundată în palme

recapitulam bătălii – oşti învinse – vechi faime!

nopţi după nopţi – am crezut în eroi şi-n victorii

…şobolanii se-nfruptă – acum – din armòrii…

 

„-mai ţii minte – o – stăpân cavalere

năvalele mii – nebuniile-aptère?

nu cred c-ai uitat – când – odată cu Turnul – ai ars

când Chipu-ţi de Foc – singur blazon al Cetăţii-a rămas!

 

„-ba – am uitat – bătrân credincios scutier

care vii s-aduci răni – din pământ şi din cer…

ce folos de-amintiri – când poporu-ţi nu-l schimbi?

 

pentru el una eşti: te jertfeşti – ori te plimbi…”

…nopţi după nopţi – scriu cu riduri şi spade

pe pereţi şi pe porţi – Epopeile-Eroice – ajunse – azi – fade…

***

 

NU-MI SPERII SUPUŞII – ÎN NOAPTEA DE IARNĂ

 

nu-mi sperii supuşii – în noaptea de iarnă

trezindu-i – să-mi ţină – zadarnic – făclie:

mă simt – încă – băiatul   – năstruşnic – pe ţarnă

când singur plec – să mă zidesc între văzduhuri şi glie

 

nu va mai înnopta – pe umărul meu – Cântec de Ciocârlie

dar – Prim între Zei – Stăpânul voi fi – peste Nea – peste Gheaţă

nimeni nu va mai cuteza să mă numească – -n răspăr: „Dimineaţă”…

nici să-mi răscolească – tembel – furtuni şi fulgere – tot ce numesc eu – astăzi – „Faţă

 

Împăratul Ninsorilor vă ocroteşte – lin – somnul

pârtii vă face – pentru când veţi vrea să purcedeţi la Domnul:

deocamdată – nu se aude – niciunde – strigare

 

staţi liniştiţi – trăiţi ori muriţi – fiecare după cum îi năzare…

…a cârmui – cu lumini şi cu vise – direct în somnu-omenirii

e Lamura Cerurilor: Arta Cea Unică a Stăpânirii!

***

 

HODINEŞTE– STĂPÂNE – VIN ALTE NINSORI

 

te-ai aflat – adesea – lângă miresme de Flori:

erau – de fapt – strigăte – pogorâte din nori…

nici prin gând nu-ţi trecea că te cheamă să mori

ci luai Luna la dans – şi-o prindeai subsuori…

 

te-ai aşezat – fără greş – lângă luciu de-Izvor:

privire tăioasă – iscodind dinspre Căţelul Pământului

către o stranie  – constelară – sete de Dor

…nu bănuiai – în Spada-Izvor – chemările Vântului…

 

ai văzut Stele în Munţi şi Pustiuri pe Frunţi

ai văzut Vâlvătaie şi Vulturi Cărunţi

ai văzut tot ce-ţi trebuia să înfrunţi

 

o veste-aşa veche – cât nici n-o mai măsori:

fii Lavă şi Pisc – apoi hodineşte-te…mori…

…-„hodineşte – Stăpâne – vin alte ninsori!”

***

 

42-LUME PE DOS

 

te-ai chinuit şi-ai izbândit: tocmai aşa meriţi sudalme!

a viitoarei Flori de Bocet este Sămânţa din Izbânzi

cum  – nărăvaşă – Bucuria strânge-n palme

orfanul Plâns din Urmă  – cel stins în nori flămânzi…

 

cine mai ştie ce-or gândi în ceruri

tălmacii strânşi de Domnul – dintre geruri?

de ce trăim – când chin pe dos e astă viaţă?

e clar: dincolo-s alte preţuri – altă piaţă!

 

sunt semne-aici – citite în Oglinzi – acolo

iar de o faci pe Magul – rămâi – unde eşti – „solo”!

…cu palma-aş despica văzduhul – să văd ciudatele „comori”

care-s porunci divine: cum să trăieşti şi cum să mori

spre-a fi pe plac de năbădăi – Celeştilor Magnifici

DREGĂTORI!

***

 

43-FĂRĂ ISTORIE

 

da – frate zvârcolit – tu m-ai chemat din febre

dintr-o ulcică să-ţi dau apă – nu tenebre!

e-atâta vuiet – vânzoleală de amurg târziu

când furii sparg tarabe negustorilor de viu:

 

poate n-am auzit – poate finalul ne-a-nrăit

în ajutorul altui – să sari – nimeni nu s-a gândit…

dar ce-mi poţi lua – Doamne – când n-am nicio coroană

ci doar în mână – pentru frate – ţin o cană?

 

cât am trăit – Tu semne nu ne-ai dat

cum Crimei fără capăt – Tu capăt ai fi-aflat:

aşa – fără de vină şi la ochi legat

 

vrei a mă proclama: „Singurul Vinovat”?

ţii minte? – când erai Crist – la fel minunat

Ţi s-a-ntâmplat…

”o – slabe oame – greşit LIBER – supusu-ţi-am în danţuri

 

Serafi: de-atunci – nesăbuita-ţi făptuire-şi caută lanţuri…!”

***

 

44-DECI  ĂSTA-S  EU

 

devreme-n dimineţi – m-am fost trezit să scriu

adică – îmi zic singur încerc să fiu”…

dar astăzi vuiesc vulturi – prin geamuri clocesc corbii

gândul şi fapta-mi se ciocnesc – ca orbii

 

sunt ostenit – de singur – dau în brânci:

un chircit gând aveam – şi pe-ăsta Tu mi-l frângi…

…au răguşit toţi lupii-n bătătură

s-a fost uscat lumina – de zgură şi de ură…

 

pun pana deoparte – mă resemnez lunatic

căci Soarele-i pe moarte – acum – un hoit spânatic…

vorbesc cu mine-n şoaptă – căci oameni nu mai sunt

 

e greu – dar drept: pe minele de faptă – eu judec şi înfrunt…

…privesc în faţă Monştrii din Oglindă:

deci ăsta-s eu – de îmi ziceam…”Colindă”!

*

un lubric ger de faptă

cu nasul roşu-n oale

veni – tot dând târcoale

să-mi zică…”că mă iartă”!

 

dar nu mă-ntrebi pe mine

navigator prin stuhuri

dacă mă iert eu însumi

când îmi văd chip şi…”buhuri”?

 

faptă pe faptă se privesc

şi – fără ură ori plăcere

nu-şi iau măcar „la revedere”:

se judecă-ntre ele – preafiresc

 

cu inima se luminează

şi-apoi – grăbit – se „lichidează”

ce-i asta? – -o fi „autocrimă”?

a – nu: ele-şi suspendă orice rimă

apoi – îşi dau foc – reciproc

 

harnice-n stimă – făr’ soroc…

”şi după-aceea? – ce urmează?”

păi – „după” – poţi să fii proroc

ori sfânt – martir – sfârlează…

 

…pentru un negustor de căcărează

acest „apoi” nu mai contează…

***

ECONOMIE DE PIAŢĂ

 

primăvara – carnea

ţipă – ca nişte

şuruburi suprasolicitate – şi cu

filetul neuns: industrie

celestă – complet

dezorganizată şi

nerentabilă – neconvenabilă – oricând şi

din toate

părţile – atacabilă

…totuşi – panourile cu-anunţuri de

vânzare – mereu

întârzie: se pare că

Patronul ăl

Mare – cu mutra lui cea

lătăreaţă şi

amabilă – e de faţă la o altă

licitaţie – mult mai

profitabilă – şi mai

mare – situată într-o galaxie

balneo-climaterică – unde

morţile-ţi zâmbesc

dispus-şugubeţe – chiar şi la

angină difterică

***

 

E CHIAR MAI FRIG

 

…e chiar mai frig decât

la coada

sauriană – din faţa

birourilor (de expediţie-primire) – ale

Poştei locale

 

apogeul birocraţiei

celeste: mastodonţii morali – doar unu la

sută dintre ei – vor păşi ferm-mântuitor – pe

pământ şi pe

ape – restul de

nouăzeci şi nouă la sută (din

motive nicicând elucidate!)  – vor sparge pojghiţa de

gheaţă a

hazardului – scufundându-se

abisal – preschimbându-se  (cu

larga şi generoasa complicitate a

infratorului Timp!) – în

petrol – gaze naturale – şi

caracatiformă

Crimă

***

 

FUNCŢIONARII  NEANTULUI

 

funcţionarii iernii

neantului – mă privesc

sclipitor-hulpav

bonom-canibalic: din aşteptarea mea fără

speranţă – vor alcătui  – la

repezeală (…cu

balele curgându-le de pe-acuma…) – savuroase

biftecuri birocratice – şi

alte specialităţi – în

sânge – ale

Crimei

***

 

ASCULT AEZII CUM SE-NEACĂ

 

ascult Aezii cum se-neacă

lumea-i aici tot mai săracă:

nu mai găseşti decât furtuni

nu mai auzi decât nebuni

medicii-au plecat de mult…

…eu de dau leac – zic că-i insult…

 

Aezii au trecut prin apă

cu Flori şi Foc – iar nu cu groapă

şi au ajuns şi-au nimerit

cu tot cu Liră – -n Răsărit

unde-are altare Ciocârlia:

unde Regină-i ARMONIA!

***

 

ÎN CASTELUL FĂR’ DE MÂINE

 

în castelul făr’ de mâine

nu podidiţi după mine:

făr’ de munte – făr’ de seară

făr’ de minte – făr’ de scară

aţâţ amintire-amară…

***

 

VREI SĂ TRĂIEŞTI

 

ai spus că

vrei să trăieşti – dar

nu m-ai lămurit: cu

cine – cu

ce – şi mai ales

de ce?

 

există pe lume Iubire şi

Cânt –  asta nu se

discută – dar  această veşnică

ceaţă – nu înseamnă – neapărat

Viaţă – A Trăi – Sănătate

Vigoare – Tinereţe-fără

Bătrâneţe…Candoare Virilă – Eroică  – ori

Nuntă de Lună cu

Soare…

 

ai atât de puţin timp

existenţial – atât de

incerte haruri – atât de jalnice îţi

sunt instinctele – când te afli – fâstâcit în

mijlocul lumii-acesteia – încât

zău că nu înţeleg de ce

te încăpăţânezi şi

pretinzi: „eu vreau să

trăiesc”…

 

şi – în definitiv – ce pretenţii ai tu de la

viaţă – de la lume – ca să-ţi permiţi

atâtea calambururi şi

glume

(…implicite-n al tău

Nume…)?

 

Fericire – ştii

bine şi temeinic (…ca şi-al meu

sfetnic!)  – nu

există – şi abia de vei afla – pe

ici – pe

colo – câteva rămăşiţe

isterice – bâlbâite

incontinente  – de Mulţumiri

revolute – evanescente

sfioase – ca nişte studente din

Lună – şi

imponderabile – ceva incomprehensibil – care

durează doar

câteva clipe – şi-apoi trece în

suprasensibil…

 

…ceea ce nu-i nici măcar atât – sunt

în primul rând – vastele

imensele-adevăruri imuabile: exasperanta

Trecere a Timpului şi

Nematerializarea Ideii ori

Visului – deci:

Amare-Amintiri – Regrete ţanţoş-husăreşte

înăbuşite (de fapt – frânte-n

stomac…) – Suferinţele şi

Stânjenelile şi

Sufocările fiecărei fărâme de

zi ori de

noapte…

 

…precum vezi – nimic sacru – nimic

de care să te ţii lipcă – precum

lunaticul îndrăgostit de

propria-i umbră

 

nu eşti adaptat să priveşti şi

primeşti – lumea şi

viaţa (una-n alta – ca două

matrioşe…reciproce!) – aşa cum sunt

ele: tu

doar le visezi – obsesiv

coşmaresc – în felul tău

unic – ciudat – ireal şi

imposibil

 

…atunci – de ce?

 

probabil – spui tu –  pentru că

Degetele-ţi de la Picioare există doar

în condiţii atmosferice

optime – anume: când simţi că te

furnică – printre

degetele sus-zise

piscurile ameţitoare-ale

munţilor şi (aferente!) razele ce-i

încunună-n amurg… – …şi-n mistere eterne se

scurg… – …Stomacul îţi

funcţionează

normal – numai din pricina

imensei găuri din el – făcută de

sentimentul magiei

pădurilor…

 

tot aşa – cred eu că Inima nu-ţi bate decât

odată cu lătratul hienei-văduvă – ori al

lupilor – ce alungă spectrele

căpriorilor… – …Ochii… – Ochii nici nu-ţi

există: sunt doar biete-adâncituri

inutile – în craniu – înafară de ceasurile

acelea speciale – când se

pornesc Furtuni pe Oceane – ori se reflectă – al

naibii de tăios – în ei (în depresiunile

concavităţile astea

craniene  –  devenite – dintr-odată

miraculos – convexităţi-bulbucăturiOCHI!) – …se reflectă şi se

impun – arhitectonic – demiurgic – ziceam – ca

Ochi-ai-Tăi  – Cuvintele Răspicate-ale

Magului Muntelui

Ascuns: IZVOARELE – sau

Cerurile cu

Lună şi

Stele…Solstiţii de

Iele…

 

…mai exact – hai să fim rezoluţi şi cinstiţi

sintetizând – o dată pentru

totdeauna: vrei să trăieşti – pentru că

n-ai încotro – cu un astfel de organism

debilitat-funigel – organism de

Meduză Aeriană: altfel – te-ai dizolva în

nori – ai

dispărea ca şi cum n-ai fi intrat – vreodată – în

Planul Divin: te menţin

Vizibil – cât de cât

Tangibil – doar

aceste-amănunte – aparent

disparate – ale

lumii – şi te vei face

definitiv nevăzut – odată cu

ele…

 

mda…

ce să-i faci – sunt

unii… – sunt unele

cazuri … – …mă rog – asta

e situaţiunea de

fapt – hai să nu facem

tocmai acum

nazuri!

***

 

NU SE ŞTIE

 

nu se ştie pe unde sunt

aşezate (uneori

pare că doar

răspândite…) – toate lucrurile – prin lumea

asta: ostroave bogate – goluri

enorme – mormane

ameţitoare

 

…cine are  – oare – o viaţă atât de

lungă – sau

de câte reîncarnări ar trebui să

beneficieze

cineva – pentru a

descâlci – una câte

una – toate aceste

mistere suprapuse – absenţe

extatice – abisuri

ventriloce…?

***                        

 

TOTDEAUNA AM  URÂT – DIN RĂRUNCHI – STATISTICA

nimic nu mi se-ntâmplă – nimic

nu se iveşte – nimănui

nu-i sunt dator – pe nimeni

nu-ndatorez

 

pentru ce – pentru cine să

trăiesc? – aşa – doar de dragul

statisticii? – adică

să mai fie într-o

cameră – pitit printre

mobile – un cadavru cu

ochii deschişi – în plus… – …un

cadavru tâmpit – mai mult chiar decât

media…

 

…totdeauna am urât – din

rărunchi – statistica…

***

 

NU MAI AVEM CAMERE

 

…dacă am făcut prostia să vin

pe-aici… – …să urc şi să

mă-ncurc pe

treptele hotelului

ăstuia…: sunt absolut sigur că

omul de la recepţie mi-a şi spus

demult (poate chiar mi-a

repetat – cu o uşoară

iritare în glas…) – că

nu mai avem

camere”- dar eu – gură-cască  şi

foc de

distrat cum

sunt – nu l-am auzit…

 

însă asta nici nu trebuie să fie

auzită: asta

se intuieşte – imediat (ba

chiar cu secole şi

milenii înainte!) – asta se

simte… – …se simte

în atmosferă – în ochii celor

cazaţi

onorabil – iar nu vagabondând – o

viaţă întreagă – ca

mine – terfelindu-şi – ca mine – restul de

onoare – dându-mă în

stambă  – făcându-mă de

râsul lumii – cu fufele astea tâmpite – agăţate

ciucur – de

gâtul meu – mereu – cu curvele astea de

doi lei – cărora li se zice – grotesc – şi:

nădejdi”…

 

…„nu mai avem

camere” – păi

era la mintea cocoşului – era

perfect logic – pentru

unul ca mine – să

audă aşa

ceva…: bizar şi

nemaivăzut-nemaiauzit ar fi fost

tocmai

reversul

…cine mai are –  cine mai duce cu el

„nădejdi” – în lumea acestor

Onorabili – trebuie  să stea-n

câmp – sau – şi mai

indicat: să-şi ia câmpii – ca

martori ai promiscuităţii sale

naturale…

***

 

CÂND CRIST LA DÂNSUL MĂ CHEMA-VA

 

când Crist la Dânsul mă chema-va

voi îndrăzni să-mi cârmesc nava

c-o răsuflare de Iubire

icoană-a Nunţii-ntru Şoptire

 

bătrân – dar nu calic de suflet

o bucurie-mi curmă umblet

căci Lui grăi-voi – glas de rouă:

„sunt  Om! – serafi – deci – pot să plouă”…

 

Lumină – Floarea de Iubire

trezi nemuritoarea-mi fire:

m-am îmbăiat în foc de-agheasmă

 

şi simt – şi sunt sfântă mireasmă…

…nimeni icoana nu mi-a smulge:

anii-mi sorbiţi – Minunea curge…

***

 

URGENŢĂ ARTISTICĂ

 

colcăie de ucigaşi

siniştri – omenirea – iar noi

pretindem să facem

Artă

 

singura Artă – care să

merite acest nume şi-avânt – ar fi

să re-închipuim Omul

Armoniei – cel dintru-nceput

aproximat de El – şi – acum – să-l

stabilizăm definitiv – adică

să re-imaginăm – măreţ să

iscăm  – întru

faptă – minunat

înţeleaptă: din

bestie – Omul

 

în caz contrar – singura

Artă – care de la noi se

aşteaptă – şi de care este urgentă

sete şi nevoie – este să lichidăm – febril

rapid şi eficient  – întreagă Arca

Familiei lui Noe – întreaga specie a

criminalilor  – pretinşi – cu

sfidătoare  – obscenă

emfază (…ca-ntr-o falsificată

revoluţie…)  – a fi

„factori umani de

evoluţie”

***

           

SUFERINŢA-I  SFINŢITOARE

 

suferinţa-i sfinţitoare: în oricare-ndurerat

zbuciumă-se-n chin Hristosul – arătând adevărat!

răstigniri Crist îşi înalţă – în oricine  – -n orice zi

mărturìi că omu-i vrednic – prin vii răni – Frate a-I fi!

 

bucură-te – om pe Cruce – căci cu tine e Hristosul

bucură-te în durere: ţie-Lui aduci prinosul!

orice chin e-o lumânare – sfânt aprinsă-Iubirii-Lege

orice chin e-o regăsire: prin Hristos – te vezi – iar – Rege!

 

nu te ploconi-ntre iude – tu iubeşte fără sine

iar fiinţa-ţi dăruieşte-o – Scară-a Focului spre Bine!

nu-ntreba în şovăire – ci aprinde-te Văpaie

 

căci minuni tu dezveli-vei – când s-or mistui coji-straie…

…nu e trup în devenire: e vădire de Hristos

când ţi-ai lepădat piei – carnea – pân’ la Flacăra de Os!

***

 

OPINII  LIBERE  ŞI  INCRIMINATE

 

să-mbătrâneşti: blestem sau binecuvântare?

să fii în ceasul blând cu cei iubiţi

sau să dispari duşmanilor din zare?

…nu pot răspunde decât cei răniţi…

 

spurcată ieşitură din vad rău

ne-mbrobodeşti cu basme de nisip

dar când – turbat – smulg masca-Ţi de pe chip

văd – fără greş – căutătura-Ţi de călău

 

de ce nu-mbătrâneşti cu leprele-mi nedrepte?

de ce te dai „ocrotitor” – „părinte”?

răstoarnă-Te cu mine de pe trepte

 

şi smulge-i sorţii otrăvitu-i dinte!

…nu-ngenunchez la zei – la bozi – ori la vreun Dumnezeu:

Cer : Tatăl Crimei…sânge-nchegat bălteşte-n Empireu…!

*

toţi cei răi propăşesc

iar cei buni o păţesc…

…„dreptatea sfântă şi dumnezeiască”:

cât micşunelele-n răchiţi

cât părul de pe broască…

 

Doamne – -ai avut prea multă grijă de mine

până m-ai prefăcut în praf – în morman de ruine…

mai uită-Te-n jur – la vecini şi vecine:

fă-le şi lor cât făcutu-mi-ai bine…

 

şi dac-am am avut în mine Arcă – şi Copac – şi Munte

şi m-au luminat luceferii Gândirii de Frunte –

la ce mi-a ajutat? – doar să fiu un rebel blestemat!

El de la Sine – cu bucurie – mereu m-a azvârlit şi

avortat…

 

am ajuns un maidan – fără flori – doar cu spini

nevizitat nici de draci – nici de heruvimi…

singura-mi lumină – singurul scut în faţa lumii de crimă

mi-a fost – din când în când – câte-o biată scăpare de rimă…

 

…poate Ţi-e greu şi greaţă să mai pui capul pe pernă

lângă mine – ca-n trecute vremuri (…şi la noi – şi la Tine…)

dar numai aici vei afla – când vei vrea

Adevăr – Văzduh Ne-ntinat şi

incredibilul Bine…

***

 

SCHIŢĂ IMPRESIONIST-IMPRESIONABILĂ

 

…am descântat şi

vrăjit – bucata de

nu-ştiu-ce – care

şiroia şi zăruia – de zor – prin fundul

plasei de plastic

(…şi bucată – şi

plasă – târguite de la faraonicul

mall…):

telemea îţi

zice – telemea

să fii!”

 

…şi cum am vrăjit

aşa –  pe loc – s-a şi

chifligit…

 

…m-am dus – apoi – cu cardul – la

gaura din

perete: fără comision

au ieşit din misterios-letala

groapă din ziduri (suflând

flăcări pe nări – dar târându-se

greu) – doi tigri şi-un

leu…

***

 

             Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s