Imitați-L pe Dumnezeu (1)

Imitând pe tataUrmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

  Efeseni, 5.1-2

CINE nu are aproape de sufletul său, copii mici sau nu-i iubește suficient, nu observă cum copiii  îi imită pe ceilalți, în gesturi,  în vorbire și în fapte.  Și se știe că copilul este înclinat spre rău, spre minciună și neascultare. De aceea e bine ca în preajma copiilor să se afle modele demne de urmat, în părinți și educatori, pentru că, după cum se știe, ceea ce seamănă omul aceea va și secera.

Cert este că Isus a coborât din veșnicie de la Tatăl Său (Dumnezeu) și S-a întrupat  în Pruncul născut în ieslele din Betleem, despre care au scris sfinții apostoli,  și a trăit printre oameni plin de har și de adevăr. El a adus oamenilor și ucenicilor Săi vestea bună a Evangheliei și este  modelul desăvârșit pentru copiii lui Dumnezeu.

Din închisoarea unde se afla din pricina propovăduirii Evangheliei, apostolul Pavel le scrie celor din Efes o epistolă plină de îndemnuri și învățătură.

“Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.  Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.  Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni, 4.29-32)

Pavel a înțeles că trebuie să mai rămână  în contextul acestor îndemnuri duhovnicești, aducând câteva argumente care să motiveze mai bine creștinul care vrea  să-L urmeze pe Isus:

fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos

De aceea, Efeseni 5:1  ne aduce un concept extraordinar pe care trebuie să-l însușească toți cei care vor să fie credicioși Domnului lor:

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

Prin Pavel, Duhul lui Dumnezeu  poruncește credincioșilor:

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi

Astăzi trăim într-o lume în care oamenii se  confruntă unii cu alții, într-o luptă nedreaptă și imorală. Cuvântul, nu mai e cuvânt, da-ul nu mai e “da” și nu-ul nu mai e “nu”, oamenii trec peste promisiuni, își calcă cuvântul lor la prima ocazie care se ivește. Cum se zice “interesul poartă fesul”.

Modelele sunt formatorii de opinii, liderii din politică,  din divertisment, din ziaristică, dar aproape din orice domeniu ei  una zic și alta fac!  Auzim de plagiat, de minciună, de corupție și de imoralitate la tot pasul. Doamne, ai milă și  Doamne, ajută și dă izbândă celor ce se pocăiesc!

De aceea, Pavel ne îndeamnă să-L luăm ca exemplu și model de urmat pe Însuși Dumnezeu, ca niște copii preaiubiți.

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

Glorie lui Dumnezeu  “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan, 3.16)

Pavel vine cu această poruncă ca o soluție salvatoare:

Fiți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți” –  deoarece se așteaptă de la copiii să fie asemenea Tatălui lor, sfat care   e încurajator și care va aduce roadele luminii în copiii ascultători.

Ați văzut cum copilul se urcă într-un automobil și încearcă să conducă ca și tatăl său! Sau cum imită mersul pe jos din spatele tatălui, felul cum își mișcă picioarele, trupul, mâinile. Cum ei imită anumite gesturi, vorbe și fapte?  Ce este trist, însă, este că sunt destule cazuri negative când ei imită pe  tați fumând din țigară sau consumând  alcool sau folosind cuvinte murdare! Dar probabil că copiii învață foarte multe  prin vizionarea emisiunilor televiziunilor sau ceea ce găsesc pe internet (laptop, tableta, celular).

Nepotul meu de 4 ani mă îndeamnă spre ceașca de cafea, iar el îmi ia uneori locul în fața laptopului  să-și vadă jocurile de desene animate. Ia șapca mea sau a tătălui său și o ajustează și o preferă celorlalte.

Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci noi  trebuie să-L  imităm  pe Tatăl nostru, acest fapt stă la baza celor trei atenționări din capitolul 5:

  • Umblați  în dragoste, căci “Dumnezeu este dragoste“,  (Efeseni 5:1-2 & 1 Ioan 4:8)
  •  Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci “Dumnezeu este lumină” ( Efes. 5:8  & 1 Ioan 1:5)
  •  Umblaţi cu băgare de seamă … ca nişte înţelepţi,  căci  pentru cei chemați “Hristos  … este … puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu” (Efeseni 5:15 & 1 Corint 1.24)

Fiecare dintre aceste  îndemnuri “umblați” fac parte din  dorința  lui Pavel ca copiii Domnului să  “umble în curăție”.

(1) Umblați în dragoste

Acest sfat, după cum am spus, se  leagă de ultimele două versete ale capitolul anterior în  care Pavel ne-a avertizat să nu fim stăpâniți de amărăciune sau de mânie. Este tragic atunci când aceste atitudini se regăsesc în familia copiilor lui Dumnezeu. Poate ați auzit de astfel de situații, de răutate și de amărăciune în viețile creștinilor care se petrec uneori  până și la înmormântări și  la nunți. Ar fi de așteptat ca durerea de a pierde pe cineva drag sau  bucuria de care e cineva însuflețit la căsătorie  să le  permită oamenilor să facă pasul iertării și să simtă unii cu alții. Dar vedem că sunt și excepții negative, de aceea Pavel încearcă să spună să oprim răul din fașă, să stingem cu desăvârșire săgețile arzătoare ale celui rău:

“Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.” (Evrei, 12.15)

Pavel a dat mai multe motive pentru care un creștin  ar trebui  să umble în dragoste.El este copilul lui Dumnezeu. După ce a fost născut din nou prin credința în Hristos, el este, prin urmare “părtaș la natura divină” (2 Petru 1:4), și deoarece “Dumnezeu este iubire”, este logic și faptul că copiii lui Dumnezeu să umble în dragoste. Când Pavel a încurajat biserica din Efes să  “umble în dragoste,” el nu le-a cerut să facă ceva străin de viața creștină; pentru că am primit o natură nouă, care dorește să se exprime  pe sine în dragoste. Natura veche a fost și este, în principiu,  egoistă și pentru acest motiv, construiește ziduri și declară război. Dar   natură nouă este iubitoare și, prin urmare, construiește poduri și proclamă pacea.

Fiți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți.

Imaginați-vă că  Dumnezeu vorbește despre noi în același mod  cum El a vorbit despre Isus Hristos: “Aceasta este Fiul meu iubit “(Matei 3:17).  De fapt  Tatăl ne iubește așa cum Îl iubește pe Fiul Său. Ne-am născut într-o  relație plină de iubire cu Tatăl, și aceasta trebuie să se vadă prin felul plin de iubire  în care ne  trăim viața arzând pentru Domnul nostru și pentru frații noștri.

Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:23)
Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” (1 Ioan, 3.1)

Înțelegem că nu doar că ne e de ajutor să umblăm prin iubire, dar este și o cerință indisolubil legată de condiția de a fi copiii ai lui Dumnezeu?

Înțelegem ce mare preț L-a costat pe Dumnezeu iubirea Sa pentru copiii Săi? Acela că L-a dat pe singurul Său Fiu, ca Jertfă pentru fărădelegile și păcatele noastre,  pentru neascultarea și răzvrătirea noastră, pentru a ne strămuta din împărăția morții  și întunericului în Împărăția vieții și luminii.

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan, 15.13), dar “dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani, 5.10)

Să-L imităm pe Dumnezeu, căci Tatăl și Fiul sunt una, trăind într-o relație de  iubire desăvârșită, Fiul  în ascultare de Tatăl și astfel lumea va cunoaște Evanghelia prin “epistola  scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii” (2 Corint., 3.2):

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan, 17.21)

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan, 13.35)

Dragostea noastră pentru Dumnezeu este răspunsul nostru la iubirea Lui pentru noi.  Pavel a început cu îndemnul acesta “Umblati în dragoste”  pentru că iubirea este fundamentală în viața creștină. Dacă umblăm în dragoste,  nu ne  rănim unii pe alții  și astfel împlinim Legea lui Dumnezeu,  căci  Duhul Sfânt pune această dragoste în inimile noastre. Glorie Domnului!

Advertisement

One thought on “Imitați-L pe Dumnezeu (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.