ADRIAN BOTEZ: VIZIUNE DE PAŞTE

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

botez-a-sp-wb-1

VIZIUNE DE PAŞTE

în vârful picioarelor
păşim – în jurul acestui vechi şi
continuu miracol: nu-l
înţelegem – ci-l
însoţim

e pace în ceruri – mai puţin pe
pământ: Hristos e
floare de prun – e copac
încoronat – aer înmiresmat – e
vânt şi pământ… – Hristos se alege din
stele – cu bune şi
rele – se aprinde
uşor – fluture şi
nor – lumină din lumină – şi tot ce e
tină – se face
văzduh şi văpaie
lină

taci şi
arzi: e – deocamdată
tot ce poţi face – sub încă
nelegiuita-ţi
carapace

mai târziu – şi nu
foarte – va veni El – ca pe veci să
rămâie – în
carne – aur şi
tămâie – şi pe toţi de toate – va
desparte: va desface – reface
preface – va aduce – din nevăzut în
văzut – la locul ştiut – dintr-o
cu totul altă
oglindă – miros de
mere din tindă – va mânà înspre
noi – herghelia de
albi inorogi – doi câte
doi – pentru ca – în sfârşit – să te-nveţi a fi
demn şi tihnit – da – mai ales
sfânt şi
demn – când te-nchini întru
misticul semn – şi
nicicând
urât – ori
în gură-amărât…

te-nchini spre Lumină – te
rogi: te rogi să fii şi tu petală de
prun – şi reavăn pământ şi
vânt – şi văzduh – stea bălaie -şi
mereu văpaie… – nicicând
scrum: în minte – cuminte – nu-ţi mai
lua fum

…moartea să vină şi ea la
tainic ospăţ de
cină – dar ca vecină
senină – chibzuit să-mprumute de la
tine – tânăr ucenic-dumnezeu (cu coama-ţi veşnic în
flăcări – biruind
coroană şi
arzând foc de
leu!) – …să-mprumute de la
tine – vezi bine – un
ciur cu
purumbi de văpaie văpaie
văpaie…din care să-şi înnoiască – din
ceas în
piept – mereu – cernitele-i
prohoduri şi
straie

…totul se va spăla – totul va avea
glas: până la Hristos – nu mai e niciun
pas

…da – glas şi sfinte rosturi
vor ieşi-n drum – alai

alai fără capăt – ci în frunte doar cu
stele şi cu
nou-născuţii Feţi
Frumoşi – fii de
crai… – …alai de
glas şi rosturi – sfinte şi
ninse – cu
lumânările aprinse în
mâini – şi
având pe buze şi-n
frunte – atlantic
safiric şi (amânat în zare) – un
smarald greu – cântecul tău de
nou dumnezeu – cântec învăţat – din
fluier şi nai – unelte de
foc nestins – răpite cuminte din
rai

…Baciul Dumnezeu
Hristos – mustrându-te-ntru
învăţare şi fire – mereu – cu
nou-născuta zare şi cu
princiara-I zâmbire – de
căprior şi de
leu – e mai
deplin înviat – şi
în slăvite cuptoare
lăuat – decât orice
ghimpos şi
bărbos
zeu
***

PAŞTE PARADOXAL

poveri împărăteşti – flori nestemate
atârnă inutile – în galimatiàsul
lumii de fiare îndelung plouate
vise vomând – neisprăvite-n Somn-Cel-Grasul…

copaci chircesc cerşite întrebări
şi frisonează-n mijlocul de haos:
florile seamănă-acum a lumânări
la capătâiul unui mort din nàos

…ce aţi făcut cu Templul de Lumină?
ce bâlbâieli – iar – vocea v-o dezbină?
coboară linişte pe rănile-cuvinte

căci adièrile sunt tot mai sfinte…
…în bâlci obscen – şi hâd – şi-nnoroìt
plouă văpăi de Sânge Răstignit…
***
Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s