Acum înțeleg!

 George Danciu

Isus a zis ucenicilor: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde; pentru ca, „măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.

                                                                                          Marcu, 14.11-12

 

ACUM ÎNȚELEG DE CE NU ÎNȚELEG!

Învatatura Domnului Isus este radicala, divina, exacta. Nu e una tranzitorie, care poate fi ignorata, e tocmai aceea de care are omul nevoie. Învatatura sa nu poate fi ocolita, cuvintele sale sunt duh si viata. Nuu e cu lumini si umbre, ci  doar  lumina!

El a propovăduit despre două căi. Una lată, pe care merg mulți, spre pieire, și una îngustă, care duce în sus, la Cer, la Domnul. Calea îngustă,  puțini sunt cei care o află, ea nu e la îndemâna oricui, ea nu poate fi găsită numai de cei care o caută din toată inima. Calea aceasta are și o ușă, pe Isus. El a zis: Eu sunt ușa. Ușa e joasă să poată intra oricine. E joasă în așa fel încât să nu poată intra prin ea cineva care e prea înalt în ochii lui și prea mândru. Nimeni mândru nu poate trece pe această ușă. Celor smeriți Dumnezeu le dă harul de care au nevoie să poată intra pe calea îngustă. Aceștia vin la Domnul să capete iertarea de care au nevoie, căci păcatul e un zid de despărțire între om și Dumnezeu, zid  care nu poate fi surpat decât prin credință și iertare.

***

ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele


BUCURIA UCENICIEI

Unde se află Isus e bucurie, pace și mângâiere. Când a predicat Isus la peste 5.000 de oameni, El le-a dat și mâncarea de care aveau nevoie pentru trup, înmulțind acele două pâini și cei cinci pești. Unde se află El, nu mai sunt alte nevoi, Isus împlinind toate nevoile omului.

Cine crede în El nu va mai înseta spre alte izvoare, El satisfăcând pe deplin setea și foamea, fizică și spirituală a omului, oricare ar fi.

***

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte bogat în semnificații, iar pentru a-l putea înțelege, facem două observații:

  1. Oamenii care nu sunt ucenicii lui Isus nu pot înțelege voia Sa

  2. Înțelegerea ține de misiunea pentru care a venit El în lume și a murit: să caute și să mântuiască pe cel pierdut

Oamenii se împart în două categorii mari:

a) Cei care L-au primit ca Domn al vieții lor, care sunt copiii lui Dumnezeu;

b) Cei care nu-L primesc, care îl refuză, care nu-L prețuiesc și umblă în întunerec, cei care săvârșesc păcate și trăiesc în imoralitate și minciună;

Întrebare: De ce le vorbea oamenilor în pilde? ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele

Deci ca nu care cumva să se întoarcă unii care nu-l iubesc, la Dumnezeu, și să li se ierte păcatele!

Asta înseamnă o Judecată, dar și o Speranță. Judecata e evidentă, că cei păcatoși, care nu-și mărturisesc Domnului păcatul, nu vor fi iertați. Speranța, însă, mai este și pentru aceștia, mică, dar totuși există.

Vouă, ucenicilor (creștinilor autentici), vi s-a dat însă să cunoașteți taina Împărăției lui Dumnezeu.

Bucuria părtășiei ucenicilor cu Domnul Dumnezeu, e asigurată, „dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde; pentru ca, „măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.

Pentru ceilalți – judecata e dată – nu vor înțelege Cuvântul e vestit mulțimilor de oameni! Unii, înțeleg si devin ucenici, apoi rămân cu El, în părtășie, cu bucurie. Iar unii n-au crezut, ceil mulți – judecata e trasată: primesc o orbire, și nu înțeleg tainele Împărăției lui Dumnezeu, pentru ei e o nebunie!

Așa se face că sunt unii care la un moment dat exclamă: Acum înțeleg, de ce nu înțeleg!

Unii nu înțeleg cântarea de laudă, nu înțeleg Cuvântul, nu înțeleg ce e cu Jertfa lui Isus, cu ieratarea, cu mântuirea, cu viata veșnică, ca raiul, cu iadul, ei nu înțeleg nimic din tainele duhovnicești. Pentru că Dumnezeu i-a lăsat în voia pornirii inimii lor necredincioase, firești, și nu doar că fac ce fac, dar se și laudă cu acele imoralități (Romani, 1.18-32)

Mulți intră sub incidența unei consecințe, aceea că Nu pot amâna la nesfârșit împăcarea oferită prin har și credință!

Trebui să accept, când mi se oferă acest har, de a fi iertat și a avea: iluminarea, revelația, vindecrea și deschiderea ochilor și auzului!

La fel mi s-a înrâmplat și mie. După ce am auzit Cuvântul prin mai multe predici și citire personală și studiere, mi-am dat seama că trebuie să aleg calea cea îngustă cu Isus, pentru a fi fericit în veșnicii, în Rai, pentru a nu ajunge în iad în chin și dureri. Dar am zis, să mai amân un timp să mai păcătuiesc, să mai rămân un timp în plăcerile de-o clipă ale păcatului. Însă Domnul, care ne cunoaște mai bine decât noi înșine, m-a ajutat și mai mult, mi-a luat dorința plăcerii păcatului și am rămas statornic și m-am hotărât pentru Isus, pentru binele meu, în 1992!

E o limită, e o graniță dincolo de care pentru noi nu se mai găsește har – ajutor de la Dumnezeu pentru împăcare -, de aceea zice Cuvântul: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape (Isaia, 55.6) și să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.

Speranta, subțire, există totuși în acea sintagmă: ca nu cumva, tradus corect de Cornilescu. În limba greacă, în principal, se traduce prin ca nu cumva; iar în secundardacă nu, care introduce speranța la care facem referire. Însă, Evanghelia după Matei a fost scrisă în limba vorbită de Matei și de Domnul Isus, în aramaica galileană: la care, înțelesul secundar este ca nu cumva,iar cel principal e dacă nu. Deci mai este totuși o speranță și pentru cei care sunt acum împietriți, că le va vini auzul, că-și vor căpăta vederea și astfel să se poată decide pentru Isus și viața veșnică.

***

Prof. dr. Ioan Brie, poveste cum în Biserica din Sibiu, unde slujește ca pastor, avea o doamnă așezată la balcon care după cca doi ani l-a oprit și i-a arătat Biblia ei în avea multe  pe marginea foilor notări cu creionul, urmate de semnul întrebării ?  deoarece i se părereau prea de tot Cuvântul și nu-L înțelegea sau nu era de acord cu ce e scris, dar cu timpul semnul ? s-a schimbat în semnul de exclamare !. Și, dna (Maria Popa) a cerut botezul.

Dumnezeu ne pune în fața noastră masa înțelepciunii Cuvântului Lui – Doamne ferește-mă să mă cred mai înțelept decât Tine! Amin.

Doamne, ajută-mă să te aleg pe Tine, la prima ocazie pe care mi-o vei oferi, apoi, totdeauna! Amin.

(Text inspirat de Cuvântul lui Ioan Brie – Biserica Penticostală din Sibiu, profesor la Institutul Teologic Penticostal Bucuresti)

Cheama-Ma in ziua cea grea


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.