Costin ANDRIEȘ – Religia Păcii

miellupCreştinismul şi budismul sînt în primul rînd religii personale, cu doctrine mistice şi dragoste pentru contemplare. Mahomedismul şi bolşevismul sînt practice, sociale şi nespirituale, preocupate cu cucerirea acestei lumi.[…]Ce a făcut mahomedismul arabilor, bolşevismul ar putea face ruşilor. Creştinismul şi budismul sînt în primul rînd religii personale, cu doctrine mistice şi dragoste pentru contemplare. Mahomedismul şi bolşevismul sînt practice, sociale şi nespirituale, preocupate cu cucerirea acestei lumi.[…]Ce a făcut mahomedismul arabilor, bolşevismul ar putea face ruşilor.

(Bertrand Russell, filozof englez – London, 1920 )

Publicația  ÎN LINIE DREAPTĂ  are din 2010 postat un articol excepțional despre “religia păcii”, scris de Costin Andrieș.

Dar acum în 2016 este învățămintele care ne trebuie și le putem lua pentru  educație și pentru cultura noastră – și de ce nu, pentru viața de zi cu zi – sunt pur și simplu indispensabile oricăruia dintre noi, de aceea suntem  cu toții invitați să-l citim cu discernământ și să acționăm în consecință!

*  * *

Formatorii de opinie, cînd vorbesc despre islam, nu mai prididesc în a-i complimenta „adevărata natură ” şi nu găsesc cuvinte destul de aspre pentru a ocărî pe cei ce chestionează această natură eminamente paşnică şi denaturarea ei de către extremiştii care se aruncă în aer în autobuze, metrouri, restaurante, pieţe publice, sau cei care au făcut din cartiere întregi din Bruxelles, Londra, Amsterdam, Paris etc variante soft ale Islamabadului.

1. Liderii occidentali contemporani despre natura islamului

George Bush, Preşedintele SUA, 2001-2009
Încercînd să invingem teroriştii, trebuie să avem o imagine foarte clară despre duşmanii cu care ne confruntăm. Ucigaşii care iau vieţile nevinovaţilor, bărbaţi, femei şi copii, sînt adepţii unei ideologii violente foarte diferite de religia islamică. Aceşti extremişti distorsionează ideea de jihad într-o chemare la crime şi acţiuni teroriste împotriva oricui nu le împărtăşeşte viziunea radicală, inclusiv musulmani din alte confesiuni, pe care îi consideră eretici[…] Pentru prima oară în istoria Statelor Unite am adăugat un Coran în Biblioteca Casei Albe. (Octombrie 2005, link)

Tony Blair, Prim Ministru al Marii Britanii, 1997-2007
Pentru mine, cel mai remarcabil lucru la Coran este cît e de progresist. Scriu cu mare umilinţă ca membru al unei alte credinţe. Privind din afara religiei islamice, Coranul mă impresionează ca fiind o carte reformatoare, ce încearcă să întoarcă iudaismul şi creştinismul la originile lor, la fel cum reformatorii au încercat cu biserica creştină secole mai tîrziu. Coranul este inclusiv. Mizează pe ştiinţă şi cunoaştere şi respinge superstiţiile. Este profund practic şi cu mult înaintea timpului său în ce priveşte căsătoria, femeile şi sistemul de guvernare. […] De-a lungul secolelor, islamul a creat imperii şi a condus lumea în descoperiri, artă şi cultură. Purtătorii standardului pentru toleranţă în Evul Mediu Timpuriu erau mult mai uşor de găsit în ţinuturile musulmane decît în cele creştine. (Ianuarie 2007, link)

Jacqui Smith, Ministrul de Interne Britanic, 2007-2008

Aşa cum mulţi musulmani în Marea Britanie şi din întreaga lume au spus, nu este nimic islamic în dorinţa de a teroriza, nimic islamic în a plănui crime, durere şi tristeţe.[…] Intr-adevăr, dacă trebuie să le descriem [atacurile cu bombe din Londra de pe 7 iulie 2005], aceste acţiuni sînt anti-islamice (Ianuarie 2008, link)

David Cameron, proaspăt devenit Prim Ministru al Marii Britanii, spunea despre cei care se opun aderării Turciei la Uniunea Europeană

Ei nu văd nici o diferenţă între islamul adevărat şi versiunea distorsionată a extremiştilor. Ei cred că valorile islamului nu pot fi niciodată compatibile cu valorile altor religii, societăţi sau culturi. Toate aceste argumente sînt pur şi simplu greşite. Vreau să fiu în avangarda efortului internaţional de a combate aceste argumente. (Iulie 2010, link)

Prinţul Charles

„Coranul oferă o viziune complet integrată a universului, unde religia şi ştiinţa, mintea şi materia fac parte dintr-o singură totalitate vie şi conştientă.[…] Adevărul incomod este că noi existam pe această lume împreună cu restul creaţiei – datorită unui bun motiv, anume că nu putem supravieţui pe cont propriu, fără echilibrul fragil al vieţii din jurul nostru[…] Islamul ne-a învăţat mereu acest lucru, iar a ignora această lecţie înseamnă să renunţăm la contractul nostru cu Creaţia.”(Iunie 2010, link) | „Comunităţile musulmane au îmbogăţit Marea Britanie în toate sensurile posibile.”(Noi 2008, link)

Boris Johnson, actualul primar al Londrei

Problema sînt cei care scot din context citatele din cartea sfîntă a islamului, Coranul, şi le folosesc pentru a introduce răul în inimile oamenilor. Acesta este un fapt pe care puţini oameni serioşi îl neagă şi trebuie să abordăm probelma extremiştilor. (Aprilie 2008, link) Îndemn oamenii, în special în perioada Ramadanului, să afle mai multe despre islam, îmbogătăţiţi-vă înţelegerea, chiar ţineţi post o zi cu vecinul vostru musulman şi încheiaţi postul la moscheia locală. Nu aş fi foarte surprins dacă aţi realiza că aveţi mai multe în comun decît credeţi. (Septembrie 2009, link)

Jaques Chirac , Preşedintele Franţei, 1997-2207

Trebuie să evităm orice confuzie între islam, care este bineînţeles o religie respectată şi demnă, şi islamul radical, care constituie o formă complet diferită de atitudine care e de natură politică. (Septembrie 2006, link)

Nicolas Sarkozy, Preşedintele Franţei, 2007-Prezent

Islamul înseamnă progres, ştiinţă, fineţe, modernitate.(Iulie 2008, link)

 

Şi pentru a părăsi contemporaneitatea într-o notă entuziastă, dau cuvîntul lui Barack Hussein Obama, Preşedintele Statelor Unite ale Americii şi conducătorul lumii libere:

Atacurile de la 11 septembrie 2001 precum şi eforturile continue ale acestor extremişti ca să se angajeze în violenţe contra civililor i-au determinat pe unii din ţara mea să considere islamul ca inevitabil ostil nu numai faţă de America şi ţările occidentale, dar şi faţă de drepturile omului. […]
Ca un studios al istoriei, cunosc de asemenea datoria civilizaţiei către islam. Islamul a fost – în locuri ca Universitatea Al-Azhar – cel care a purtat lumina studiului prin atâtea secole, pavând calea pentru Renaştere şi Epoca Luminilor europene. A fost inovaţia comunităţilor islamice care a dezvoltat ordinea algebrică, busola noastră magnetică şi instrumentele navigaţiei, măiestria noastră a condeielor şi a tipăriturii, a înţelegerii noastre asupra felului în care se difuzează o boală şi cum poate fi tratată. Cultura islamică ne-a dat arcurile majestuoase şi turle avântate, poezie nemuritoare şi muzica îndrăgită, caligrafia elegantă şi locuri de contemplare pline de pace. Iar de-a lungul istoriei, islamul a demonstrat prin vorbe şi fapte posibilităţile toleranţei religioase şi a egalităţii rasiale.[…] America nu este – şi nu va fi niciodată – în război cu islamul. […]Acest parteneriat între islam şi America tebuie să se bazeze pe ceea ce este islamul, nu pe ceea ce nu este. O parte din responsabilitatea mea ca preşedinte al Statelor Unite este să lupt împotriva stereotipurilor negative despre islam, oriunde ar apărea ele. (Iunie 2009, link)

2. Barack Obama are nevoie de încurajările noastre în lupta cu ei:

Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei (martie-aprilie 1693 şi 1710-1711), autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic şi scriitor român:

Această carte (Coranul) este o îngrămădire de împletituri mincinoase, o culegere de basme şi o adunătură de poveşti în cel mai înalt grad caraghioase(…) Simokatta, Gheorghe Kedrenos şi alţi autori creştini, (…) au dezvăluit şiretenia muhammedană parţial şi superficial în scrierile lor istorice. Voi trece sub tăcere şi pe împăratul Ioan Cantacuzino care într-o mare carte şi prin îndelungată vorbire ridiculizează şi combate cu bună evlavie şi cu înţelepciune împletiturile de minciuni şi cuvintele deşarte ale Curanului. (…)comentariul făcut de Porfirie, filosoful peripatetic, un elin, la Cartea lui Moise, la Sfînta Evanghelie, la Curan(…) despre legea muhamedană spunea că este o „Lege porcească“(…) în legea muhammedană sînt îngăduite foarte multe — chiar dacă nu toate — oarecum animalice, lipsite de orice pricepere şi sens, dar poruncite drept lucruri foarte necesare, aşa încît dacă animalele cele necuvîntătoare ar fi avut capacitatea de a grăi şi modul de a-şi arăta intenţiile, cu adevărat şi-ar fi bătut joc de un astfel de legislator, iar legea lui ar fi declarat-o mîrşavă şi vrednică de batjocură.

(…)Căci cine dintre cei cu înţelegere ar socoti că e un merit, ca pe fiecare om — afară de muhamedan — să-l lipseşti de agonisita lui, să-i jefuieşti pe toţi de toate fără nici o teamă, să propovăduieşti că cea mai bună faptă şi de mai mare merit este să ucizi? Totuşi, legea muhamedană nu numai că îngăduie ci şi porunceşte, şi nu numai că porunceşte ci, dacă cineva nu face aceasta, îl socoate că a păcătuit de moarte.

Legea Curanului, dimpotrivă, proclamă că nimeni în lume n-are stăpînire asupra vreunui lucru, afară de cei ce urmează Curanului. Cu un cuvînt, toate şi le atribuie lor, nimic nu este îngăduit altora, nimic nu aparţine altora, nimic altceva nu socotesc a fi drept. Aceasta, deci, este partea din legea Curanului care, fiind lipsită de orice raţiune şi sens, ca o piatră ruptă din marginea prăpastiei se prăbuşeşte vertiginos în adîncul ignoranţei.

(…)După ce le-a slăbit discipolilor săi (în lumea aceasta) toate frînele destrăbălării, îmbuibării, plăcerii pîntecelui şi a celor de sub pîntece, el le făgăduieşte şi în viaţa viitoare (unde oricine care s-a nevoit după lege nădăjduieşte să-şi ceară de la preadreptul judecător adevărata fericire şi cunună) plăcerile trupului cele fără de osteneală: lupte amoroase, fapte vitejeşti, victorii, domnia lui Bachus şi orice desfătare şi gîdilare a tuturor simţurilor ca pe un lucru prea dulce, precum porcilor celor buboşi noroiul şi mocirla prea împuţită. (1722, extrase din Sistemul sau întocmirea religiei Muhamedane)

Manuel al II-lea Paleologul, împărat bizantin din 1391 până în 1425
“Arată-mi ce aduce nou credinţa lui Mahomed şi vei vedea că vei găsi numai lucruri rele şi neomeneşti, aşa cum e porunca de a răspîndi credinţa cu sabia.” – Cuvinte rostite în 1391 de Manuel al II-lea Paleologul şi citate în septembrie 2006 de Papa Benedict, prilej cu care a fost ostracizat de islamiştii din lumea întreagă şi de presa şi mediul academic occidental, ambele sufocate şi hipersensibilizate pînă la isterie de corectitudinea politică cînd vine vorba de islam (1391 – 2006 Istoria Raţiunii,de la Manuel la Benedict)

Christiaan Snouck Hurgronje, primul expert olandez în islam, profesor la Leiden, a ajuns acum 100 de ani la concluzia că islamul doreşte:

Controlul vieţii religioase, sociale şi politice a oamenilor, controlul fără rezerve al vieţii credincioşilor sub toate aspectele ei şi controlul ‘religiilor tolerante’ astfel, încît acestea să nu devină o ameninţare pentru islam. (C. Snouck Hurgronje, ‘Selected Works’, ed. G.H. Bousquet and Joseph Schacht, Leiden: Brill 1957, p. 164)

Hugo de Groot, important jurist renascentist olandez

Legea coranică, deloc umilă sau suferindă pentru timp îndelungat şi cu o înclinaţie spre răzbunare şi vărsare de sînge, creează o impresie ciudată, ca şi cum ar fi fost creată pentru pietrificarea statului şi ia cărţile din mîna omului comun, da, îi interzice examinarea acestora sub ameninţarea pedepselor corporale. (1622, “Refutarea mahomedismului”)

Martin Luther, iniţiatorul reformei protestante a bisericii catolice

Islamul provoacă haos în trei aspecte ale vieţii: religie, politică şi cea a mariajului şi familiei. |
Turcul (musulmanul)(…) pune în locul Evangheliei şi credinţei pe nedemnul Mahomed şi totul felul de minciuni, distruge viaţa guvernelor, viaţa de familie, mariajul, iar războaiele lui nu sînt decît crimă şi vărsare de sînge, e o unealtă a Diavolului.

(Secolul XVI, A.S. Francisco, ‘Martin Luther and Islam, A Study in Sixteenth-Century Polemics and Apologetics’, part 8 of ‘History of Christian-Muslim Relations’, Leiden: Brill)

Desiderius Erasmus, umanist olandez renascentist, preot catolic şi teolog (1466-1536)

E o poveste continuă de bogăţie căpătată prin cruzime şi jaf. De probleme în căsătorie, fratricid laş, detronare între ţaţi şi fii: de lipsă totală de loialitate şi plină de cruzime umană. Ca să nu menţionez moralitatea şi credinţele lor”. (Citat „Războiul turcilor”, via GoV)

Baruch Spinoza, filozof raţionalist
(Musulmanii) Crezînd că este josnic chiar şi să discuţi despre religie, îşi umplu minţile cu atîtea prejudecăţi încît nu mai rămâne loc pentru raţiune sănătoasă, cu atît mai puţin pentru îndoială. (1670,Theological-Political Treatise)

Nu cred că există o religie mai potrivită pentru trădarea oamenilor şi controlul minţii lor, înafară de religia lui Mahomed, care o depăşeşte. (‘Justitie treedt op als verlengstuk van dicatatoriale regimes’)

Voltaire, scriitor, istoric şi filozof, a scris piesa „Le fanatisme, ou Mahomet le Prophete” („Fanatismul, sau Profetul Mahomed”), o spune chiar el, „pentru a mă opune fondatorului unei secte false şi barbare.” (1736, link)

Montesquieu, filozofi al renaşterii, a scris în „Esprit des Lois”(„Spiritul legilor”):
„Este foarte nefericit pentru o fiinţă umană ca credinţa să îi fie inpusă de un cuceritor. Islamul, care nu vorbeşte despre nimic atlceva înafară de spadă, încă impune oamenilor acelaşi spirit distructiv pe care a fost fondat.” (Montesquieu, ‘Esprit des Lois’, Book xxiv, chapt. iv and iii, Amsterdam 2006; p. 560, link)

Continue reading ÎN LINIE DREAPTĂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s