FESTIVAL-CONCURS

Gradinita cu copii

FESTIVALUL–CONCURS NAȚIONAL DE ARTE VIZUALE ŞI LITERATURĂ PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI

 FESTIVALUL PRIMĂVERII 2012 – 2013 Ediţia a II-a

Organizator: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6 din ROMAN  

Condiţii de participare: La concurs pot participa copii şi adolescenţi între 5 şi 18 ani înscrişi într-o instituţie de învăţământ preuniversitar sau gradiniţe acreditate. Aceştia vor fi împărţiţi în 4 grupe de vârstă, după cum urmează: grupa I : 5-8

Perioadă înscriere: 15.03.2013 – 30.04.2013

Perioadă desfăşurare: 01.11.2012 – 21.06.2013

REGULAMENT DE CONCURS
La concurs pot participa copii şi adolescenţi între 5 şi 18 ani înscrişi într-o instituţie de învăţământ preuniversitar sau gradiniţe acreditate. Aceştia vor fi împărţiţi în 4 grupe de vârstă, după cum urmează:
grupa I : 5-8 ani
grupa a II a: 9-11 ani
grupa a III a: 12- 14 ani
grupa a IV a: 15-18 ani

Concursul este organizat pe 4 secţiuni
1.Secţiunea literatură cuprinde următoarele categorii:
Poezie ,eseu
Concurenţii vor trimite lucrările scoase la imprimantă
sau bătute la maşină, cu diacritice. (Caracter Times New Roman, 12, Bold). În ideea unei selecţii pentru publicare într-o antologie de literatură a festivalului, celor care sunt interesaţi le recomand trimiterea textelor prin e-mail.
2.Secţiunea artă plastică cuprinde categoriile:
pictură
grafică
Concurenţii vor participa cu lucrări executate pe hârtie sau
carton (maxim 3 mm grosime), iar dimensiunea lucrărilor va fi A3 sau A4
3. Secţiunea foto- video conţine categoriile:
fotografie, doar pentru grupa a III a şi a IV a de vârstă
film de scurt metraj,doar pentru grupa a IV a de vârstă
concurenţii vor trimite pozele şi filmele în format digital pe cd sau dvd. Cei ce doresc să fie prezenţi în expoziţie cu lucrările de fotografie vor trimite poze printate format A4.
4. Secţiunea artă tradiţională cuprinde următoarele categorii:
ouă încondeiate ,icoane pe lemn, icoane pe sticlă

Elevii concurenţi se pot înscrie la una sau mai multe categorii din concurs. O lucrare participă la o singură categorie din concurs.

Fiecare concurent primeşte diplomă de participare sau premiu.
Taxa de participare este de 4 ron pentru fiecare concurent înscris în concurs.Fiecare concurent se poate înscrie la una sau mai multe categorii.
Banii din taxe vor fi folosiţi pentru acordarea de diplome de participare, premii şi pentru organizarea expoziţiilor şi seratelor literare. În funcţie de posibilităţi, se va publica un album cu lucrările din concurs şi o antologie de versuri şi proză.
Lucrările vor fi trimise prin poştă, în plic adăgându-se şi un alt plic timbrat autoadresat pentru diplomele din concurs.

Lucrările vor avea pe spate o etichetă pe care se vor menţiona următoarele:
Numele şi prenumele copilului
Vârsta
Instituţia de învăţământ, adresa, oraşul, judeţul
Profesorul îndrumător
Tema lucrării
Lucrările vor fi trimise pe adresa
Grădiniţa cu program prelungit nr.6, Roman- judetul NEAMȚ
Str. Roman-Vodă nr.3, pentru educatoarea Adriana Ştefan

perioada de înscriere în concurs:
ÎNTRE 15 MARTIE 2013 –30 aprilie 2013, DATA POŞTEI

Tematica lucrărilor va fi inspirată din iconografia şi tradiţiile sărbătorilor pascale, muncile de primăvară şi revenirea naturii la viaţă în anotimpul primăverii.
Argument
Trăim într-o societate globalizată multiculturală în care suportăm un bombardament informaţional asiduu. De asemeni, societatea noastră a trecut printr-o traumă timp de 45 de ani, perioadă în care s-a încercat înlocuirea valorilor autentice tradiţionale cu surogate ale acestora. Datorită motivelor enunţate există riscul dispariţiei tradiţiilor şi meşteşugurilor sau, în cel mai fericit caz, percepţia asupra tradiţiilor şi meşteşugurilor autentice se diluează, acestea fiind absorbite într-o variantă comercial – publicitară. Acest lucru are ca efect pierderea profunzimii semnificaţiilor acestora, şi a pierderii legăturii cu trecutul istoric al neamului nostru. Pierzând obiceiurile, tradiţiile şi meşteşugurile ce ne deosebesc de alte popoare ne pierdem identitatea ca popor.
Ţinta strategică
Promovarea tradiţiilor obiceiurilor şi meşteşugurilor româneşti printr-un festival ar atrage atenţia elevilor şi chiar a comunităţii marcând importantă ca hrană spirituală a tradiţiilor meşteşugurilor şi obiceiurilor ce ne definesc pe noi românii ca popor. De asemeni, prin variantele zonale ale ţării se subliniază bogăţia şi diversitatea acestor obiceiuri. Prin selecţia şi premierea celor mai bune lucrări se subliniază caracteristicile reprezentative, autentice şi tradiţionale ale valorilor spirituale ale poporului român.
Fiecare participant va primi diploma de participare sau premiu. Se va încheia acord de parteneriat cu fiecare scoala participantă de aceea in plic se va adauga 3 exemplare de acord de parteneriat stampilat si semnat de scoala participantă iar organizatorul se obligă să returneze 2 exemplare de acord de parteneriat.

Coordonator de proiect: educatoare Adriana Ştefan
Tel. 0755252301 ,
Email ro_adrianaştefan@yahoo.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.