Oamenii înțelepți încă Îl caută pe Isus din Nazareth!

multumireAu venit nişte magi… la Ierusalim, şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor?

Matei 2:1-2

OAMENII ÎNŢELEPŢI ÎNCĂ ÎL CAUTĂ (1)

Aceste meditaţii pornesc de la jocul de cuvinte ce derivă din sintagma englezească wise men, care semnifică ad litteram oameni înţelepţi sau învăţaţi, dar şi, magi, regi care au venit din orient la Betleem să se închine lui Isus Hristos, la naşterea Sa – cf. Dex

De ce ar vrea cineva să-şi părăsească confortul casei sale, să călătorească trei mii două sute de kilometri pe cămilă, să sufere cu stoicism arsurile deşertului plin de hoţi şi de pericole şi să urmeze o stea spre o destinaţie necunoscută?

Există un singur răspuns: oamenii înţelepţi au tânjit mereu după Dumnezeu. Se spune că cele mai căutate trei cuvinte pe internet astăzi sunt muncă, relaţii intime şi Dumnezeu. Munca se adresează nevoii noastre de siguranţă. Relaţiile intime se adresează nevoii noastre de tovărăşie şi intimitate: Dumnezeu se adresează nevoii noastre de a fi iertaţi, de a experimenta pacea şi bucuria şi de a ne înţelege scopul vieţii pe pământ.

De aceea, triburile primitive care nu-L cunosc pe Dumnezeu îşi fac dumnezei din munţi, copaci şi pietre. În adâncul nostru, cu toţii simţim nevoia de a experimenta ceva mai mare decât noi înşine; pe cineva capabil să ne iubească, să ne ocrotească şi să ne îndrume. Când viaţa i-a fost distrusă, Iov a strigat: „Oh! dacă aş şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie” (Iov 23:3).

Grecii antici aveau un altar în Atena cu inscripţia: „Unui dumnezeu necunoscut“. Atunci Pavel le-a spus: „Ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu” (Faptele Apostolilor 17:23).

Vestea bună a Crăciunului este că îl poţi căuta pe Dumnezeu şi să-L găseşti prin cunoaşterea lui Isus ca Mântuitor al tău personal. Profetul Osea a chemat poporul Israel să se întoarcă la Dumnezeu cu aceste cuvinte: „Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii” (Osea 6:3).

*

Sa-l recunoastem pe Cristos in cei saraci OAMENII ÎNŢELEPŢI ÎNCĂ ÎL CAUTĂ (2)

„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13)

Să observăm unde nu L-au găsit cei trei magi pe Hristos: în lumea afacerilor. Toate hanurile din Betleem erau pline şi aveau semnul „nu avem camere libere”. Nu s-au schimbat prea multe, nu?

Treizeci la sută din vânzările cu amănuntul din magazine au loc în perioada vacanţei de Crăciun. Cincizeci la sută din petreceri sunt organizate de Crăciun şi de Anul Nou. În mod clar, Isus prinde bine afacerilor.

Problema e că noi preferăm mitul în locul Învăţătorului. Dorim un Moş Crăciun, nu un Mântuitor. Ne dorim basmul, nu realitatea. Care realitate? Că Isus Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoşi (1 Timotei 1:15).

Se spune că un copil a fost ales să joace rolul hangiului din scena naşterii şi că trebuia să-i spună Mariei şi lui losif că nu mai e loc pentru ei la han. Dar în seara marelui eveniment, el a stat pe scenă, s-a uitat în ochii spectatorilor, a îngheţat de spaimă, apoi a zâmbit şi a anunţat: „Nu ar trebui să fac asta, dar oricum haideţi înăuntru!

Compozitorul a scris: „Loc de plăceri, loc de tocmeli, dar pentru Hristos cel răstignit, nici un loc nu s-a găsit, în inima celor pentru care-a murit“. În loc să închei acest Crăciun obosit, dezamăgit şi frustat, invită-L pe Isus în viaţa ta. Poate te uiţi în urmă cu regret la anumite decizii pe care le-ai luat în anul acesta, dar a-L face pe Isus Domnul şi Mântuitorul tău la acest Crăciun este cea mai bună decizie pe care o vei lua vreodată. Iar dacă L-ai invitat să nu uiţi care este realitatea Crăciunului.

*

 OAMENII ÎNŢELEPŢI ÎNCĂ ÎL CAUTĂ (3)

„Ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească … cu toate că nu este departe de fiecare din noi” (Faptele Apostolilor 17:27)

În vremea în care s-a născut Domnul Isus, cea mai acută problemă a zilei era dorinţa de a plăti dări mai mici şi de a avea o altă stăpânire. În Ierusalim, care era capitala, citim: „Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el” (Matei 2:3). Drept rezultat, el a comis una dintre cele mai mari atrocităţi din istorie, ucigând toţi bebeluşii de parte bărbătească sub doi ani pentru a ajunge la Isus. Până şi astăzi Numele Isus produce o reacţie în inimile oamenilor!

De aceea unii oameni doresc să-L excludă din sălile de clasă, din tribunale şi din guvern. Forţele întunericului se luptă cu disperare încercând să-l scoată numele, influenţa şi autoritatea din viaţa publică în ansamblu. De ce? Deoarece când vrei să scapi de Dumnezeu, nu există nici o putere mai presus de tine însuţi, aşa că ajungi să te joci de-a Dumnezeu!

Lenin, părintele comunismului din Rusia, a spus despre Hristos: „Împărăţia lui este nevăzută, legea Sa este în inima oamenilor, aşa că nu poate fi tolerat“. În consecinţă, peste 20 de milioane de oameni au muri în timpul revoluţiei, în încercarea de a construi un stat ateu. Dar lupta împotriva lui Dumnezeu este zadarnică: e o luptă pe care n-o poţi câştiga, deoarece la sfârşit, „orice genunchi se va pleca … şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu” (Romani 14:11).

Toate profeţiile privitoare la prima venire a lui Hristos s-au împlinit până la ultima literă şi toate profeţiile privitoare la a doua Sa venire se vor împlini la fel. Aşadar, dacă doreşti să te întâlneşti cu El în pace… „Silişte-te să-L găseşti!

*

 OAMENII ÎNŢELEPŢI ÎNCĂ ÎL CAUTĂ (4)

„Cercetaţi Scripturile pentru că … ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39)

Naşterea Domnului Isus împarte istoria în două: î.Hr. (înainte de Hristos) şi d.Hr. (după Hristos). Istoria este povestea Lui!

Să remarcăm încă un loc în care magii nu L-au găsit pe Hristos: în biserică. Uimitor, nu-i aşa? Cărturarii şi teologii au cercetat cu atenţie sulurile prăfuite, aşa cum au făcut de altfel timp de generaţii. Ei au predicat în adunările lor că Mesia va veni, dar nu L-au recunoscut şi nu L-au acceptat când a venit.

Totuşi, versetele din Vechiul Testament pe care le-au citit erau pline de vestea venirii Lui. Ei au descris obârşia Lui astfel: Dumnezeu i-a zis lui Avraam: „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta” (Geneza 28:14). Ei au identificat seminţia din care se va naşte: „Toiagul de domnie nu se va depărta din luda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele” (Geneza 49:10). Ei au descris familia Sa de origine: „o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai (tatăl lui David), şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El” (Isaia 11:1-2).

Ei au prezis naşterea Lui din fecioară: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 7:14). Proorocul Daniel a afirmat chiar vremea în care Se va naşte (Daniel 9:25). Şi acest Dumnezeu al preciziei şi al anticipării are un plan şi pentru viaţa ta, singurul plan care te poate mulţumi şi care îţi poate aduce fericire. Iar vestea bună este că El vine când cineva L-a invitat. Aşa că invită-L astăzi în viaţa ta.  (Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – primit prin Email)

One thought on “Oamenii înțelepți încă Îl caută pe Isus din Nazareth!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.