ADRIAN BOTEZ: …PENTRU ȘI DESPRE CRĂCIUN

…De obicei, urările noastre, de CRĂCIUN, ajung să fie cam dogite și tocite…nepermis de convenționale :

CRĂCIUN LUMINAT !”, ”CRĂCIUN FERICIT !”, ”CRĂCIUN ÎMBELȘUGAT !” (…îmbelșugat…ÎN CE ???!!!)… : AZI, toate aceste pseudo-urări sunt cuvinte-n vânt, golite (CVASI-COMPLET !), de TÂLCUL LOR SFÂNT.

Care dintre așa-zișii creștini (de AZI !) își pune, serios, problema : ”Care-i legătura SACRĂ, între UCIDEREA PORCULUI – și <<NAȘTEREA MÂNTUITORULUI COSMIC>> ? (adică, <<MÂNTUITOR AL TUTUROR REGNURILOR>> (nu doar al omului !)REGNURI coborâte, spiritual (din RAI, pe PĂMÂNT !), prin <<PĂCATUL ADAMIC>> (adică, al OMULUI !)  ?!

…Așa după cum arată imaginea evenghelist-apostolică, a ”PEȘTERII DE DOBITOACE”-UTERUL COSMIC, unde HRISTOS-UNICUL DUMNEZEU se ÎNTRUPEAZĂ, EXISTĂ și DĂ SENS LUMII, nu doar prin/pentru ”PĂSTORII-OAMENI”, ci și prin/pentru ”BOU-ASIN-OI” [REGNUL ANIMAL], ”FÂNUL DIN IESLEA NĂSCĂRII-ÎNTRUPĂRII”[REGNUL VEGETAL], ”STÂNCA PEȘTERII” [REGNUL MINERAL], devenite DEOPOTRIVĂ, CA SEMNIFICAȚIE ȘI IDENTIFICARE  A  ”DUMNEZEULUI DIN IESLE”   –   CU  ”SCĂRILE  DE   ÎNGERI” !!!) : UNITATEA COSMICĂ, DESĂVÂRȘIT ARMONICĂ ! – REFACEREA STĂRII-DE-RAI – PE PĂMÂNT !

Răspunsul, FIROSCOSO-TRUFAȘ și ”CU BURTA-NAINTE”, este că… : ”AȘA E TRADIȚIA !”. Este răspunsul unor IGNORANȚI BESTIALIZAȚI, în fața unui ADEVĂR – UNIC ȘI SIMPLU : SATURNALIILE ROMANE NU AU ABSOLUT NIMIC DE A FACE, CU CREȘTINISMUL MISTIC ! Am adăuga, ce-am mai spus-scris, de zeci și sute de ori : ”EXISTĂ ADEVĂRATE TRADIȚII CREȘTINE, CARE ȚIN, EXCLUSIV, DE DUH” – și ”EXISTĂ PSEUDO-TRADIȚII (din păcate, stimulate și încurajate, de chiar ”LĂCOMIA STOMACULUI” SACERDOȚILOR noștri…din ce în ce mai neglijenți și aplecați spre CEZARISM-SECULARISM-LAICIZARE, spre ”LINGUȘIREA ȘEFILOR LAICI”…de pe la GUVERNE !), ale celor care se închină ”PROPRIILOR VINTRE”  –  și, ÎN NICIUN CAZ, LUI HRISTOS-UNICUL DUMNEZEU !

…DAR MINTEA NOASTRĂ (DATĂ DE UNUL-DUMNEZEU !), CAPACITATEA DE DISCERNERE, A ADEVĂRULUI-HRISTOS – DE FALS, DE POFTELE EXCLUSIV ALE HOITULUI – UNDE SUNT ?!

L-am întrebat, pe un preot (extrem de onorabil și respectat, de altfel…) : ”Ce legătură este între MĂCELĂRIREA SCROAFEI, ATÂT DE DRAGĂ Sfinției voastre, cum singur spuneați… – …și NAȘTEREA-ÎNTRUPAREA HRISTOSULUI-UNIC-DUMNEZEU?”

Singurul răspuns, CU TOTUL NE-DUHOVNICESC (deși…extrem de sincer !), a fost : ”Păi, MIE-mi place, grozav, CARNEA DE PORC !” DECI, preotul respectiv slujea, evident, NU celui căruia îi era ”MISIONAR PE PĂMÂNT”-HRISTOS-DUMNEZEU – ci…”CĂRNII PROPRULUI TRUP-HOIT”, căreia-i adăuga (precum combustibilul !), CU MAXIMĂ GRIJĂ, atât de gustoasa, pentru el, ”CARNE DE PORC”…nu cumva să-i scadă HOITULUI – ”REZERVA” !!!

Concluzia : dacă nu suntem în stare să discernem, între TRADIȚIA SACRALO-CREȘTINĂ și FALSA TRADIȚIE, PRIN CARE NE ÎNJOSIM, CUMPLIT, DUHUL, PRIN CRIMĂ (ÎN LOCUL ”NĂSCĂRII” SFINTE, A DUMNEZEULUI !) – COMITEM CELE MAI GRAVE BLASFEMII (…ca și la Paște : serbăm ÎNVIEREA COSMOSULUI, PRIN MÂNTUITORUL-HRISTOS – MĂCELĂRIND milioane de MIEI !). Deci, cine nu este concentrat pe ”MIȘCĂRILE DUHULUI”, devine, foarte ușor, UNEALTA DIVOLULUI :

Mieii masacraţi de Paşte sunt <<restanţă>> a primitivilor evrei, închinători lui Yahweh-Adonai, cel veterotestamentar – dar şi <<restanţă>> de la păgânismul grecesc! LEVITICUL ebraic menţionează, pentru sărbătoarea Ispăşirii, sacrificiul unuia din doi ţapi de jertfă – în urma operaţiei de MAGIE SIMPATETICĂ: ţapul ispăşitor, ţinut la uşa Tabernacolului, era atins de toţi membrii comunităţii, apoi, fie înjunghiat, fie alungat în deşert, fie aruncat într-o prăpastie. DAR, ÎNTR-O PRIMĂ FAZĂ A MOZAISMULUI, ŢAPUL ISPĂŞITOR (ÎNLOCUIT, ÎN TIMP, CU MIELUL!!!) ERA JERTFĂ CĂTRE DEMONUL AZAZEL (DEMONUL DEŞERTULUI)…!!! – cf. LEVITICUL, 16, 5-10. Aceeaşi menţiune, privind INFERNALITATEA SACRIFICIULUI SÂNGEROS – de data aceasta, strict al MIELULUI – e făcută şi în legătură cu sărbătorile dionysiace, ale grecilor: <<EI (ÎNCHINĂTORII LUI DIONYSOS) ARUNCAU, ÎN HĂU, UN MIEL, PENTRU A-L DOMOLI PE PYLAOCHOS, PAZNICUL PORŢILOR INFERNALE>>”(cf. Séchan Louis şi Pierre LevequeLES GRANDES DIVINITÉS DE LA GRÈCE, Paris, 1966).

***

Adam și Hristos”, spune Părintele Dumitru STĂNILOAE, ”sunt tipuri pentru alegerea celor două alternative ale raportului omului cu natura: robirea spiritului de către fructul dulce al părții sensibile a naturii, sau STĂPÂNIREA EI PRIN SPIRIT, DESIGUR(s.n.), nu fără efortul RENUNȚĂRII LA DULCEȚILE EI (s.n.)  – și AL DURERILOR CRUCII (s.n.). Numai prin aceasta biruiește spiritul asupra părții sensibile a naturii și o transfigurează, până la Înviere. Taina creștinismului este TAINA MATERIEI TRANSFIGURATE ÎN HRISTOS, iar SCOPUL ULTIM AL TRANSFIGURĂRII ESTE RESTAURAREA LEGĂTURII DE COMUNIUNE A OMULUI CU DUMNEZEU, CU SEMENII ȘI NATURA, ÎN ANSAMBLUL EI (s.n.). Numai o astfel de comuniune poate constitui remediul cel mai eficace, împotriva poluării (Duhului și Naturii, totdeodată) și pentru INTEGRITATEA CREAȚIEI (s.n.)” (cf. Pr. Prof. Dumitru STĂNILOAE  – TEOLOGIA DOGMATICĂ ORTODOXĂ,  vol. I,  Editura Institutului Biblic și de Misiune, al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996).

Sfântul GRIGORIE DE NAZIANZ spune, la rândul său : ”ÎNTÂI  CURÂŢEŞTE-TE  PE TINE,  APOI  APROPIE-TE  DE  CEL  CURAT !”

Iată că am ajuns, în fine, la MIEZUL SEMNIFICAȚIEI CRĂCIUNULUI !

CRĂCIUNUL nu e o oarecare sărbătoare (”non-câmpenescă”…suntem în ”GURA IERNII”!) – ci SUPREMUL PRILEJ DE MEDITAȚIE, ASUPRA DENSITĂȚII / SINTEZEI INEGALABILE A TÂLCURILOR DIVINE (date unei SĂRBĂTORI !), ASUPRA INTEGRALITĂȚII RESTAURĂRII OMULUI-DUMNEZEU, PRIN RESINTETIZAREA DUHULUI –  A  SACRALITĂȚII OMULUI-FRATELE LUI HRISTOS !

CRĂCIUNUL ESTE SÂMÂNȚA, ÎN CARE SE CUPRINDE, ÎNTREG, VIITORUL COPAC !

CRĂCIUNUL și PAȘTELE sunt MISTIC UNITE ! CRĂCIUNUL, DECI, CONȚINE ȘI NĂDĂJDUIRE, ȘI ADÂNCĂ TRISTEȚE (…prin cunoașterea ÎNTREGULUI TRASEU EXISTENȚIAL, al SFÂNTULUI PRUNC NOU-NĂSCUT !), ȘI RECULEGERE… – …ȘI BUCURIE LUMINOASĂ, EXPLOZIVĂ !

Venirea CRĂCIUNULUI nu înseamnă, decât pentru copii – ”VENIREA MOȘULUI CU DARURI” !

VENIREA CRĂCIUNULUI, pentru OMUL MATUR, înseamnă OBLIGATIVITATEA CEASULUI DE MEDITAȚIE,  ASUPRA ÎNTREGII CONDIȚII UMANO-DIVINE – MEDITAȚIE URMATĂ (NECESAR !) DE TRĂIREA ÎN DUH, RECAPITULATIVĂ, A ÎNTREGULUI  TRASEU EXISTENȚIAL (UMANO-DIVIN !), PROPUS DE ÎNTRUPAREA HRISTOSULUI !

Se naște HRISTOS ? Da, din MAMA COSMICĂ (….disimulată sub zdrențele unei sărmane țărănci…!). Dar, ca și MAMA-I COSMICĂ, noi, oamenii de rând (care avem, cât de cât, TANGENȚĂ CU TRĂIREA CREȘTINĂ !), știm că NAȘTEREA înseamnă doar ÎNCEPUTUL DRUMULUI SORȚII : în cazul, specific, al Lui HRISTOS-DUMNEZEU, înseamnă, totdeodată :

1-intrarea în CARNEA SUFERINȚELOR, CARNEA SUPUSĂ ISTORIEI ;

2-NAȘTEREA conține SEMNALUL ȘIRULUI EVENIMENȚIAL, AL VIEȚII ISTORICE – dar și MIRACOLUL FINALULUI DE DUPĂ…FINAL : MÂNTUIREA-ÎNVIEREA !) ;

3-deci, NAȘTEREA Lui HRISTOS-DUMNEZEU conține, în ea, și

     a-OSÂNDIREA NEDREAPTĂ, consecință a modului cum OMUL TERESTRU a înțeles, dintotdeauna, ”POLITICA”, nu ca ”APĂRARE, DIMPREUNĂ, a POLIS-ului / CETATE COMUNĂ (…OIKOUMENOS=A LOCUI DIMPREUNĂ/FRĂȚEȘTE, precum ”STAREA DE BISERICĂ ”)” –  ci ca ”IZVOR DE BELȘUG și de PUTERE”, AMBELE TRIMIȚÂND la  PUR MATERIALUL EXISTENȚIAL  (dar și la STAREA DE EGOISM  SĂLBATIC-LUCIFERISM !), pentru HOITUL său ;

     b– CALVARUL VIITOR AL GOLGOTEI ;

       c-CRUCIFICAREA  – și, în sfârșit

     d–MOARTEA CUMPLITĂ, urmată, APOTEOTIC, de

    eÎNVIERE…adică, de RESTAURAREA OMULUI, întru DUHUL lui ADAM PROTOGONOS  – ca RESTAURARE (pentru ORBII DE NOI, care nu mai vedem/pricepem, din cauza ”ÎMBRĂȚIȘĂRII PĂCATULUI”, că NU PUTEM FI DECÂT…ÎN PARADIS !)  A INTEGRALITĂȚII TRĂIRII (UMANO-DIVINE), CA STARE-DE-PARADIS !

…Deci, cum ar trebui să sune (…mai ales AZI, în vremuri de ”DANS SATANIC”, în COSMOSUL MAXIM-DEGRADAT !), O FELICITARE SINCER-CREȘTINĂ ?

…Probabil, cam așa :

-TRĂIEȘTE CRĂCIUNUL CREȘTIN, CA PE O MEDITAȚIE, RECAPITULATIVĂ, A  STĂRII /  STĂRILOR UMANO-CRISTICE !

-SĂ-ȚI DEA DUMNEZEU-HRISTOS PUTEREA SĂ-ȚI STĂVILEȘTI POFTELE HOITULUI, PENTRU A-L URMA PE HRISTOS (”IMITATIO CHRISTI”), ÎN VIAȚĂ ȘI SIMȚIRE/TRĂIRE !

SĂ-ȚI DEA DUMNEZEU PUTEREA DE  CONCENTRARE  (ȘI LUPTĂ-NTRU   DUH !), PENTRU A NU TE PIERDE PE TINE-DUHUL, ÎN NOIANUL ISPITELOR, CI A LE BIRUI TU, PE ELE !  ”CE AR FOLOSI UNUI OM SĂ CÂŞTIGE TOATĂ LUMEA, DACĂ ŞI-AR PIERDE SUFLETUL ?” (Matei, 16/26).

-SĂ-ȚI DEA DUMNEZEU PUTEREA DE CONCENTRARE, PENTRU A REALIZA TRĂIREA CEA ADEVĂRATĂ, ÎNTRU HRISTOS-DUMNEZEUL UNIC ! –  etc. etc. etc.

***

… ”Zice-va NEȘTENE” (…vorba cronicarilor…: ”Va zice, VREUNUL…pe care nici nu-l știu, acum…!”) : ”Prost mai ești, măi, tovule ! N-am putut și nu ne-a interesat (ceea ce tot lehăiești matale!), în vremuri normale!  D-apoi acum, în miezul și vârtejul PANDEMIILOR ?!

Păi…eu zic că tocmai de asta SATANELE LUMII au avut poruncă, să ”inventeze” PANDEMII , CU…”VA URMA”… – …LA INFINIT ! BIZUINDU-SE PE SLĂBICIUNEA, ÎNTRU DUHUL CREDINȚEI, A LUI ”NEȘTENE” !  – …ȘI SĂ INSISTE, SATANELE LUMII, PÂNĂ CÂND…PÂNĂ CÂND – CE ? PÂNĂ CÂND VOR SUFOCA (…zic ei…) ORICE DUH CREȘTIN…DUH NE-CREȘTIN… – …DUH ȘOVĂIELNIC, EGOIST, ORI NESIMȚITOR /ADORMIT,  DE-A BINELEA !

MĂ ROG ! Lozinca lor (a SATANELOR LUMII !) este  : ”ORICE DUH – SĂ PIARĂ DIN OM !!! SĂ RĂMÂNĂ DOAR…  <<CHIP DE IDOL MINCINOS, ORI DE GOLEM>> !!!”

Și, altfel zis : ”CUM VREȚI SĂ SCĂPAȚI DE PANDEMIE, DACĂ NU PRIN LUPTA IZBĂVITOARE A DUHULUI, CU SATANELE LUMII ? FIȚI <<NE-VACCINAȚI ÎMPOTRIVA BINELUI>> – ȘI VACCINAȚI CU PUTEREA DUHULUI CRISTIC, A-TOATE-BINE-FĂCĂTOR !”

…Sau, chiar, pentru MARXIȘTII LUMII / CREAȚIEI LUI DUMNEZEU-HRISTOS  (și pentru NE-MARXIȘTII LUMII… – …pentru că, în definitiv, TOȚI  – …ȘI MARXIȘTI,  ȘI NE-MARXIȘTI  ! – …SUNTEM TOT OAMENI !) :

NE-VACCINAȚI (ÎMPOTRIVA BINELUI !), DIN TOATE ȚĂRILE PĂMÂNTULUI-CREAȚIE DUMNEZEIASCĂ      –        UNIȚI-VĂ !”

MULTĂ, MULTĂ SĂNĂTATE, TUTUROR ! – SĂNĂTATE  ȘI-N TRUP,  ȘI-N DUH !

Doamne IISUSE HRISTOASE, DUMNEZEUL MEU! – rogu-te, ajută-ne, ocrotește-ne și ne călăuzește, înspre, Sfântă, Lumina Ta !
Cu, mereu, aceeași admirativă prețuire și caldă prietenie, Frăție întru Duh, de la

  ”SCRIBUL LUI DUMNEZEU”…!

Adrian Botez 

***

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.