În Biserica Baptistă din Hickory-N.C.

George Danciu

.

Text inspirat de cuvântul pastorului  Nelu Urs

.

 Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte:    „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!”

EZRA, 3.11

.

INSPIRAT de cuvântul cărturarului Ezra, pastorul a subliniat că și azi sunt vremuri tulburi și grele pentru popor, atât în SUA cât și în România.

De aceea, este înțelept din partea noastră să urmăm pilda lor,  punându-ne toată încrederea și speranța în Domnul Isus și să trăim într-o închinare sfântă și în ascultare de El.

(1) Să mergem înapoi la locul destinat închinării

  •   să  practicăm o închinare duhovnicească –  “în duh și în adevăr” ( Ioan, 4.24);
  •   să mergem înapoi la “Ierusalim” –  locul răstignirii lui Isus pe cruce,  pe Dealul Căpățânii, acolo unde s-a făurit mântuirea noastră, la  Golgota unde Domnul Isus ne-a înlocuit în pedeapsă și moarte!
  •  ”…poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim.” (Ezra, 3.1)

La timpul hărăzit de Dumnezeu pentru închinare și laudă,  toți,  ca un singur om – în unitate și părtășie,  să fim prezenți la Templu, acolo unde se simte   prezența Dumnezeului Celui viu și Adevărat!

(2) Să mergem înapoi la rânduiala stabiliă de Dumnezeu

Tot ce facem, să fie în concordanță cu învățătura primită de la Domnul:

  • “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” (FAPTE, 2.42)
  •  ”Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi, preoţii (…) s-au sculat şi au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu.”  (Ezra, 3)

 (3) Să mergem înapoi la altar

  • “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos  care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (1 Timotei, 2.5-6)
  •   “Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.” (EVREI, 9.11-12)
  •  ”Au aşezat din nou altarul pe temeliile lui (…) s-au pregătit toţi, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la Casa lui Dumnezeu. (…)  au aşezat pe preoţi în veşminte, cu trâmbiţe (…) ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel.”  (EZRA, 3)

(4) Să mergem înapoi la cântarea  care îl preamărește și îl laudă pe Domnul

  • “Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.” (EFESENI, 5.19)
  •  ”Cântau,  mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!”  (EZRA, 3)

GLORIE DOMNULUI!

“CĂCI ESTE BUN, CĂCI ÎN VEAC ȚINE ÎNDURAREA LUI!”   Amin!

One thought on “În Biserica Baptistă din Hickory-N.C.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.