ADRIAN BOTEZ: Măreața imperfecțiune

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

TRONUL POEZIEI

binevoiesc – din tronul meu – să vă privesc
cum bâjbâiţi lumina verii s-o aflaţi
abia-n amurg pe fraţii-mi zei regal primesc –
şi-n candelabre cântă îngeri răsfăţaţi…

orbi târâtori – spre păsări globii goi şi-nalţă
dar de atâtea raze-s pururi covârşiţi:
orbesc a doua oară – toţi – zarafi smeriţi
de lăcomie-n casa-mi se descalţă

vă sunt stăpân – prin muzici şi văpaie
şi rege sunt – al Armoniei Sfinte
voi – răi vasali – cu zdrenţuite straie

să învăţaţi cum arde cel ce minte…
…acest palat – dregătorie vastă
l-am fost clădit să surpe-n lumi năpastă…
***

DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT

chiar nu se poate-n lumea asta de roboţi
decât să văd într-una mutre de-idioţi?
invoc bun-simţ – păsări hyperboree – sfinţi
refuz prostiei iar să-i crească dinţi

aţi sufocat Frumos şi Adevăr şi Bine
turbarea explodează-n om ca şi în câine
aţi infectat păduri – izvor şi munţi
cu monştrii insolenţei – şerpi cărunţi

de când – de unde-atâţia demoni primitivi?
sub care lespezi lâncezeaţi – parşivi?
religia lui Càin – molimă hidoasă

ne-atârnă lepră şi ne-a-mpins sub Coasă…
…fără cruţare – Crist va ‘tinde braţ: „ajunge!
satanic Templul în genuni s-a scurge…
***

ISTORIA ARDEALULUI DACIC

câte-ai răbdat – Ardeal pe frunţi de daci crestat!
te mângâiai: eşti viu – nu-i totul scăpătat…
e tare greu – pentru cezàr să-ţi lùcri vìa
dar încă şi mai rea ar fi ce nu-i: sclavìa…

…viclene amăgiri – dospite prin hrisoave
în lanţ te-au potrivit – cu-mpărăteşti voroave!
doar Hòrea şi crai Iancu ţi-s lumina
cu care-ai spăimântat – la rădăcină – vina!

şi-ai ars – Ardealule – pe munţi şi la câmpie
zorii-unei lumi ce va mereu să vie:
nădejdea în martiri şi sfinţi ţi-ai pus

iar dacii – astfel – fruntea-le-n pământ n-au scurs…
…scârnava hoardă – -n crima temniţei – drept n-a oprit
şi iată-te: hirotonit în Noul Răsărit!
***

FĂT-FRUMOS DIN FĂT-URÂT

nu râd cu voi – gândesc posomorât
să-i fac iar Neam lui Făt-Frumos – nu Făt-Urât…
gândesc că Neamul meu e Craiul Caloian
n-are nevoie – deci – de vreun „bădic Troian”…

gândesc – turbat – că din împărăţie
azi am ajuns – scârboşi – păducherie –
şi cum credinţa-n soarta de eroi
ar ridica iar Neam – măcar din Doi:

Adam şi Eva-au fost şi sunt valahi – mereu
deci viu izvor nobleţii să-i dezgropi nu-i greu
dar crede – crede-n viforoşi martiri şi-n sfinţi

în sângele atâtor rânduri de părinţi…
….la Gândul Dacic – îngropat în sus de noi
zâmbesc ca la-Nviere – după lumi de-apoi…
***

TÂRFA ÎNCHIPUIRII

visuri în văpaie – vinuri de beţie
când se sting în noapte – duhneşte-a urgie…
părăsind pădurea – turme inorogii
au lăsat copacii grei de orologii

trec păsări de noapte prin ungherul minţii
plozii de-ntuneric îşi ascut iar dinţii…
suflet singuratic – neguţând izvoare
s-a oprit din cântec – şi-a-nţeles că moare

…închipuirea-i târfa cu misticele mâini
slăvită în muzee – zvârliţi-o-acum la câini:
a năruit imperii – desparte Sfinţii Miri

de zei a fost trimisă – blestem pentru-omeniri…
…nu te-mbăta – pribege – cu vin şi vis de noapte:
un han e lumea-ntreagă – cu-otrăvurile coapte…
***

SINUCIDEREA DILEMEI
amant să-ţi fiu – se pare că e prea târziu
m-oi pomeni zvârlit ca zdreanţa – la gunoi
şi totuşi – inima-mi – ironic – bate-a viu
nimeni regale ceruri n-are mai de soi

nu-mi zi nebun – n-abate-n umilinţă
candoarea-mi:
vocea-mi cobor în falsele smerenii
îndrug nimicuri – nimănui priinţă
şi lâncezesc şi pâlpâiesc vedenii

ştiu bine – focu-mi nu-i de fad „prieten
dar lumea-i ipocrită – tu – ei sclavă
nu pot umbla prin cruguri cu vreun piepten

iubirea-mi s-a târî prin ierni – bolnavă…
…trupul bătrân – primăvăratic duhul
văd trist: nu-ţi pot aprinde-n ochi văzduhul…
***

CREZ

Dumnezeu nu e perfect: ar fi
plicticos şi
teribil de
egoist

abia fiind imperfect e
frumos – măreţ – tragic
viu şi
impresionant: El
se caută – febril
geniu copil
în fiecare
minunat amănunt al
Creaţiei Sale

Dumnezeu nu e atotştiutor: dacă
ar fi – „liberul arbitru” s-ar
dovedi cea mai mare
escrocherie – ipocrizie
cosmică

…uite: până şi Dumnezeu se
minunează cât de
frumoase-i ies
minunile
***

FREDONĂRI MEDITATIVE

pescărie – puşcărie
bărbierie cu
tichie: morţii ţin o
sindrofie
*

să nu cedezi şi să nu
crezi – nici în
oaie – nici în
iezi

foaie verde din amiezi
cu ochii să nu mă vezi
zâmbeşte la trei chinezi
spânzură şi trei aezi – dacă vrei
s-elucubrezi

maionezi – nu
maionezi – trebuie să
încifrezi
*

Dumnezeu e
memoria: El nu vrea
gloria – ci
victoria
***

SERINGI
săbiile de
inox – fulgeră vampiric împotriva
sângelui meu – împotriva
venelor – arterelor mele – împotriva
întregului meu organism
friabil (în aceste momente
epopeice – chiar
detaşabil…) – organism alarmat şi
suit deja – cu exasperată grăbire – pe
meterezele din lună – ochind cu spaime – prin
creneluri – spre
înrăit – atacul
necruţător ascuţit – al
seringilor din
universal
spital
***

NOROCUL
domnişoarei N.

priviri de crăiasă – eternă mireasă
pe chipu-n văpăi – tinereţea-i grădină
cometă-i sunt pletele – văzduh alină
colind de zeiţe-n plutire şi-n frază

de ceasuri bune – toţi aştrii-o privesc
mii sori logosori o alintă-n lumină
frumoasa-a frânt vremea – din tronu-i regesc:
Istorie-a Razei – şi Horă Păgână

…cavaleri pogorâţi cu hârzobul din stele
ia luaţi ‘cest ştergar – şi vă ştergeţi voi ghiocul:
căci zâna desprinsă din jocul de iele

deja şi-a cuprins după umeri Norocul…
…şi flaute şi harfe – cântând fericirii
se-ascund umilinţe – când trec pe cer Mirii!
***

STRÂNSA PRIETENIE

după ce l-am bărbierit cu
uşa de la intrare (…cu capătul căreia-i
re-modelasem – anterior
degetele ambelor mâini…) – i-am stabilit şi
înălţimea – cu un
ciocan împlântat în
creştet…

măsura şi
numărul bătăturilor degetelor de la
picioare – i le-am
rezolvat – trecând cu
şenilelele unui tanc dezafectat
peste ele…peste toate cele
zece…nimănui nu-i dădu prin
minte s-aducă vreun tun sau
berbece…

…acum – în sfârşit – am ajuns cei mai buni
prieteni: el – în extaz perpetuu – adâncit sub
miresmele florilor din
grădina cimitirească – iar
eu – eu filo-zoon-ul – mânând cirezi de
boi flămânzi – pe toată întinderea
paradisiacei grădini de
deasupra burţii şi buricului
lui – de burjui
***

S.C. HRISTOS S.A.

e bine să prefaci
bucuria în
durere – e foarte bine să-i poţi aduce pe cei
săraci – la suferinţă şi
exasperare

încă şi mai bine – să-i aduci pe cei în
suferinţă – la ruşinoasă moarte – în
temniţa datornicilor
perpetui ai vieţii – şi deci a
condamnaţilor la
sinuciderea din bezne

apoi – să le pui (duios şi
prevenitor…) cadavrele – sub
anathemă

astfel – zi de zi şi ceas de
ceas – se desăvârşeşte – cu nobilă
generozitate – creştinismul pe
acţiuni

astfel şi numai astfel – patronii intreprinderii
mondiale – „S.C. HRISTOS S.A.” – vor
prospera – glorios – în numele
milei smereniei şi iubirii
cât-mai-departelui…

ce mai: metafizică pură!
…şi-atât: restul este doar
sfântă intangibilă şi riguroasă
taină

zarafii invulnerabil-sacerdotali – martirii
profitului net – fac
de zor şi
gravi – contabilitatea
preţioaselor cadavre – intens
miraculos productive
***

NAUFRAGIAT

un naufragiat – asta
sunt: un deplorabil
naufragiat

nu mai ştiu pe unde va fi fiind
viaţa (şi chiar – oare – va fi existând
aşa ceva?…) – şi nici măcar
moartea nu mă mai încântă
cine ştie ce…

am eşuat în propria-mi
umbră – şi mă întreb de zor
încerc – încreţit tot – să-mi amintesc
livresc – cine şi ce se spunea – undeva
cândva – că aş fi fost – că
aş fi putut fi…prostii
prostii prostii: nici nu cred că aş fi
îndrăznit – vreodată – undeva
cândva – să visez a fi – să-mi imaginez că
exist

…cer posomorât – temniţă de-ametist…

…şi de cred – şi dacă nu
cred în nu ştiu cine ori ce – soarta mea deja
s-a scris – chiar de la-nceput – pe fruntea
norilor
trădătorilor

…hai să cădem la pace – tu de-acolo – oricum te-o
chema – ori te-o
striga
cineva: vino jos – de-acolo unde te-au
cocoţat naivitatea şi
dementă – setea mea de
mereu altceva – de mai bun şi
de ce nu – mai frumos… – vino jos
stai aici – lângă mine – rană în
rană să tăcem – sub cerul gol şi
trist – de fals
ametist – stai aici
jos – cu mine – drept în
mijlocul de apă – drept în mijlocul
naufragelii mele – cu adevărat
eterne şi rele – de care nimeni nu
scapă…: ”aşa va dormi – cum îşi
aşterne” (…ştiri
externe…)

…hai – deşi ştim bine că totul e un vax
vast – amândoi să strigăm – entuziast
şi deplin – deodată – la mijloc de
chin:
amin!
***

INUTILITATEA MAŞINII TIMPULUI

unii ca voi sau unii
ca alţii – printr-o eroare de
pilotaj – pot să-i trezească – înalţi severi şi
umbroşi – pe psalţii
Bizanţului

şi atunci – abia – să auziţi cât de
veche şi cât de
frumoasă e
lumea – clădită între
ne-zidurile eternităţii – între
grădinile dulceţii
Cuvântului
Întemeietor Sfântului…
***
Adrian Botez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.