Seminar despre „Nașterea din nou”

George Danciu

 „Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis:

Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”

Drept răspuns, Isus i-a zis:„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”                                                                    Evanghelia lui Ioan, 3.1-3

.

O STARE DE FAPT

Biblia e adesea marginalizată

Am citit că, prin anii 80, președintele1 în exercițiu al USA a cerut poporului vorbind în fața membrilor Congresului, ca fiecare american să scoată Biblia sa din bibliotecă, s-o șteargă de praf și să înceapă să citească din Cartea Sfântă.

O Asociație civică a dorit să ridice ca monument o Cruce, în New York,  în memoria celor care și-au pierdut viața în evenimentele de la 11 septembrie 2001 (la prăbușirea Turnurilor Gemene), însă, la presiunea islamiștilor, a ateilor și a massmediei nu și-au putut îndeplini dorința, legitimă de altfel. E de mirare această atitudine  la început de secol XXI, însă Albert Eugen Aldrich (1872-1948)  mărturisea:

nd am vorbit în fața a opt sute de studenți dintr-o universitate, am fost avertizat înainte că în școală nu se pomenește nimic despre Biblie. În aceeași zi am fost invitat să vorbesc în fața a opt sute de pușcăriași dintr-o închisoare, iar administratorul mi-a cerut să le împărtășesc adevărul Evangheliei.

Câți dintre cititori au Biblia acasă, însă ea stă liniștită în bibliotecă fără a fi cercetată amănunțit?

Este binecunoscută vorba lui I.L. Caragiale care sublinia că el are întotdeauna la el Biblia și Mersul trenurilor; Biblia, pentru cunoașterea mersului vieții…. Însă azi luăm cu noi celularul, care să ne răspundă la toate cerințele momentului!

***

NĂSCUT DIN NOU, PENTRU ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

Nicodim în fața Învățătorului Isus

Iată un om înțelept –  Nicodim, un fruntaș al iudeilor din gruparea fariseilor, posibil un membru al Sinedriului și un învățător de bază al lui Israel care făcea parte dintre teologii în Legea lui Moise -,   îl caută pe Singurul care știe cum e cu Împărăția lui Dumnezeu.

Omul acesta cu o poziție înaltă datorită pregătirii și poziției sale, într-o noapte vine la Domnul Isus în documentare. Dar, în câteva cuvinte, Nicodim sumarizează ceea ce se știa despre El:

Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.

Nicodim i se adresează foarte respectuos „Învăţătorule”, cu toate că Isus n-a urmat niciodată școala vreunui rabin. El recunoaște că Isus este Mesagerul lui Dumnezeu și că lucrarea Sa este însoțită de puterea lui Dumnezeu. Dar, dincolo de această abordare politicoasă, Domnul Isus cunoștea adevărata lui căutare, desi Nicodim n-a apucat s-o indice în cuvinte: mântuirea personală.

Răspunsul Domnului Isus este clar și concis, El comprimă în câteva cuvinte  calea anevoioasă și  imposibilă (pentru omul firesc) de a se apropia de Împărăția de dincolo, dar care  poate fi la îndemâna oricărui om.

Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

O cugetare populară zice că: Lupul (vulpea, omul) că își schimbă părul, dar năravul ba. Năravul din fire, n-are lecuire. În starea în care se află omul, decăzut și păcătoas, el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.

Nașterea din nou e o condiție necesară în vederea mântuirii de păcate și a apucării vieții veșnice. Nașterea unui copil de Dumnezeu, este o înviere spirituală, trecerea într-o nouă viață a unui om care a fost mort în greșelile și păcatele lui. Un copil am mâniei, al minciunii, al depravării devine, prin naștewrea din nou, un copil al Tatălui din cer. Omul mort față de Dumnezeu devine viu față de El (și mort față de lucrările neroditoare ale celui Rău).

Prin nașterea din nou, omul dobândește o viață nouă, duhovnicească, și intră într-un proces de creștere spirituală, de asemănare tot mai mult cu Dumnezeu.

Nicodim era un om cult și el nu a pus întrebări copilărești. Pentru a înțelege mai mult, pentru a se edifica asupra chestiunii prezentate de Domnul Isus, el a folosit o metodă rabinică, aceea a adâncirii discuției printr-o întrebare, care să-L determine pe Isus să-și afirme poziția Sa. Nicodim l-a îndrebat în mod direct pe Isus:

Cum se poate naște din nou un om bătrân?

5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.

7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.

8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan, 3.5-8)

Domnul Isus descrie procesul  nașterii din nou: dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. În acest text Domnul Isus folosește două imagini prin care ilustrează modul în care Dumnezeu Tatăl lucrează pentru ca un om să poată fi născut din nou: apa și Duhul.

Prima imagine se referă la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim 1 Petru 1.23: fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

A doua imagine se referă la lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inima credinciosului, o lucrare similară cu cea a vântului pe care nu-l vezi, dar al cărui efect se poate vedea deslușit.

Prin prezentarea celor două imagini legate împreună, Domnul Isus ne spune că, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este împărtășit, predicat și învățat, Duhul Sfânt îl folosește la producerea noii vieți duhovnicești în oamenii pe care Dumnezeu îi mântuiește.

Reacția lui Nicodim ne arată că el a devenit și mai confuz (v.9): „Cum se poate face aşa ceva?

De aceea, Fiul lui Dumnezeu a continuat să-i explice faptul că nașterea din nou este rezultatul lucrării pline de dragoste a lui Dumnezeu, într-o inimă credincioasă.

“Şi, după cum a înălţat Moise şarpele (de aramă) în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan, 3.14-16)

“A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan, 1.11-13)

***

Nu poți crede decât în ceva sau în Cineva pe care îl cunoști, în urma unei documentări și a unei relații cât mai bune.

Nașterea din nou a vorbit despre participarea în același timp a două părți care să lucreze în om: Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt.

Dacă ne înteresează mântuirea – viața veșnică și Împărăția lui Dumnezeu, atunci trebuie să avem totdeauna la îndemână Biblia, s-o citim zilnic și să medităm cu seriozitate, să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca să lucreze în noi prin Duhul Sfânt la înnoirea vieții noastre.

 Tată, în Numele lui Isus, îți mulțumesc că ai lucrat și încă lucrezi la inima mea,  prin Cuvântul și Duhul Tău, la desăvârșirea nașterii din nou pentru a putea intra în Împărăția Ta! Amin.

——————————————————

1 Jimmy Carter, 1977-1981; Ronald Reagan, 1981-1989

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.